Hopp til innhold

Frykter at MC-klubber får sensitiv forsvarsinfo

Det siste året har flere personer blitt nektet sikkerhetsklarering og mistet jobben på grunn av kontakt med kriminelt belastede MC-klubber. Forsvaret er bekymret for at sensitiv kunnskap kan havne i kriminelle miljøer.

Herland Forsvarets sikkerhetsavdeling

Sjed for Forsvarets sikkerhetsavdeling, Hans Kristian Herland, er bekymret for at kompetanse fra Forsvaret kan havne i feil hender.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA) er sikkerhet - og etterretningsavdelingen som blant annet har ansvaret for den interne sikkerheten i Forsvaret. Avdelingen er også ansvarlig for å sikkhersklarere personell, med unntak av ansatte E-tjenesten.

Totalt har FSA over 20.000 klareringssaker hvert år.

Kommandør Hans Kristian Herland, som tok over avdelingen i 2010, forteller nå om et nytt problem i arbeidet med å sikkerhetsklarere personell. Det siste året har flere som har søkt om klarering hatt tilknytning til såkalte «én-prosent-klubber» (se faktaboks nederst i saken).

– Det er flere personer, bare i år, som ikke har fått sikkerhetsklarering på grunn av tilknytning til en kriminell MC-klubb, sier Herland til NRK.

Frykter informasjonsflyt

Flere personer har etter det NRK erfarer mistet jobben i Forsvaret på grunn av kontakt med kriminelt belastede MC-klubber. Herland frykter at koblingen kan føre til at én-prosent-klubber får tilgang til sensitiv informasjon og tung våpenkunnskap.

– Det er problematisk med denne typen tilknytning, for kulturen i disse klubbene tilsier at vi må vurdere hvem man da er lojale mot. I tillegg kan det kompromittere sensitiv informasjon, og det er eksempler på at personer har måttet slutte i jobben på grunn av dette, sier Herland.

Ifølge Herland er det snakk om et begrenset antall personer. Han mener likevel det er viktig å følge med, i tett samarbeid med politiet.

– Det er selvfølgelig ikke bra at det er sånn, for man kan bruke kunnskapen til kriminell aktivitet. Dette dreier seg om kunnskap om våpen, samt – taktisk og militær kunnskap. I tillegg er det en utfordring at de kjenner Forsvarets lokaler og leire, sier Herland.

Kripos: Bekymringsfull utvikling

I juni-utgavet av fagbladet Norsk Politi, utgitt av Politidirektoratet, skriver tidligere Kripos-sjef og nåværende politidirektør Odd Reidar Humlegård at utviklingen blant én-prosent-klubber i Norge er «bekymringsfull». Ifølge Humlegård er det flere medlemmer i Norge enn noen gang.

Eivind Borge, fungerende leder for Taktisk etterforskning i Kripos, sier at man har sett flere eksempler på at ansatte i Forsvaret har hatt kontakt med MC-klubber der mange enkeltmedlemmer er dømt.

Evind Borge

Eivind Borg i Kripos mener én-prosent-klubber er ute etter militær kunnskap fordi det kan brukes til kriminell virksomhet.

Foto: NRK

– Det er i seg selv bekymringsfullt, fordi personell i Forsvaret besitter kunnskap og kompetanse om militær taktikk og våpen. Dette er kunnskap som det er svært uheldig at tilfaller de kriminelle MC-klubbene.

Borge vil ikke si at det er snakk om en ny fenomen eller trend, og sier at omfanget av slike saker er begrenset. Likevel mener han «enkelttilfeller er bekymringsfullt nok».

Han mener grunnen til at MC-miljøene ønsker seg kompetansen man sitter på i Forsvaret, er at det kan brukes til kriminell virksomhet.

– Vi har sett at disse miljøene historisk sett har vist stort potensiale for bruk av vold, og bruker dette i utøvelsen av sin kriminalitet. Derfor er det bekymringsfullt at disse miljøene sitter på tung kompetanse når det gjelder våpen, sier Borge til NRK.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kripos-sjef Humlegård

Tidligere Kripos-sjed Odd Reidar Humlegård er bekymret for framveksten av én-prosent-klubber i Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Alvorsprat

Herland sier at Forsvaret har en god dialog med politiet, og dermed regner med å ha en god oversikt over hvem som er tilknyttet én-prosent-klubbene.

– Vi har god kontroll på hvem det gjelder, men har fra tid til annen en alvorsprat med dem det gjelder. Da gjelder å motivere dem til å tenke seg om, sier Herland til NRK.

Herland understreker at det å miste sikkerhetsklareringen ikke automatisk medfører at man får sparken. Herland understreker likevel at det er flere jobber man ikke kan utføre i Forsvaret uten sikkerhetsklarering, som for eksempel operativ tjeneste.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ