POD om Odins soldater: – Ikke akseptabelt med borgervern

Politidirektoratet er skeptiske til gruppen Odins soldater, men legger til at lokalpoliti må gjøre egne vurderinger så lenge gruppen ikke utgir seg for å være borgervern eller organisert patruljevirksomhet.

Soldiers of Odin i Tønsberg.

Odins soldater på patrulje i Tønsberg. POD sier Tilstedeværelse av voksne, edru mennesker i sentrumsmiljøer for å skape trygge omgivelser, uten at dette er, eller utgir seg for å være borgervern eller organisert patruljevirksomhet, er fullt lovlig, men er uansett skeptiske til Odins soldater.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Politidistriktene har nå svært ulik tilnærming til Odins soldater. Politiet i Agder sier de kommer til å bortvise dersom gruppa patruljerer, mens politiet i Finnmark mener for eksempel at Odins soldater har positive trekk.

Flere norske politikere mener det må være lik praksis over hele landet for hvordan politiet forholder seg til gruppa, og gikk derfor ut tidligere i dag og ba POD klargjøre dette.

Blant annet mener nestleder i justiskomiteen, Anders Werp (H), at det er en fallitterklæring dersom politiet godtar at Odins soldater skal sørge for trygghet i gatene, og er kritisk til å åpne for denne formen for «borgervern».

Gruppas leder, Ronny Alte, har tidligere uttalt til NRK at de ønsker å bidra til trygghet med gatepatruljering, og bare gripe inn dersom det er fare for liv.

Anders B. Werp

Det er viktig at vi har klart definerte roller i et demokrati når vi skal ivareta innbyggernes trygghet, sier nestleder i justiskomiteen, Anders Werp (H). Han mener det er politiets oppgave alene å håndtere folks trygghet i gatene.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Forbud mot privat rettshåndhevelse

Til NRK svarer POD fredag at de generelt er skeptiske til grupperinger som Odins soldater. De viser også til regelen om forbud mot privat rettshåndhevelse som gjelder i alle tilfeller og alle politidistrikt, men sier at lokalt politi må foreta konkrete vurderinger ut ifra hvert tilfelle.

– Tilstedeværelse av voksne, edru mennesker i sentrumsmiljøer for å skape trygge omgivelser, uten at dette er, eller utgir seg for å være borgervern eller organisert patruljevirksomhet, er fullt lovlig, sier Atle Roll-Matthiesen, fungerende avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet, og viser til Natteravnene som eksempel.

Atle Roll-Matthiesen, Kripos

Atle Roll-Matthiesen i POD sier de er skeptiske til Odins soldater.

Foto: Kripos

Men bruk av navn og symboler, samt det faktum at flere av gruppens medlemmer har tilknytning til kriminelle miljøer, gjør at POD er langt mer skeptisk til Odins soldater enn Natteravnene.

– Politiet har kontroll

De sier det ikke er akseptabelt at grupperinger opptrer som, eller gir inntrykk av å være en form for «borgervern», og patruljerer i gatene i den hensikt å opprettholde ro og orden, og eventuelt griper inn i situasjoner og ordensforstyrrelser.

– Det er kun politiet som har adgang til å utøve politimyndighet, og som kan benytte maktmidler for å opprettholde ro og orden, sier Roll-Matthiesen.

Han viser også til at det ikke er noe i det generelle kriminalitetsbildet som tilsier at politiet ikke har kontroll på situasjonen, både det gjelder kriminalitet eller ordensforstyrrelser.

– Det er derfor heller ikke en ekstraordinær situasjon som krever tiltak utover den målrettede innsatsen politiet over hele landet har iverksatt med egne ressurser, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger