Hopp til innhold

Nye FHI-beregninger: Viruset er mindre utbredt, men mer dødelig

Folkehelseinstituttet regner med at bare litt over en halv prosent av oss har vært smittet av koronaviruset til nå. Det gjør også at viruset er mer dødelig for de som blir smittet.

Testing av Covid-19

Testing for koronavirus i Stavanger. FHI tror nå færre nordmenn har hatt viruset, men at det er mer dødelig.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Det er en ny fransk studie publisert i tidsskriftet Science som får Folkehelseinstituttet til å gjøre store endringer i beregningene av hvor mange som har vært smittet av koronaviruset i Norge.

I instituttets såkalte modelleringsrapport datert 15. mai kutter FHI kraftig i anslagene over hvor mange nordmenn de tror har vært smittet.

Mens de tidligere regnet med at 1% av befolkningen har hatt viruset, tror de nå at bare mellom 0.58% og 0.73% har vært smittet. Det utgjør mellom 32.000 og 40.000 nordmenn.

Birgitte Freisleben de Blasio

MODELLER: Koronaviruset er mindre utbredt, men mer dødelig, mener professor Birgitte Freisleben de Blasio i Folkehelseinstituttet.

Foto: FHI

– Indikasjonene tyder på at mørketallene har vært mindre enn vi trodde, sier professor Birgitte Freisleben de Blasio i FHI.

– Men det betyr også at dødeligheten er høyere?

– Ja, det er jo det det betyr.

Flere europeiske studier har den siste uken pekt i samme retning. Det viser seg at «isfjellet» av smittede man ikke vet om ikke er så stort som mange forskere har trodd.

I Spania, et av Europas hardest rammede land, er det for eksempel bare påvist antistoffer hos 5% av befolkningen. Dermed ser den omdiskuterte flokkimmuniteten ut til å fortsatt være svært langt unna.

Dødelighet dobbelt så høy

Men de nye tallene betyr også at det blir færre smittede å dele antallet døde på.

Det er hovedgrunnen til at Folkehelsas statistikere nå mener dødeligheten fra Sars-Cov-2 er mer enn dobbelt så stor som de tidligere har lagt til grunn.

Av alle som blir smittet av viruset, inkludert de som ikke fanges opp av testing, regner instituttet med at 0.7% dør. Det er mer enn dobbelt så mange som de 0.3% instituttet regnet med i sin tidligere modell.

Også beregningene over hvor mange smittede som trenger sykehusinnleggelse gjør et hopp.

Nå regner FHI med at 3.9% av alle smittede blir så syke at de trenger sykehusbehandling.

Reproduksjonstallet kan nærme seg 1

I rapporten anslår modelleringsgruppen at det såkalte reproduksjonstallet fra begynnelsen av mai måned kan ha krøpet opp mot 1.

FHI har tidligere anslått at et reproduksjonstall høyere en 1,15 vil gi norske sykehus kapasitetsproblemer om noen måneder.

– Smittetrykket i mai har sett ut til å stabilisere seg, fordi antall pasienter som ble innlagt var nesten konstant. Men det er på et meget lavt nivå. Og det indikerer at det er en form for stabilisiering, sier Freisleben de Blasio.

– Betyr det at det er lite som skal til før vi får en økning, om smittetallet ligger rundt 1?

– Ja, men det er andre tall som tyder på at smittetrykket går ned. Andelen av de som tester positivt, er på vei ned. Samlet sett er det ikke en alarmerende situasjon.

Professoren mener man ikke skal se seg blind på reproduksjonstallet når antallet smittede er så lavt som det Norge opplever nå.

– Når så få pasienter blir innlagt, er det mindre interessant å se på reproduksjonstallet. Det er mer interessant å se hvor gode vi er til å identifisere kontakter og klynger av smitte, og se om vi kan greie å bryte smittekjedene helt.

AKTUELT NÅ