Hopp til innhold

– Kan medføre et sirkus å stevne Krekar som vitne

Mulla Krekars forsvarer Brynjar Meling ble overrasket over at Anders Behring Breiviks forsvarere ønsker å innkalle Krekar som vitne i 22. juli-saken.

Brynjar Meling

OVERRASKET: Mulla Krekars advokat, Brynjar Meling sier Krekar har plikt til å møte i retten som alle andre dersom han blir stevnet som vitne i straffesaken mot Anders Behring Breivik.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

– I første omgang ble jeg noe overrasket, og opplevde vel at det kanskje kan medføre et sirkus som denne saken ikke fortjener, sier Meling til NRK.

Han sier imidlertid at han etter å ha tenkt litt på det, ser at det finnes relevante argumenter for at Krekar og andre ekstreme islamister kan vitne i straffesaken mot Anders Behring Breivik fordi det kan ha betydning for tilregnelighetsspørsmålet:

– Det er relevant hvis det er for å belyse at det finnes idelogisk tankegods som er fremmed og ekstrem på begge sider, og at det ikke nødvendigvis skyldes galskap, forklarer Meling.

Meling har ikke snakket med Krekar selv om at han kan måtte vitne.

– Men hvis han blir stevnet som vitne, så har han møteplikt i retten om ethvert vitne, sier Meling.

Ekstreme islamister i vitneboksen

I dag ble det klart at Breiviks forsvarere ønsker å bruke ekstreme islamister som vitner for å overbevise retten om at 33-åringen hadde grunn til å frykte at muslimer vil overta verden.

I tillegg til mulla Krekar, står de også etterhvert kjente Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammad og på lista over mulige vitner i rettssaken mot Breivik.

– Det er flere grunner til at disse tre er aktuelle. Et av temaene har vært at Breivik lever i en verden og ser noen farer som bare han ser, og at han dermed er paranoid schizofren. Ytringene til disse meningsbærerne beviser jo at han ikke er alene om å ha denne type syn på at Europa er i krig, sier Bæra.

Ifølge forsvarerne vil hovedtemaet i straffesaken mot Breivik ikke dreie seg om han er skyldig eller ikke, men om han er tilregnelig og kan straffes for massedrap. Breivik selv mener han ikke er gal, slik påtalemyndighetens tiltalebeslutning legger opp til.

– Noe av det Breivik ytrer er at Norge vil bli overtatt av muslimer. Det er det samme budskapet som flere av disse kommer med, og dermed viser at han ikke er alene om budskapet, og at frykten hans kan være begrunnet, og at han har gjort det han har gjort for å redde Norge, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra til NRK.

Mulla Krekar

Mulla Krekar blitt kjent for sine ekstreme ytringer.

Foto: Anders Brekke / NRK
Arfan Bhatti

Arfan Bhatti er tidligere terrortiltalt. og har uttalt at praktiserende muslimer lar sharia gå foran alt, og at han derfor har som mål å endre norsk lov til sharia.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix
Mohyeldeen Mohammad var ein av arrangørane av demonstrasjonen

Mohyeldeen Mohammad var en av arrangørene av demonstrasjonen som skapte store medieoppslag i 2010, grunnet terrortrusler mot Norge

Foto: Helge Carlsen / NRK
Shoaib Sultan i Islamsk Råd Norge

Shoaib Sultan tror nordmenn flest ser skillet mellom de få ekstreme islamistene og resten av den muslimske befolkningen.

Foto: Paal A. Svendsen / NRK

– Det er et tankekors at flere av disse har hatt nokså ekstreme ytringer uten at verken media eller andre aktører har stilt spørsmål ved deres tilregnelighet, utdyper Bæra.

– Forstår at folk kan reagere

Forsvareren innrømmer at deres ønske om å bruke ekstreme vitner kan vekke negative reaksjoner.

– Det må man absolutt forvente, og jeg forstår godt at folk vil kunne reagere på den type bevisførsel, men det er i likevel nødt til å gjøre som hans forsvarer dersom det kan belyse saken, svarer hun.

Hun bekrefter at Breivik selv er innforstått med at de ønsker å innkalle de radikale islamistene.

I tillegg ønsker forsvaret også å føre rettpsykiatere fra i inn- og utland for å overbevise retten om at massemorderen er tilregnelig.

De kommer blant annet til å rette skyts mot den første sakkyndigrapporten som konkluderte med at 33-åringen var psykotisk og lider av paranoid schizofreni, noe Breivik selv hevder er feil.

– Det er typiske fagkyndige vitner som vil kunne si noe om metoden som er brukt i den første rapporten. I tillegg kommer andre type vitner som har hatt nær omgang med ham, helsepersonell eller andre som vil kunne si noe om hvordan han fungerer i det daglige, forklarer Bæra.

– Marginale grupper

Rådgiver i Antirasistisk senter, Shoaib Sultan, tror ikke det at ekstremistene slipper til i vitneboksen vil åpne for hatske reaksjoner mot muslimer eller ny på andre problemer.

– Det beviser bare at slike ekstreme standpunkter finnes på begge sider, men beviser ikke at Breiviks synspunkter er riktige. Det er bare tull, sier Sultan til NRK.no.

– Jeg tror de fleste forstår at det er marginale grupper som står for disse ekstreme meningene, og at de ser at det er et klart skille mellom disse ekstremistene og andre muslimer, sier Sultan.

Overrasket

Arfan Bhatti var overrasket da NRK tok kontakt med ham og fortalte at han var ønsket som vitne i rettssaken.

Han sier i en kommentar at han ikke har noen formening om dette nå fordi han ikke har rukket å tenke over det.

NRK har også forsøkt å komme i kontakt med Mohyldeen Mohamed og Krekar selv uten å lykkes.

Forsvarets bevisoppgave skal i løpet av neste uke være klar og oversendes til Oslo tingrett. Foreløpig inneholder den 30–40 navn, men dette kan endre seg.

Det er retten som til syvende og sist bestemmer hvilke vitner som skal føres. Retten vurderer dette ut fra om vitnene er relevante for å belyse saken eller ikke.

  • SE VIDEO:
    Video Forsvarernes vitneliste

    Forsvarer Vibeke Hein Bæra holder den foreløpige bevisoppgava fra forsvarerne.

AKTUELT NÅ