Hopp til innhold

Regjeringen åpner for flere på arrangementer

Endringen trer i kraft fra i morgen klokka 12 og er i tråd med FHI og Helsedirektoratets anbefalinger, som ble publisert tidligere i kveld.

Konsert med obo, fagott, orgel, harpe, kontrabass i Stavanger konserthus

Illustrasjonsbilde fra Stavanger konserthus.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Nå åpnes det for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Kulturminister Tretteberg mener økningen er et stort steg i riktig retning.

– Det vil og bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før.

Det faglige grunnlaget disse nye anbefalingene er basert på fra FHI og Helsedirektoratet, står på Helsedirektoratets nettsider.

En skritt i riktig retning

Det er selvfølgelig en forbedring fra den tidligere grensen på 200 publikummere, og vi er glade for at regjeringen nå i hvert fall delvis lytter til oss i kulturorganisasjonene, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian.

Hans Ole Rian
Foto: Asamaria.com

– Delvis lytter, for i vårt møte med både kulturdepartementet og helsemyndighetene denne uka påpekte en samlet bransje at det nå var på tide å gi kulturbransjen samme restriksjoner som andre næringer.

Rian mener at publikumshåndtering er noe arrangører kan godt, i tillegg til at forholdene ligger godt til rette for å håndtere en slik tillit trygt.

Vi kan ikke se at det skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker.

Uansett er dette et viktig skritt i riktig retning som gir mange kunstnere og kulturarbeidere mulighet til å gå tilbake til jobb, mener Rian.

Det vil også bli noe enklere nå å planlegge både forestillinger, turneer og festivaler.

Grieghallen i Bergen er skuffet

– Dette er et skritt i riktig retning, sier administrerende direktør Olav Munch i Grieghallen om at det blir åpnet for halvfulle saler.

Når han har fått sett nærmere på regjeringens pressemelding, er han mer skuffet.

Grieghallen i Bergen
Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Med kravet om kohorter, som må ha adskilte toalettfasiliteter og serveringsteder, kan Grieghallen i praksis ha maksimalt 600 publikummere. Det betyr 1000 ledige seter per konsert.

Han mener regjeringen burde droppet kravet kohorter.

Det burde vært mulig å tillate at vi kunne bruke annethvert sete, uten kohortregler.

Han er usikker på om 600 billetter per konsert vil være regningssvarende for både Grieghallen og arrangørene.

Det blir veldig opp til den enkelte arrangør og artist om de tar risikoen med på gjennomføre med såpass få publikummere. Da er vi avhengig av virkelig gode kompensasjonsordninger.

Glad for at kulturministeren åpner opp

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser, er fornøyd med at kulturministeren er på ball og følger opp løftet om å åpne kulturlivet mer.

– Det er et viktig skritt i riktig retning som gir mange kulturarbeidere mulighet til å gå tilbake til jobb og gå i gang med realistisk planlegging av forestillinger og turneer fremover, sier hun.

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser

Rhiannon Hovden Edwards, leder for Virke kultur og opplevelser.

Foto: Virke

Men hun mener vi ikke er der vi burde være helt enda: at kulturlivet får samme regler som butikker, bowling og bingo.

– Så vi forventer ytterligere lettelser når regjeringen kommer med nye vurderinger 2. februar, sier Rhiannon Hovden Edwards.

Hun er misfornøyd med munnbindskravet.

– Det er tåpelig at regjeringen krever at man må sitte med munnbind på annethvert sete på teater, når man kan sitte på kafé og skravle med hverandre uten munnbind, sier hun.

Nye vurderinger i februar

I starten av februar vil regjeringa komme tilbake med en ny vurdering.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, fortsetter Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen møter ledere i Norges idrettsforbund

Trettebergstuen er fornøyd med de nye reglene, og vil komme med en ny vurdering i begynnelsen av februar.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Kulturministeren sier videre at flere arrangører har opparbeidet seg betydelig kompetanse på smittevern gjennom pandemien, og at disse aktørene og arrangørsektoren skal tas på alvor.

Hun oppfordrer partene og bransjen til å utvikle forslag til nye anbefalinger, standarder og antallsbegrensninger.

En provokasjon

I oppdragsteksten fra FHI og Helsedirektoratet står det at de fikk en kort tidsfrist, og derfor ikke har hatt tid til å snakke med andre aktører. Helsemyndighetene fikk tre dager på seg til å vurdere om man kunne øke antallet gjester på offentlige arrangementer.

Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder, er utrolig skuffet over dette.

– Det føles som kulturministeren absolutt ikke bryr seg om å sysselsette våre ansatte. Det har vi understreket hele veien: vi er en stor arbeidsplass og derfor er det viktig å høre på oss. Det å ikke ta en telefon til oss er skuffende.

Hun er heller ikke begeistret over de nye endringene.

– For oss betyr det at vi får inn 400 publikum på Folketeateret, sier Jæger.

Karianne Jæger, produsent i Scenekvelder.

Karianne Jæger kaller de nye anbefalingene for en provokasjon.

– Det er en provokasjon.

Totalt har de plass til 1402 mennesker i publikum.

– 400 gjester gir null grunnlag for drift hos oss.

De nye anbefalingene sørger for at over 350 kulturarbeidere fremdeles står uten jobb på Folketeateret, sier Jæger.

– Kampen vår som kulturbransje fortsetter.

Jæger henviser til en undersøkelse gjort av Norsk teater- og orkesterforening (NTO) som skriver at «det har fra mars 2020 og ut 2021 ikke vært noen kjente tilfeller av smittespredning blant publikum på NTOs medlemsinstitusjoner».

I tråd med anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet

Tidligere i kveld kom Helsedirektoratet og FHI med nye anbefalinger i nytt faglig grunnlag, for å øke antallet på offentlige innendørs arrangementer til 1500 deltakere og maksimalt 50 prosent kapasitet, dersom det er faste tilviste plasser.

Det faglige grunnlaget ble levert til helsedepartementet 18. januar.

«FHI legger til grunn at det er politisk ønske om lettelser for sektorer som er avhengige av å kunne ha arrangementer med faste tilviste plasser, og vurderer at den foreslåtte økning vil øke smitterisikoen noe, men FHI mener det vil være forsvarlig og forholdsmessig i dagens situasjon», står det i anbefalingen.

SISTE NYTT

Siste meldinger