Hopp til innhold

Rapport om Oslos helsehus: – Forbedringspotensial på alle områder

Etter at flere kritikkverdige forhold på Ullern helsehus ble avslørt, har PwC gjennomført en ekstern undersøkelse av alle helsehusene i Oslo.

Bildet viser inngangspartiet til Ullern helsehus. Det er store glassdører inn til det hvite bygget.

Inngangen til Ullern helsehus i Oslo.

Foto: Rolf Petter Olaisen

På oppdrag fra Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har selskapet PwC gjennomført en ekstern gjennomgang av Oslos helsehus.

Særlig helsehusene i Oslo har vært i hardt vær den siste tiden. På Ullern Helsehus har NRK og andre medier fortalt om kritikkverdige forhold, grov omsorgssvikt og få ansatte.

Les også: - Ikke send meg tilbake til Ullern Helsehus!

foto: privat
foto: privat

NRK Brennpunkt har avslørt uverdige forhold i hjemmetjenesten.

I undersøkelsen har sett på fem ulike områder, forteller prosjektleder Helge Dønnum.

Basert på funnene sier han at «dagens organisering ikke er hensiktsmessig og rammebetingelsene ikke tilstrekkelig». Han legger til at alle områdene henger sammen, og at det derfor er avdekket forbedringspotensial på alle områder.

Undersøkelsen har resultert i fem hovedfunn:

  • Tildelingspraksis og pasientflyten kan forbedres.
  • planlagt bemanning er ulik faktisk bemanning, noe som gir høy bruk av vikarer.
  • Organisering av helsehusene i Oslo har både styrker og svakheter.
  • Lederstrukturen ved helsehusene er lite kommunisert og forstått.
  • De fleste pasientene er fornøyd med kvaliteten på behandlingstilbudet.

Videre anbefaling

Dønnum påpeker at det både er styrker og svakheter ved Oslos fem helsehus. I rapportens konklusjon peker han på «behov for å revidere helsehusenes organisering og rammebetingelser for å møte dagens fremtidige behov».

– Det er ingen tvil om at vi i 2022 og kanskje litt på vinteren, fikk noen ganske kjedelige opplevelser. Det er ingen tvil om at det har skjedd noe på helsehusene som vi ikke ønsker, innledet Dønnum pressekonferansen fredag.

Til NRK forteller han at de i løpet av undersøkelsen har sett på avvik, gått gjennom dokumentasjon og intervjuet alle aktører, fra pårørende til ledelsen i sykehjemsetaten.

PK Helsehus 2

PwCs prosjektleder Helge Dønnum og Byråd for helse, Marthe Scharning Lund.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Dønnum påpeker også at kommunikasjonen mellom aktørene må bli bedre, og at folk må tilegne seg bedre forståelse av hva et helsehus faktisk er, og hva som gjør at det skiller seg fra et sykehjem.

– Fungerer helsehusene godt i dag?

– Jeg vil si at det i stort fungerer godt, men at det også dessverre er noen svakheter som vi peker på i rapporten, som gjør at kvaliteten ikke er som den skal være på enkelte områder. Da blir man også sårbar og det kan oppstå sånne situasjoner som i fjor og i vinter.

Byråd for helse i Oslo kommune, Marthe Scharning Lund (Ap), er glad for at rapporten er så grundig, og glad for at funnene viser det samme som de har sett.

– Jeg ser ingen store overraskelser her, men det kom noen påpekninger blant annet knyttet til ledelse, som jeg synes er viktig at vi tar med oss når vi nå jobber med omorganisering, for å styrke helsehusene slik at pasientene får best mulig behandling, sier hun til NRK.

Hun sier også at det allerede er gjort flere grep, hovedsakelig rettet mot mer spesialisering, å sørge får at riktig pasient er på riktig sted, at det blir bedre kommunikasjon om pasientenes behov mellom helsehusene og bydelene og at det innføres velferdsteknologi som skal gi økt trygghet til pasientene.

Oslo Arbeiderparti la for kort tid siden frem et av deres viktigste valgløfter – et løfte til de eldre. Løftet innebærer blant annet 800 flere ansatte i hjemmetjenesten og sykehjemmene, kompetanseløft for ansatte og mer fellesskap for eldre som bor hjemme.

Les også: Lover 800 nye ansatte i eldreomsorgen

Gro Harlem Brundtland og Raymond Johansen på Lambertseterhjemmet.
Gro Harlem Brundtland og Raymond Johansen på Lambertseterhjemmet.

AKTUELT NÅ