Hopp til innhold

Pollen-allergi koster 10 milliarder i året

Beregninger fra Helsedirektoratet viser at plager med pollenallergi koster samfunnet opp mot 10 milliarder kroner i året. Men en grundig nasjonal studie for å finne ut hvorfor så mange flere blir syke, finnes ikke.

syk pollen nys snyte seg

1 million nordmenn er plaget av pollenallergi, og en kvart million er så hardt rammet at de må holde seg innendørs. Men myndighetene har ikke gjort noen grundig studie på pollen.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Torsdag og fredag er det varslet ekstrem spredning av bjørkepollen på Østlandet og Sørlandet. Det gjør at mange allergikere har store problemer med å oppholde seg utendørs og å fungere på jobb.

– Ekstrem er det høyeste nivået vi har i vårt system. Det vil gi mennesker med allergi store problemer, i tillegg til at friske personer risikerer å pådra seg sykdommen, sier Bo Gleditsch, kommunikasjonssjef i Astma- og allergiforbundet.

– Grusom årstid for mange

Jakob Linhave, fagdirektør Helsedirektoratet

Jakob Linhave, avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Foto: Kim Jansson/NRK

I tillegg til at pollenallergi er et stort problem for dem som rammes, er det også svært dyrt for samfunnet.

Så mange som 1 million nordmenn plages i større eller mindre grad av pollenallergi.

– Men det verste er at det er en grusom årstid for mange. Det er mange som får begrensninger, og er syke store deler av våren, sier avdelingsdirektør Jakob Linhave i Helsedirektoratet.

Han understreker at Helsedirektoratet ikke er så opptatt av pengebruken som følge av pollen, men de menneskelige lidelsene pollenallergi fører med seg.

Koster samfunnet milliarder hvert år

Helsedirektoratet har gjort beregninger som viser at pollenallergi koster det norske samfunnet opp mot 10 milliarder kroner i året.

Beregningene er gjort med utgangspunkt i tall fra Danmark og Finland, og tilpasset norske forhold.

I snitt koster hver pollenallergiker samfunnet anslagsvis 10.000 kroner hvert år.

– Vi regner med at 20 prosent av befolkningen har pollenallergi. 8–10 milliarder kroner er et sannsynlig anslag for hva pollen koster det norske samfunnet hvert år, sier Linhave.

Store direkte og indirekte kostnader

Om lag halvparten av de samfunnsøkonomiske kostnadene på grunn av pollen skyldes direkte kostnader i forbindelse med medisinsk behandling, til medisiner, utgifter til lege og så videre, ifølge direktoratet.

– Men det er også store indirekte kostnader som en følge av pollenallergi, som skyldes at folk er sykmeldte og dermed hjemme fra jobb, samt at mange har redusert arbeidsevne, sier han.

Bjørkepollen

Bjørka er fin å se på, men et kjempeproblem for mange allergikere.

Foto: Berit Roald

Linhave sier seg enig i at 10 milliarder kroner er mye penger.

– Grunn til å spørre om myndighetene tar problemet tilstrekkelig på alvor

– Når vi vet at så mange i samfunnet har en slik kronisk sykdom, er det grunn til å spørre seg om vi tar sykdommen på alvor, om vi kanskje skulle gjort mer for å finne årsaker og tiltak for å motvirke denne alvorlige utviklingen, sier kommunikasjonssjef Bo Gleditsch i Astma- og allergiforbundet.

Men noen grundig studie for å finne ut av årsaken til at så mange flere utvikler pollenallergi, finnes ikke.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har heller ikke fått i oppdrag å gjøre såkalte kost/nytteanalyser av pollenallergi.

Slike analyser innebærer å gjøre analyser av hvilken effekt ulike behandlinger har sett opp mot den samfunnsmessige kostnaden det medfører.

– Et sted å begynne er å be Kunnskapssenteret vårt her i Norge om å gjøre en oppsummering av hva som finnes av kunnskap og forskning. Dette kan gi grunnlag for å vurdere om det er behov for mer forskning, sa statssekretær Anne Grethe Erlandsen til NRK for noen dager siden.

Hos Kunnskapssenteret har de så langt ikke hørt et pip fra regjeringen.

– Men dette er jo prosesser som ofte tar tid, sier Ingid M. Høie i Kunnskapssenteret.

Usikkert omfang av korttidsfravær

Nestleder Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin sier at det de siste ukene har vært en stor økning i pasienter som kommer med pollenplager.

– Mange går ofte på jobben selv om de har en del pranger. Folk tåler ganske mye, men noen er så plaget at de nok blir hjemme et par dager, sier han.

Brelin mener det er vanskelig å si noe om omfanget av korttidsfravær på grunn av pollen, fordi det meste trolig tas som egenmeldinger.

NAV opplyser til NRK at det verken har tall på egenmeldt fravær på grunn av pollen, eller legemeldt fravær.

AKTUELT NÅ