Hopp til innhold

Norsk Industri med strømkrav til regjeringen

Høye strømpriser truer norske arbeidsplasser i industrien. Norsk Industri krever tiltak for å sikre bedrifter som sliter med strømregningen.

Elkem Thamshavn

STORFORBRUKEREN: Elkem er storforbruker av strøm i sin produksjon av silisium. Det er China National Bluestar som er den største eieren i Elkem.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Den siste tiden har Norsk Industri blitt nedringt av bedrifter i strømsjokk.

I mange år har tilgang på billig kraft vært et konkurransefortrinn. Nå øker uroen blant industribedriftene her til lands.

– Industrien er i en krise. Bare myndighetene kan gjøre noe med det akkurat nå, sier Stein Lier-Hansen, leder i Norsk Industri.

Mekling i frontfaget

STRØMKRAV: Medlemsbedrifter i Norsk Industri ønsker seg garanti på tilgang til billig kraft.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

I dag legger Norsk Industri frem sin konjunkturrapport. Den viser at mange medlemsbedrifter er urolige for fremtiden. Det skyldes høye strømpriser, økte råvarepriser og problemer med forsyningskjedene inn og ut av Kina.

Nå er Norsk Industri klar til å legge strømpress på regjeringen. Kravene er:

  • Kompensasjonsordning til bedrifter for første kvartal
  • Kraftgarantiordningen bør utvides til alle bedrifter med mer enn 10 GW forbruk
  • Flere bedrifter må få tilgang på langsiktige strømavtaler
  • Nye industrietableringer bør sikres gode strømavtaler

– På kort sikt er det viktig å få på plass kompensasjonsordninger, også for industrien, sier Stein Lier Hansen.

Industrigiganter er bekymret

Hvis ikke norske industribedrifter får tilgang på billigere kraft enn ellers i Europa, mister bedriftene insentivene for å bli i Norge. Det sier Alexander Strøm Arnesen, kraftdirektør i Elkem.

Alexander S. Arnesen

VIL BEGRENSE EKSPORT: Kraftdirektør Alexander Arnesen i Elkem vil at myndighetene skal ta grep for å begrense strømeksport.

Foto: Elkem

Flere av industribedriftene NRK har snakket med etterspør tiltak fra myndighetene.

Det er viktig å beholde flaskehalser ut av Norge, som bidrar til å sikre industrien tilgang på strøm. Derfor er det viktig å begrense krafteksporten, sier Arnesen.

Han får støtte av Ulefos Jernværk. I fjor hadde jernverket 200 prosent i økte strømutgifter.

Eksporten bør reguleres i ekstremår som nå, slik at vi har forutsigbarhet og beholder konkurransekraften. Det sier Martin Sagen, administrerende direktør i Ulefos.

Martin Sagen, Ulefos

ALT ØKER: Ulefos opplever høyere kostnader på de fleste av innsatsfaktorene. Strøm har økt mest.

En annen bedrift som sliter med høye priser er Alcoa, som kjøper store deler av strømmen i spotmarkedet.

– Vårt budskap er at det må bygges ut mer kraft. Det vil bli et kjempeproblem, hvis det ikke bygges ut mer fornybar kraft, sier Grethe Hindersland verksdirektør i Alcoa.

Langsiktige avtaler

En rekke store industribedrifter er foreløpig sikret gjennom langsiktige kraftavtaler, såkalte PPA-er. Dette er avtaler som inngås mellom selger og kjøper for 10–20 år. Ofte til en pris som er langt under det forbrukerne betaler. Den eksakte prisen i slike avtaler, er hemmelig.

Det er slike langsiktige kraftavtaler Norsk Industri ønsker seg for flere type bedrifter, ikke bare for tungindustri og datasentre.

En bedrift som Elkem er sikret inntil videre med langsiktige kraftavtaler, vi er mest bekymret for hvordan dette blir i fremtiden, sier Arnesen i Elkem.

Helt siden 1657 har Ulefos produsert jernvarer. I disse dager er det kumlokk bedriften er kjent for.

Vi opplever betydelig høyere kostnader på de fleste av våre innsatsfaktorer. Markedet er hovedsakelig består kommunale og statlige kunder. Hvis de ikke er villige til å betale for økningen blir det vanskelig å opprettholde eller forbedre lønnsomheten, sier Ulefos-sjef Sagen.

Ulefos Jernværk

VETERAN: Ulefos Jernværk ble grunnlagt på 1600-tallet. Produksjonen krever mye strøm.

Foto: Holmberg, Bjørn-Owe / SCANPIX

AKTUELT NÅ