Hopp til innhold

Slik gjennomføres valget

Her er råd og vink om prosedyrene i valglokalet.

For å kunne benytte stemmeretten din, må du stå i manntallet.

Velger
Foto: Illustrasjon: Morten Quist Hommersand

Du blir manntallsført i den kommunen der du er registrert i folkeregisteret pr. 30. juni 2007.

Dersom du midlertidig bor i en annen kommune, for eksempel i forbindelse med studier, gjelder stemmen i hjemkommunen din med mindre du har tatt utflytting til ny kommune.

3.610.000 personer har stemmerett  i år.

Grunnregelen er at alle norske statsborgere som har fylt 18 år senest 31. desember det året kommune- og fylkestingsvalget holdes, har stemmerett.

Valgkort

Alle stemmeberettigede skal ha mottatt valgkort. Dette bør du ta med deg når du skal stemme, men du får stemme uten.

Nytt av året er kravet om gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme.

Og merk, valgkortet gjelder ikke som gyldig legitimasjon,

Det gjør pass, førerkort, bankkort med bilde eller Postens indentitetskort. 

Slik gjennomføres valget

Når du kommer til valglokalet, kan du gå inn i et avlukke der du finner stemmesedlene. Det er egne stemmesedler for kommunestyrevalget, fylkestingsvalget og det direkte ordførervalget, som skal være i 50 kommuner.

Stemmesedlene har forskjellig farge, hvitt for kommunestyrevalget, blått for fylkestingsvalget og rosa for det direkte ordførervalget.

I Oslo, hvor det ikke er fylkesting, er det kommunevalg og valg til bydelsutvalgene. Direktevalg i Oslos bydeler  Disse listene er grønne.

Ingen skal få se eller få vite ha du stemmer med mindre du selv ønsker å oppgi det, for eksempel i forbindelse med valgundersøkelser.

Når du har valgt ut de partilistene du ønsker, skal  de kun brette stemmesedlene sammen før du går og legger dem i valgurnen.

Noen kommuner bruker en stemmeurne for kommunestyrevalget og en annen for fylkestingsvalget.

De sammenbrettede stemmesedlene stemples av en valgfunksjonær i valglokalet før du legger stemmesedlene i valgurnen. Stemmeseddelen/-sedlene må ha stempel for å bli godkjent!

Valgfunksjonæren skal også sjekke at du står i manntallet.

Du kan endre

På partilistene ved kommunevalget er det ført opp navnene på de kandidatene det enkelte parti har nominert.

 Partiene har anledning til å gi det som kalles stemmetillegg, til noen av kandidatene. Disse kandidatenes navn står med uthevet skrift.

Hvor mange som kan få et slikt stemmetillegg, er avhengig av hvor mange representanter som totalt skal velges inn i kommunestyret. Jo flere representanter som skal velges inn, jo flere kandidater kan partiene gi stemmetillegg.

  • Partiene kan gi stemmetillegg til inntil 4 kandidater dersom det skal velges inntil 25 medlemmer av kommunestyret.
  • Skal det velges mellom 25 og 53 representatner, kan det gis stemmetillegg til inntil 6 kandidater.
  • Dersom det skal velges flere enn 53 til kommunestyret, kan partiene gi stemmetilleggg til inntil 10 kandidater.

Kandidater som får stemmetillegg av partiet, har større sjanser enn andre til å komme inn. De får på en måte en bedre startposisjon.

Foran valget for fire år siden ble det gjort endel forandringer som gir partiene noe mindre makt, og velgerne noe større makt enn før med tanke på personvalget.

Du kan gi en ekstra stemme, personstemme, til så mange av kandidatene du vil. Du kan imidlertid bare gi en ekstra stemme til hver person du ønsker å gi en slik støtte.

Partiene gir altså kandidatene stemmetillegg mens velgerne gir dem personstemmer. Det er det som før het å kumulere.

Du kan ikke stryke noen av kandidatene på listen du bruker.

Du kan imidlertid, om du ønsker det, føre opp kandidatnavn på din liste som står på andre partiers liste. Det er dette som gjerne omtales som "slengere". Du kan bare føre opp "slengere" fra de som står på lister i din egen kommune.

Når valgresultatet forteller oss hvor mange representanter de forskjellige partiene får, er det de personene som har fått sterkest støtte av eget parti og av velgerne som får plassene.

Nå det gjelder "slengere" til andre parti, kan dette teoretisk sett innebære at velgere som støtter liste A, kan få stor innflytelse på hvem som kommer inn også fra liste B.

Ikke vær redd for å endre på stemmeseddelen. Den blir ikke forkastet selv om du gjør feil.

Bruksanvisning hos Kommunaldepartementet

Også i fylkestinget

Også når det gjelder fylkestingsvalget har du anledning til å gi kandidater personstemmer.

Her er imidlertid reglene utformet slik at det skal mye mer til enn ved kommunestyrevalget for at din personstemme skal få noen virkning.

Du kan heller ikke føre opp slengere ved fylkestingsvalget.

Og til forskjell fra kommunestyrevalgene, har partiene eller gruppene ikke anledning til å gi kandidater stemmetillegg.

Stemme blankt

Du kan også stemme blankt dersom du ønsker det. Da teller du bare med når det måles hvor stort valgframmøtet har vært. Blanke stemmesedler registreres nå i en egen gruppe. .

Du har klagerett

Alle som har stemmerett ved valget, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av valget i det fylket eller den kommunen der du er manntallsført.

Du må eventuelt klage innen sju dager etter valgdagen. Både ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg er det Kommunaldepartementet du kan klage til, men departementets avgjørelse kan ikke ankes inn for en domstol.

Hele Geirs valgskole

Spør Geir om valget

Slik stemmer du ved ordførervalget

Nytt i år

Resultatene kommer fra kl. 20

Lyspunkt

AKTUELT NÅ