LO vil boikotte Israel

LO går inn for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, på tross av at den nyvalgte LO-lederen er imot boikott.

LO-kongress 2017

NEDSTEMT: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott. Men kongressens flertall lyttet altså ikke til sin nyvalgte leder og gikk med 193 mot 117 inn for en boikott.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Et flertall på LO-kongressen gikk fredags formiddag overraskende inn for at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

Dermed var det mindretallet i redaksjonskomiteen som fikk gjennomslag. Mindretallet består av Mette Henriksen Aas, Jan Olav Andersen og Tove Elise Frøland.

De ville altså gå mye lenger enn flertallet, som blant annet ba om at det må jobbes for en tostatsløsning hvor Palestina altså er anerkjent som egen stat med grensene fra 1967.

Ville kritisere, ikke boikotte

Flertallet i redaksjonskomiteen kom også med skarp kritikk av en rekke menneskerettighetsbrudd i forbindelse med blokaden og nybygging i okkuperte områder, og gikk inn for å boikotte varer fra israelske bosettinger og industrisoner på Vestbredden. Men flertallet ville altså ikke gå så langt som en boikott.

I forkant av dette hadde også den ferske LO-lederen Hans-Christian Gabrielsen advart mot en generell boikott. Han viste til at dette også vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.

Men kongressens flertall lyttet altså ikke til sin nyvalgte leder, og heller ikke til redaksjonskomiteens flertall, og gikk med 193 mot 117 inn for en boikott.

Teksten som ble vedtatt er som følger:

LO-kongress 2017

FRA DIALOG TIL BOIKOTT: "Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel" heter det i vedtaket fra LO-kongressen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse målene.»

Det er verdt å merke seg at LO går inn for en internasjonal, og ikke en norsk boikott.

– Dialog har ikke fungert

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet, står bak boikott-forslaget, som kommer fordi dialog ikke har fungert:

LOs 34. ordinære kongress 2017.

NOK PRAT: – Etter flere år med dialog har situasjonen bare blitt verre. Da gjenstår kun boikott som virkemiddel, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT-forbundet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi har behandlet spørsmålet på flere kongresser, og avstått fra å kreve boikott fordi vi har pekt på dialog og forhandlinger. Men ting har ikke blitt bedre. Situasjonen har bare blitt mer prekær. Det gjenstår bare ett virkemiddel som det internasjonale samfunnet har, nemlig boikott. Derfor mener jeg det må tas i bruk nå, sier Andersen til VG.

SISTE NYTT

Siste meldinger