Hopp til innhold

Korona har gitt den største økonomiske krisen i fredstid

Fredag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall som viser et fall på 2,5 prosent i fastlands-BNP i 2020. – Største økonomiske krise i fredstid, sier finansminister Jan Tore Sanner.

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

BEKYMRET: Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier krisen har gjort Norge fattigere.

Foto: NRK

Pål Sletten og SSB har lagt frem Norges Nasjonalregnskap. Det er dyster lesning for norsk økonomi.

– Den store overskriften er at den nedgangen vi hadde i 2020 er den største nedgangen vi har målt siden tallserien startet i 1970, men det er sannsynligvis den største nedgangen i hele tiden etter andre verdenskrig. Det er en veldig kraftig nedgang i norsk økonomi, sier Sletten.

Ifølge SSB sine egne hjemmesider omfatter fastlands-BNP produksjonen fra alle næringer i Norge utenom utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart.

Ikke maken til fall i etter krigen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier fallet understreker alvoret i situasjonen norsk økonomi er i.

– Det viser at den krisen vi står i har gjort oss alle fattigere. Det er den største økonomiske krisen i fredstid. Samtidig har Norge kommet bedre ut så langt, enn de fleste andre land, både når det gjelder helse og økonomi.

Sanner sier han nå er bekymret for den høye arbeidsledigheten og det at folk blir stående utenfor arbeidslivet.

– Så har jeg sterk tro på at når vi tar ned smitteverntiltakene og flere blir vaksinert, så kommer aktiviteten og veksten til å ta seg opp igjen, sier finansministeren.

Vinnere og tapere

Ifølge Sletten er de som har blitt sterkest preget i koronaåret 2020, er blant:

  • Reiselivet.
  • Transportsektoren.
  • Kultur.
  • Underholdning.
  • Store deler av tjenesteytende sektor.

Bildet er imidlertid ikke helt svart over alt.

– Varehandelen har gått forholdsvis greit utover året, for du har sett en vridning i konsum fra tjenester til varehandel. Her spiller det også inn at det har vært veldig lite turisme i Norge, og folk har ikke kunnet reise til Sverige, og da vrir du konsumet mot innenlands etterspørsel. Andre næringer som har gått bra er finansnæringen som har gått greit i 2020, sier Sletten.

Sletten sier Norge likevel har klart seg bra i forhold til andre land i Europa. Han sier de nordiske landene har klart seg bedre enn landene i Sør-Europa og Storbritannia, og at Norge har klart seg litt bedre enn Sverige.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger