Hopp til innhold

Frykter nye regler for innleie vil ramme arbeidstakerne selv

Et nytt lovforslaget fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet skal begrense bruken av innleie fra bemanningsforetak, men flere mener det treffer for bredt.

Lise Lyngsnes Randeberg

Lise Randeberg fra Akademikerne mener forslaget er for dårlig utredet.

Foto: Akademikerne

Den foreslåtte lovendringen vil begrense muligheten for at bemanningsforetak kan leie ut arbeidskraft til midlertidig arbeid. Forslaget har vært på høring og flere av svarene peker på negative konsekvenser som kan følge.

En gruppe som er skeptiske er arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne.

– Vi tenker at det ikke er grundig nok konsekvensutredet og frykter at det kan ramme ansatte i konsulent- og rådgivningsbransjen, sier Lise Randeberg, konstituert leder i Akademikerne.

– Det har kanskje gått litt fort i svingene da man formulerte disse forslagene.

Også NHO og Regelrådet har stilt spørsmål til utredningsarbeidet.

Portrett av Hadia Tajik

Lovforslaget var satt ut på høring da Hadia Tajik var Arbeids- og inkluderingsminister.

Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal; NRK

Les også Setter foten ned for innleie av arbeidskraft til byggebransjen i flere fylker

Arbeiderpartiet er uenige i at lovforslaget er for dårlig utredet.

– Dette har vært en grundig prosess som har pågått over flere år både med utredningen til Fougner-utvalget, det har vært ute på en brei høring, det er en brei offentlig debatt. Det har kommet inn mange høringssvar som regjeringen nå vil ta med seg i den videre behandlingen før vi får dette til Stortinget, sier arbeidspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tuva Moflag.

Kan svekke jobbsikkerhet

Akademikerne representerer arbeidstakere med høyere utdanning. Mange av deres medlemmer er fast ansatt i bemanningforetak. De frykter at forslaget vil føre til mindre jobbsikkerhet for disse medlemmene.

– Vi får tilbakemeldinger fra våre medlemsforeninger om at de er bekymret for at det skal føre til at deres medlemmer ansettes midlertidig for å løse oppgavene i stedet for å ha en fast jobb i et konsulentselskap, sier Randeberg.

Ifølge Arbeiderpartiet er hensikten med lovforslaget det helt motsatte.

– Hensikten med både dette lovforslaget og andre forslag og vedtak som vi jobber med i Stortinget er jo at vi skal få flere faste stillinger og et mer organisert arbeidsliv, sier Moflag

Tuva Moflag

Tuva Moflag er andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet.

Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet er uenige i at lovforslaget er for dårlig utredet.

– Dette har vært en grundig prosess som har pågått over flere år både med utredningen til Fougner-utvalget, det har vært ute på en brei høring, det er en brei offentlig debatt. Det har kommet inn mange høringssvar som regjeringen nå vil ta med seg i den videre behandlingen før vi får dette til Stortinget, sier Moflag.

Forslaget skal nå behandles videre av Arbeids- og inkluderingsdepartementet før det sendes til stortinget.

Finnes fremdeles unntak

Lovforslaget stopper ikke all innleie til midlertidig arbeid. Det finnes et unntak for virksomheter som er bundet av tariffavtale inngått med en fagforening. Men slike avtaler har ikke alle foreningene.

Hvorfor kan ikke de andre foreningene bare skaffe seg en tariffavtale?

– Her er det også noe med størrelsen på foreningen. Den skal være av en viss størrelse for å ha rett til å inngå den typen avtaler og da er det ikke alle som er stor nok til det rett og slett, sier Randeberg.

Moflag mener at dette ikke vil bli en stor hindring.

– De kan jo inngå tariffavtaler, men da handler det om at man må organisere det på en annen måte. Vi inviterer Akademikerne til å være med på denne dugnaden for å få enda flere til å organisere seg, og få enda flere tariffavtaler. Det er ikke det det skal stå på, sier Moflag.

Marte Mjøs Persen

Marte Mjøs Persen leder nå Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Foto: Christine Fagerbakke / Christine Fagerbakke

Vil begrense bemanningsbransjen

Statssekretær Maria Schumacher Walberg i Arbeids- og inkluderingsdepartementet svarer slik:

– Hele og faste stillinger skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, og bemanningsbransjens rolle og omfang må begrenses. Vi mener det gir oss et samfunn som er mer produktivt, mer konkurransedyktig, der det blir investert mer i de ansatte sin kompetanse. Vi har hatt flere forslag og anbefalinger om endringer i innleieregelverket på høring. Fristen løp ut tirsdag denne uka (19.04). Vi har mottatt mange nyttige innspill, og departementet behandler nå saken.

AKTUELT NÅ