– Vi skal ha et inkluderende arbeidsliv, men...

Stoltenberg freder sykelønnen, men varsler at utviklingen i sykefraværet er uholdbar.

Jan Davidsen og Jens Stoltenberg

KLAR TIL DYST: Statsminister Jens Stoltenberg håper på å få med lederen for Fagforbundet, Jan Davidsen, på laget som skal se på IA-avtalen.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Noe av det flotteste vi har i Norge er sykdom med lønn. At det er full lønn under sykdom er en rettighet vi skal hegne om, slåss for og sikre. Vi skal ha 100 prosent lønn når folk er syke. Det er det ingen tvil om.

Slik innledet statsminister Jens Stoltenberg om sykelønnsordningen da han talte til Fagforbundets landsstyre tirsdag.

– Men det er et men...

Den store utfordringen

Og det største men'et er at sykefraværet øker, til tross for at målsetningen den gangen man innførte dagens avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA) var en nedgang på 10 prosent.

Det koster penger.

– Nå går faktisk sysselsettingen ned, mens sykefraværet går opp. Derfor er jeg glad for at LO, arbeidsgiverne og alle organisasjonene har svart positivt på at vi må sette oss ned og prøve å skjønne hva det er som skjer. Når vi får en ide om hva som skjer, så må vi diskutere hva vi kan gjøre for å forhindre det, sa Stoltenberg til en lydhør forsamling.

Men om ordene falt i god jord, er for tidlig å si.

Forrige gang Stoltenberg og regjeringspartnerne hans forsøkte å gjøre om ordningene som knytter seg til sykefravær, møtte de massiv motstand både fra LO og arbeidsgiverne.

Den gang måtte regjeringen trekke omstridte forslag.

Les: Gir seg i sykelønnsstriden

Inviterer til dugnad

Nå prøver Stoltenberg å varsle at en omlegging er nødvendig i god tid før man begynner forhandlingene om faktiske tiltak.

– Vi er tjent med, og arbeiderbevegelsen er tjent med, å gå inn i den diskusjonen og forstå at her må vi gjøre noe. Og så er jeg helt sikker på at Jan (Davidsen, leder i Fagforbundet, red.anm) og Roar (Flåthen, leder i LO, red.anm) og alle de andre kommer til å passe på, men jeg kommer til å passe på at det er en reell diskusjon om hva som kan få ned sykefraværet, for det er i norsk fagbevegelses, det norske sosialdemokratiets og den norske velferdsstatens interesse å få ned sykefraværet.

Stoltenberg avsluttet delen som handler om sykelønn og -fravær med en henstilling om å være med på laget til statsministeren.

– Det jeg ber dere om nå er bare å være med på den dugnaden, å være med på det arbeidet, også skal vi konkludere i fellesskap. Blir vi ikke enige så blir det ikke noen ny avtale om inkluderende arbeidsliv, og vi vil ha en slik avtale, så la oss gå til den jobben sammen for å bygge og trygge det norske velferdssamfunnet gjennom å redusere sykefraværet på en solidarisk måte.

Les også:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger