Hopp til innhold

Slik vil de skremme asylsøkerne vekk fra Norge

Regjeringen varsler strengere politikk og mindre penger til asylsøkere. Håpet er at færre flyktninger velger Norge som sitt nye hjem.

Siv Jensen og Erna Solberg snakker samme i stortingssalen

PLANENE KLARE: Økt bruk av midlertidig opphold, strengere regler for familiegjenforening, lavere ytelser og færre trygderettigheter. Siv Jensen og Erna Solberg håper å få Stortinget med seg på kraftige innstramminger i norsk asylpolitikk.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

«Det kan antas at Norges velferdsnivå, praksis og regelverk på utlendingsfeltet påvirker søkeres tilbøyelighet til å velge Norge fremfor andre land. Videre kan forholdene som møter asylsøkerne i landet ha effekt på antall ankomster».

Slik innleder regjeringen kapittelet om innstramminger i tilleggsmeldingen til neste års statsbudsjett.

Strenghetskonkurranse

De mener den enorme veksten i antall asylsøkere tvinger fram en langt strengere asylpolitikk enn det Norge har i dag.

– Vi kan ikke være i en situasjon der det framstår som mer attraktivt å komme til Norge enn til andre land, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen til NRK.

Jørgen Carling, en av Norges fremste immigrasjonsforskere, tror innstramningene regjeringen går inn for kan føre til at færre flyktninger og migranter velger å søke asyl i Norge.

– Det blir et slags omvendt opprusting, der man kappes om å være det minst attraktive landet å søke asyl i. Det kan lette byrden på Norge, men det er ikke bra for det europeiske samarbeidet, sier Prio-forskeren til NRK.

Asylnedgang i Danmark

I Skandinavia har Danmark ledet an i kappløpet Carling sikter til.

Selv om landet ligger mellom Tysland og Sverige, som tar imot svært mange asylsøkere, har søkertallene gått ned.

Jan-Paul Brekke

PÅVIRKER: I Danmark har det vært en klar sammenheng mellom innstramninger og antall asylsøkere. Brekke understreker at han ikke uttaler seg om norske forhold.

Foto: ISF
En av løvene på Løvebakken

MÅ BLI ENIGE: Det er slettes ikke sikkert at KrF og Venstre stiller seg bak regjeringens innstramminger. Nå venter tøffe forhandlinger i Stortinget.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix
Jørgen Carling

VALG: Ifølge Carling er det «lett å tenke seg» en sammenheng mellom Danmarks strenge asylpolitikk, og det faktum at mange velger å reise gjennom Danmark for heller å søke asyl i Norge og Sverige.

Foto: PRIO

I Danmark søkte 2761 personer asyl i september i år, en nedgang på nesten 400 sammenlignet med året før. I Norge var situasjonen motsatt. Her søkte 4904 asyl i september i år, mot 1318 i samme måned 2014.

Jan-Paul Brekke, forskningssjef Ipsos MMI, har tidligere forsket på hvordan dansk innvandringspolitikk påvirker asylankomstene.

– Etter valget i 2001 gikk danske myndigheter hardt ut og snakket tøft om asyl og innvandring og hvor strenge de skulle bli. De innførte også en rekke reguleringer. Til sammen så hadde dette en stor innvirkning på antall asylsøkere som kom til landet. Antallet søkere falt fra rundt 12 000 i året helt ned til rundt 1200 – 1500 i årene som fulgte, sier han til NRK.

Jensen: – Vi mener alvor

Ifølge Carling ved Prio er det lite som tyder på at lavere ytelser eller strengere regler i europeiske land vil føre til at færre flyktninger begir seg ut på den farefulle ferden til Europa. Men innstramningene kan påvirke hvilket land de til slutt søker asyl i.

Her hjemme er det ingen tvil om at regjeringen følger nøye med på hva andre europeiske land gjør. I tilleggsmeldingen viser de blant annet til danske og tyske kutt i stønadene til asylsøkerne.

– Vi mener alvor med de innstramningene vi i dag foreslår. Det er fordi vi tror det vil gi effekt på fremtidig tilstrømning, sier Siv Jensen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger