– Islamister fremdeles den største trusselen

Politiets sikkerhetstjeneste er fremdeles mest opptatt av ekstreme islamister. PST-sjefen slår tilbake mot dem som mener de har hatt feil fokus.

Janne Kristiansen

PST-sjef Janne Kristiansen understreker at ekstreme islamister fortsatt er den største trusselen.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

– Mitt hovedbudskap i dag er at terrortrusselen dessverre er der, og at vi kan bli rammet av terror, sier PST-sjef Janne Kristiansen på en pressekonferanse i Nydalen i Oslo.

PST mener fremdelses at trusselen fra ekstreme islamister er den største og farligste trusselen mot Norge.

– Vi har beskrevet terrortrusselen som en voksende bekymring de siste tre-fire årene. Også i 2012 er terrortrusselen betydelig. Dette er spesielt knyttet til ekstrem islamistisk ideologi.

PST mener at grupper med ekstreme islamistiske holdninger bygger kapasiteter og trener for å kunne utføre voldshandlinger.

– De siste årene har vi sett en utvikling hvor personer oppvokst i Norge knyttes til denne ideologien. De ser på Norge som et mål, og de reiser ut av landet for å motta trening, sier PST-sjefen.

Kristiansen forklarer at miljøene er små, men at de aktivt forsøker å rekrutttere unge for å øke sin egen innflytelse.

Grete Faremo og Janne Kristiansen

Janne Kristiansen

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

– Disse ekstreme islamistene er ikke mange, men de kan bli flere. De forsøker å rekruttere blant unge mennesker som er på søken etter ideologi og forklaring, sier PST-sjefen.

– Stemmer ikke at høyreekstreme eller anti-islamske grupper er store

Trusselvurderingen kommer ikke i noen særlig grad direkte inn på 22. juli, men hendelsene blir derimot omtalt.

Flere aktører har etter angrepene ment at Politiets sikkerhetstjeneste ikke har hatt god nok kontroll på de høyreekstreme, og at fokuset har vært for sterkt på ekstreme islamister og bare der.

Dette slår PST-sjefen nå tilbake mot.

– Trusselen fra andre voldelige miljøer er hverken av samme omfang eller intensistet som det som kommer fra ekstreme islamister, sier Kristiansen.

PST skriver i sin trusselvurdering at det ikke er mye som har endret seg rundt dette etter 22. juli.

Terrorhandlingene 22. juli har så langt ikke medført noen endring i trusselen fra organiserte nasjonale ekstreme miljøer i Norge.

PST – Åpen trusselvurdering 2012

Les hele trusselvurderingen: Åpen trusselvurdering 2012 (pdf)

Kristiansen forteller at slik PST ser det er ikke disse høyreekstreme og anti-islamske miljøene spesielt store.

– Vi forventer en forholdsvis liten oppslutning rundt høyreekstreme og anti-islamske grupper også i året som kommer, sier sjefen for de som følger med for å forebygge terror.

PST-sjefen understreker at det er mange sterke meninger og til dels ekstreme holdninger også innen det anti-islamske miljøet. Hun sier det øker og at det er en fare for vold også der.

Noen har sagt at PST kanskje har hatt feil fokus før 22. juli, men dere fastholder fokuset på islamister?

– Vi bygger våre trusselvurderinger på kunnskap og kompetanse. Vi må ha fokus utfra den kunnskap vi har, ikke hva andre tror vi må mene, svarer Janne Kristiansen på NRKs spørsmål.

Grete Faremo og Janne Kristiansen

Grete Faremo valgte å være med på fremleggelsen av trusselvurdeeringen sammen med PST-sjefen.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

– Norge fortsatt verdens tryggeste

Justisministeren innledet på pressekonferansen med å understreke at Norge fortsatt er et trygt land.

– Norge er fortsatt et av verdens tryggeste land, men som angrepene mot Regjeringskvartalet og Utøya viste er også vi utsatt for terrorfare, sier justisminister Grete Faremo.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste kommer også inn på hvordan terrorangrepene den 22. juli har endret Norge.

Grete Faremo

Grete Faremo

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

– De grufulle terroraksjonene 22. juli i fjor har forandret hvordan vi i Norge ser på sikkerhet, på sårbarhet, og hvordan vi i framtiden vil velge å forholde oss til de trusler vi vil stå overfor, sier Janne Kristiansen.

PST-sjefen fortalte at de hele tiden jobber med å forebygge og stoppe terrorhandlinger. Hun var likevel klar på at de ikke kan love å stoppe alle handlinger i fremtiden.

– Både vi i PST og mange andre myndigheter gjør det vi kan for å redusere terrortrusselen, og vi kan gjøre mer. Men vi kan aldri eliminere den, sa Kristiansen.

Globalisering ifjor

Politiets sikkerhetstjeneste offentliggjør hvert år en trusselvurdering som sier noe om faren for terror, spionasje og angrep mot myndighetspersoner i Norge.

Da PST ifjor la fram sin vurdering av hva de så som farer i 2011 pekte de spesielt på ekstreme islamister, og faren for økt radikalisering av personer som dermed lettere kunne ty til politisk vold.

Les også: PST: – Dette truer Norge i 2011

PST-sjef Janne Kristiansen fortalte at norske islamister hadde utviklet en stadig større kontakt med lignende aktivitet i andre land, og at de ekstreme i Norge ble mer og mer globale.

– På den måten blir ekstrem islamisme i Norge stadig mer lik den ekstreme islamismen som vi ser internasjonalt. Trusselbilde vil også i 2011 være uoversiktlig og kompleks også i året som kommer, sa PST-sjef Janne Kristiansen under pressekonferansen ifjor.

Offentliggjorde ekstra vurdering etter terroren

Etter terrorangrepene den 22. juli gjorde PST mange vurderinger av situasjonen generelt og konkrete vurderinger rundt enkeltforhold.

Sju dager etter at terroren rammet Regjeringskvartalet og Utøya, og tok 77 menneskeliv, offentliggjorde de en ny trusselvurdering.

Politidirektør Øystein Mæland

Mæland mente kort tid etter terrorangrepene at det ikke var nødvendig å heve beredskapsnivået i Norge.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Les også: PST innrømmer at de vet for lite

PST vurderte da at det ikke var økt trusselbilde i Norge. Trusselen fra de tradisjonelle ekstreme miljøene på høyre- og venstresiden i Norge var ikke vesentlig endret som følge av terrorangrepene mot Norge.

Samtidig innrømmet de at de visste for lite om den anti-islamske bevegelsen på nettet.

«Rekrutteringen til antiislamske grupper i Norge har så langt vært begrenset. Det er imidlertid en betydelig, og delvis ukjent aktivitet på ulike sosiale medier der antiislamske synspunkter fremmes,» skrev PST.

– Det er ingenting i den trusselvurderingen som foreligger nå som gjør at vi ser det som nødvendig å heve beredskapsnivået, sa politidirektør Øystein Mæland til NRK.no den 29. juli.

SISTE NYTT

Siste meldinger