Hopp til innhold

PST: – Dette truer Norge i 2011

Ekstreme islamister, høyreekstreme og andre lands spionvirksomhet er de største trusslene mot Norges sikkerhet i 2011. Det sier Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Video Kristiansen om økt radikalisering

PST-sjef Janne Kristiansen peker på en stadig globalisering av islamske ekstremister som en mulig trussel mot Norge.

Mandag la PST frem sin trusselvurdering for Norge i 2011. Den advarer spesielt mot internasjonalisering av ekstreme islamister og høyreekstreme.

Les også: PST får kritikk i ambassade-saken
Les også: PST: Norge må kontrollere iranske studenter
Les også: – Vi ser konkrete forbindelser mellom miljøer i Norge og Al Qaida

Trusselen er imidlertid alt annet enn overhengende.

Politisk motiverte drap og terrorisme

Ifølge PSTs rapport er det få personer i Norge som støtter opp om ekstrem islamisme. De som gjør det knytter imidlertid stadig bedre kontakter over landegrensene.

– På den måten blir ekstrem islamisme i Norge stadig mer lik den ekstreme islamismen som vi ser internasjonalt. Trusselbilde vil også i 2011 være uoversiktlig og kompleks også i året som kommer, sa PST-sjef Janne Kristiansen under pressekonferansen.

Det skjerper, ifølge PST, trusselbildet i 2011. Sikkerhetstjenesten peker primært på tre områder:

  • Radikalisering kommer i stadig større grad til uttrykk i det offentlige rom og i sosiale medier.
  • Det pågår fortsatt reisevirksomhet til konfliktområder man vet brukes ti trening eller deltakelse i kamp.
  • Ekstreme islamister i Norge fremstår som mer globalt orienterte enn tidligere.

– Personer knyttet til radikal islamisme har reist til Afghanistan eller Pakistan og vi har grunn til å tro at de har vært i treningsleire eller deltatt i kamphandlinger der. Dette senker terskelen for å utføre terroraksjoner i Norge, sa Kristiansen.

Sistnevnte tilhører gjerne grupper som ikke domineres av én enkelt etnisitet, og de synes ikke det er viktig hvor kampen finner sted så lenge den utkjempes.

Det som forener gruppene er en ekstrem islamsk ideologi, og ifølge PST er det personer i disse gruppene som utgjør den største direkte trusselen mot Norge i året som kommer.

Politisk vold og nasjonal ekstremisme

I rapporten fra PST slår politiet fast at verken høyre- eller venstreradikale miljøer vil utgjøre en alvorlig trussel i Norge i 2011. PST registrerer imidlertid at fremveksten av det høyreekstreme miljøet fortsetter etter økningen i 2010.

– Nynazister vil ikke utgjøre en særskilt trussel for Norge, men vi har sett en økt aktivitet. Dersom en sterk leder vokser frem kan dette bidra til å radikaliserer enkelte grupper. Og kontakt med radikale islamistiske grupper kan bidra til økt konflikt nivå, sa PST-sjefen.

Samtidig skriver PST at de høyreekstreme miljøene har kontakter både med utenlandske nynazister i både Sverige og Russland, og med organiserte kriminelle.

Sistnevnte kontakt gir gruppen lettere tilgang til våpen.

Man har også registrert fremvekst av islamfiendtlige grupper i Norge de siste årene. Disse gruppene har hatt større rekruttering enn de høyreekstreme miljøene.

De islamfiendtlige er mest synlige på sosiale medier i Norge, og økt aktivitet i dette og det høyreekstreme miljøet kan øke bruken av vold i tilknytning til demonstrasjoner og markeringer.

Andre land spionerer på Norge

PST advarer også mot andre lands etterretningstjenester i Norge. De vurderer at denne virksomheten først og fremst vil rette seg mot å få informasjon og forsøke å påvirke norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, olje- og gassektoren og innen høyteknologiske virksomheter.

Politiet sier også at enkelte eksilmiljøer blir overvåket av etteretning fra opprinnelseslandet.

AKTUELT NÅ