Hopp til innhold

Lite lindring for kronisk smerte

Tilbudet til folk med kronisk smerte er altfor dårlig, mener Foreningen for kroniske smertepasienter. Dette er kanskje det største helseproblemet i Norge.

Smerte
Foto: Ill.foto: Sara Johannessen / Scanpix

Opptil 400.000 nordmenn lever med svært sterke, vedvarende smerter. Men smertebehandlingstilbudet er blitt dårligere de siste årene.

Nasjonalt folkehelseinstitutt mener at smerte trolig er det største enkeltstående helseproblemet i Norge. Men pasientene har problemer både med å bli forstått, og få hjelp.

Tyst gruppe

Foreningen for kroniske smertepasienter holder kurs for å lære folk å leve med smerter.

- Rundt halvparten av alle legebesøk i Norge skyldes smerter. Det er en tyst pasientgruppe, men et meget stort problem, sier leder for foreningen, Dag Simonsen.

Foreningen jobber for at behandlingstilbudet skal utbygges.

- Det er to grunner til det: Ved å få mulighet til tidlig behandling, kan man unngå at det blir kronisk, sier Simonsen.

Lagt ned

- Men det er også viktig rent samfunnsøkonomisk. Kostnadene ved å drive tverrfaglige smerteklinikker blir liten når man veier den mot den samfunnsøkonomiske gevinsten man får når man behandler disse menneskene og får dem tilbake i yrkesaktiv virksomhet.

I seks av landets fylker finnes ikke smerteklinisk behandlingstilbud i det hele tatt. Ved Ullevål sykehus i Oslo ble smerteklinikken nedlagt for flere år siden. Også i Kristiansand er smerteklinikken lagt ned.

Foreningen for kroniske smertepasienter vil ha flere smerteklinikker og nye stillinger til smerteavdelinger ved alle helseforetak.

- Hjelp når de trenger det

Harald Tom Nesvik

Harald Nesvik, Frp

Foto: Aina Rødal / NRK

Leder for Stortingets helse- og omsorgskomité, Harald Nesvik fra Frp, er enig. Han ber helseministeren sørge for at de kroniske smertepasientene får tilbud over hele landet.

- Vi må i hvert fall ha et tilrettelagt tilbud slik at de pasientene som har behov for smertebehandling, får det - både med en rimelig reiseavstand, og ikke minst at kompetansen vi har der ute, er tilpasset behovet, sier Nesvik.

- Vi har også noen private smerteklinikker som kan brukes mer. Men det viktigste er at pasienten får hjelp når pasienten har behov for hjelp. Da tror jeg også svært mange vil trenge mindre medisin og oppfølging, og kan stå lenger i arbeid, mener han.

AKTUELT NÅ