Siv Jensen lover bompenge-reform

GARDERMOEN (NRK.no): Frp-leder Siv Jensen lover å sørge for at bilister må betale mindre i bompenger framover.

Frp-leder Siv Jensen

Frp-leder Siv Jensen taler til sine egne på Frps landsmøte.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Denne helgen er Fremskrittspartiet samlet til sitt første landsmøte som regjeringsparti. I forkant av åpningstalen til Siv Jensen var det varslet at hun ville komme med nyheter.

Siv Jensen sier regjeringen nå jobber med en rekke tiltak for å redusere bompengesatsene.

– Vi vil slå sammen dagens titalls bompengestasjoner til et fåtall. Det vil gi lavere lånekostnader og bedre innkjøpsavtaler - og dermed lavere bompengesatser, sa hun.

– Noen steder kan takstene bli lavere, andre steder innkrevingsperioden bli kortere. Vi jobber med en rentekompensasjonsordning for veistrekninger med bompenger. Målet er at mer av bompengene skal gå til selve veien, mindre til renter, sa Siv Jensen.

– Staten skal ta mer av regningen

Med en rentekompensasjonsordning er målet at er at mer av folks bompenger skal gå til å betale selve veien, og mindre av de pengene skal gå til å dekke rentene.

– Vi jobber hardt med å forbedre situasjonen for bilistene, fortalte Siv Jensen i sin landsmøtetale.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen kaller det en god håndsrekning til bilistene.

– Vi sørger for at vi kan finansiere veier på en bedre måte. Staten skal ta mer av regningen. Bilistene skal betale for det det koster å bygge veien, ikke for rentekostnadene. Staten skal dessuten gå mer aktivt inn for at rentekostnadene blir lavere, sier Solvik-Olsen til NRK.

Det er foreløpig ikke klart når reformen skal iverksettes.

På spørsmål om Siv Jensen som finansminister kan bekrefte at rentekompenseringen skal betales av skattebetalerne, understreker Jensen igjen at regningen skal bli mindre.

– Regjeringen vil i tiden som kommer, vise hvordan dette skal gjennomføres i praksis, men her er det flere tiltak som til sammen vil gjøre regningen mindre, sier Jensen.

Les også:

Frps statsråder

Da landsmøtet ble åpnet presenterte Frp stolt sine sju statsråder: Anders Anundsen, Robert Eriksson, Solveig Horne, Siv Jensen, Tord Lien, Sylvi Listhaug, Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Anne Linn Kumano-Ensby / NRK

– Vi har vist at det umulige er mulig

På Gardermoen skal grasrota i Frp gi sin dom til Frps første seks måneder i regjering.

– Nær sagt alle har sagt at samfunnet ville raseres med Frp i regjering. Vi har vist at det umulige er mulig og har gjort alle spådommer til skamme, sa Siv Jensen til landsmøtet.

Siv Jensen ble rørt til tårer da de viste en video om Frps 40-årige historie og veien frem til regjeringsmakt i begynnelsen av landsmøtet. Hun brukte også tid på å gå gjennom Frps historie i talen sin.

– Vi har stått på den lille manns side i kampen mot systemet og byråkratiet i 41 år, oppsummerte hun.

Siv Jensen pekte på Arbeiderpartiet som sin hovedmotstander, og gjorte et poeng av at den første Ap-regjeringen bare satt i 18 dager.

– For hver dag Frp sitter i regjering, nuller vi ut skepsisen mange har hatt mot dette partiet. Frps statsråder sitter i regjeringen fordi dere og velgerne har trodd på Frps løsninger, sa Frp-leder Siv Jensen.

Stor bredde i sakene som skal vurderes

Like før landsmøtet startet sa nestleder Per Sandberg til NRK at han mente regjeringen hadde levert over all forventning, mens FpU-formann Atle Simonsen har større forventninger fremover.

– Jeg venter meg et møte med et veldig stolt, men sultent parti, sa partileder Siv Jensen til NRK fredag morgen.

– Jeg tror vi kommer til å få litt spark i leggen på mange områder hvor de er utålmodige og ønsker at vi skal levere enda mer, sier Jensen.

Hun vil ikke peke ut noen enkeltsaker som hun tror hun kommer til å få kjeft for. Ei heller vil hun si hva hun mener om noen av de mange resolusjonsutkastene som skal behandles på landsmøtet.

Bredden er stor blant forslagene som skal opp til behandling på landsmøtet, som nei til Oslo-OL, kutt i sykelønnsordningen, IKEA-hytter til flyktninger i teltleirer, mer politi, nei til statlig ekspropriasjon av privat eiendom, nei til vindmøller, nasjonalt forbud mot tigging, reforhandling av EØS-avtalen og vin i butikk.

Siv Jensen direkte i Politisk Kvarter fra Frps landsmøte.

Video: Siv Jensen i Politisk kvarter

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger