Hopp til innhold

Småsparerne strømmer til «minibørsen» Merkur Market: Eksperter advarer mot skyhøy risiko

Det er klondikestemning på minibørsen Merkur Market. Flere eksperter advarer småsparere om at risikoen er skyhøy, og sammenligner med gullgraving og lottokuponger.

Peter Warren, investor og mangeårig fondsforvalter

Investor og mangeårig fondsforvalter Peter Warren advarer mot risikoen ved å investere sparepengene sine på Merkur Market.

Foto: Johan B. Sættem

– Hvis det er lottopengene dine, så for all del, da kan du til og med styrke næringslivet. Men hvis det er din fremtidige pensjon, da tror jeg du skal tenke deg om, sier investor Peter Warren.

Han har 40 års erfaring fra det norske finansmarkedet, blant annet som mangeårig fondsforvalter og prisstiller (market maker). Nå advarer han mot risikoen ved å investere sparepengene sine i en del av selskapene som nå noteres på markedsplassen Merkur Market – og sier det som nå skjer minner om Klondike.

På slutten av 1800-tallet var det gullfeber i Klondike, Canada i et par-tre års tid. Folketallet mangedoblet seg. Alle skulle finne gull.

– Å tro at alle selskapene er bra blir omtrent som å stå i en elv med mørkt rennende vann. Så stikker du silen ned, og tror at alt du får med opp er gull. I realiteten vil det vise seg at det er ikke gull på de kanskje 20 første forsøkene, og hvis du fant gull så er det lite, mesteparten vil være slam og grus. Dessverre tror jeg det vil være tilfelle også her, sier Warren.

Bare i oktober har 14 selskaper blitt tatt opp til notering på Merkur Market.

Småaksjonærene strømmer inn i aksjemarkdet

Aksjene som er listet på Merkur Market er ikke børsnotert i vanlig forstand. Det er en handelsplass som er satt opp av Oslo Børs, men som har langt enklere og mindre omfattende krav for å bli notert enn hva som er tilfelle på Oslo Børs.

Regjeringen har oppfordret til å investere i norske bedrifter (aksjer), og innførte i fjor aksjesparekonto. Fordi aksjeselskapene på Merkur Markets ikke er børsnoterte, kan man heller ikke handle aksjer via aksjesparekonto.

I en kvartalsrapport fra Aksje Norge i starten av oktober, kommer det fram at antallet private aksjonærer på Oslo Børs hittil i år har økt med 70.000.

En av hovedårsakene er etter all sannsynliget den lave renten.

I tredje kvartal kom det over 10.000 nye aksjonærer, mens den årlige veksten for et par år siden lå på 4-5000.

68% av de nye aksjonærene er yngre enn 40 år.

– Ellevill interesse for Røkke-selskaper

Investeringsøkonom Mads Johannesen i nettmegleren Nordnet sier at risikoen på Merkur Market er langt høyere enn på for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs.

– Skulle vi nå få et brått markedsfall og risikoen i markedet øker, så kan det bli trangt i døra, som vi sier i finansbransjen. Det betyr at mange vil selge og få vil kjøpe, og da faller kursene mye mer enn hva tilfellet vil være i større selskaper med god likviditet, som Equinor, Storebrand eller Yara, sier han.

God likviditet betyr at det hele tiden er mange som vil selge og mange som vil kjøpe aksjen. Eksempelvis er det i skrivende stund torsdag omsatt DNB-aksjer for 230 millioner kroner, mens en rekke selskaper på Merkur Market ikke er omsatt i det hele tatt, eller har en svært lav omsetning.

Mens aksjene som er notert på Oslo Børs har en samlet verdi på rundt 2400 milliarder kroner, utgjør verdiene på Merkur Market i overkant av 100 milliarder kroner.

Johannesen forteller om en ellevill interesse for «grønne» selskaper, og viser til at to Røkke-selskaper som nylig ble notert allerede er blant de selskapene i Norge som har flest aksjonærer.

– Det har vært en enorm interesse for Aker Carbon Capture og Aker Clean Carbon. Dette er to Røkke-selskaper som ble notert nå i august, og de ha nå fått til sammen nesten 20.000 norske aksjonærer. Til sammenligning har Norwegian 25.000 aksjonærer, sier han.

Aker Clean Carbon

PÅ MERKUR MARKET: Røkke-selskapet Aker Clean Carbon er notert på Merkur Market.

Foto: Aker Clean Carbon

– Høyrisiko-sport

Fondsforvalter Jan Petter Sissener sier at man ikke må tro at ethvert selskap som gjør en aksjeutvidelse i forbindelse med noteringen vil oppleve stigende aksjekurser.

- Man må skjønne at dette er høyrisikosport. De har ikke kjøpt for å eie selskaper, men de har kanskje blitt forledet av media til å tro at alle nyemisjoner går opp. Ettertiden har vist at slik er det ikke sier han.

Jan Petter Sissener

FONDSFORVALTEREN: Jan Petter Sissener er fondsforvalter.

Foto: Margret Helland / NRK

– Må være klar over risikoen

Kommunikasjonssjef Geir Aase ved Oslo Børs sier at det er viktig at investorene er klar over risikoen ved å spare i aksjer.

– På Merkur Market er det noen selskaper som er unge, og de har kanskje en uprøvd forretningsmodell. Før man investerer i en slik aksje bør man sette seg godt inn i butikken til dette selskapet, sier Aase.

Han sier at det er et stort spenn i selskapene som er notert på Merkur Market, fra sparebanker med lang historie, det er store selskaper med betydelig markedsverdi samt en god del unge selskaper.

Peter Warren sammenligner det å investere i en del av selskapene på Merkur Market med lotto og gullgraving. Hva tenker du om slike utsagn?

– For noen aksjer så er det høyere risiko enn for andre. Man vet at når man investerer på børsen og i aksjer, så er det noen selskaper som lykkes veldig godt, men så er det noen som ikke når målene sine, sier Aase.

Ifølge Oslo Børs er forpliktelsene selskapene har når de først er notert på Merkur Market, de sammen som for børsnoterte selskaper, blant annet når det gjelder informasjonsplikt. Men det er langt lavere opptakskrav.

Ifølge investeringsdirektør Robert Næss i Nordea, er 94 prosent av verdiene på Merkur Markets i selskaper som ikke tjener penger.

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea Investment Management

DIREKTØREN: Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea.

Foto: Nordea

– Vi har sett en dramatisk økning av selskap på Merkur. Jeg tror at noen av disse selskapene ikke tenkte på børsnotering i sommer, men da de leste om hypen som pågår så kastet de seg rundt og brukte noen uker på å komme inn på Merkur. Det gjør at vi har mange uferdige selskap og da er risikoen høy, sier han.

Kun 12 av 52 selskaper som er listet på Merkur Market oppnådde et positivt resultat (overskudd) siste regnskapsår.

– De som tjener penger er for det meste sparebankene. De har en liten markedsverdi og de er langt fra de nye Merkur-selskapene, sier Næss til NRK.

AKTUELT NÅ