Ny skatt på e-post

Regjeringen vil at det skal koste penger å sende e-post. Lederen for IKT-Norge kaller det en skjult skatt.

Datalagringsdirektivet
Foto: NRK

 

Heidi Grande Røys
Foto: Knut Falch / Scanpix

 

Bakgrunnen for det nye forslaget er at et nytt EU-direktiv pålegger Norge å lagre all e-post i to år.

- Dette vil koste millioner, og det er ikke rimelig at staten alene skal ta regningen, sier administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Avsender får regningen

EUs nye datalagringsdirektiv pålegger teleoperatører å lagre nettverkstrafikk i opptil to år.

Dette er beregnet å påføre bransjen en mer-kostnad på flere hundre millioner kroner. Regningen vil i neste omgang gå til brukerne av e-post.

Skylder på EU

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys sier at så lenge det er klart at EU-pålegget vil påføre oss millionutgifter, må dette løses ved at e-posttrafikk avgiftsbelegges.

Her kan du beregne hva avgiften vil koste deg og din familie: E-postkalkulator

Finansdepartementet er allerede i gang med å regne på hvor stor den nye avgiften må bli. Trolig ender avgiften for en e-post opp på nivå med snittprisen på en SMS-melding. Avgiften vil komme på toppen av den vanlige fakturaen for tele- og nettverkstrafikken din.

 

 

 

Frode Lillebakken
Foto: NRK

 

Tele2 beklager

- De fleste kundene vil stille seg helt uforståelig til dette forslaget fra regjeringen, sier Frode Lillebakken som er advokat for teleopratøren Tele2. Han sier folk er vant til gratis e-post og forventer at denne muligheten vil fortsette.

Dobbelt skatt

Per Morten Hoff som er generalsekratær i IKT-Norge er oppgitt.

- Dette kommer som en bombe, og på toppen av at vi i fjor fikk skatt på mobilbruk og bredbånd hjemme. Så dette betyr at det i realiteten blir dobbel og skjult skatt på enkelte av disse produktene, sier han. 

 

Per Morten Hoff
Foto: NRK

Internt i regjeringen er saken diskutert og avgjort. Formelt vil forslaget bli lagt fram for Stortinget til høsten. E-postavgiften vil dermed kunne komme fra januar 2008.

Digital porto

Tidligere har digital porto i ulike former vært diskutert, men ingen løsning har fått stor tilslutning. Da har hensikten blant annet vært å løse spam-problemet, dvs useriøs e-post.

Problemet for de fleste er at epost-boksene snør ned i uønskede spam-meldinger. Innføres det en liten porto eller avgift på epost får det trolig også den bieffekten at søppelporten minker. For en stund - til spammerne finner en ny løsning ...

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger