Hopp til innhold

Flere unge med alkoholforgiftning

Tallene på unge som blir lagt inn med alkoholforgiftning har økt ved Oslo legevakt. Regjeringen mener de har løsningen. I dag la de frem sin alkoholstrategi.

Oslo legevakt

På Oslo legevakt har antallet unge som kommer inn med alkoholforgiftning økt.

Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

På akutten ved Oslo legevakt tar de imot personer som er alkoholforgiftet.

Odd Martin Vallersnes er lege her, og mener at det ikke er helt tilfeldig hvem som blir brakt inn.

– Vi tror nok at alkoholforgiftning i en slik grad at man blir tatt med hit, bak det ligger det en alkoholbruk som er i overkant risikabel.

De har opplevd en økning i slike pasienter de siste ti årene. Og stadig flere av dem er unge mennesker.

– Og det er jo litt paradoksalt, sett i forhold til at alkoholkonsumet blant ungdom går ned.

Legeskiftleder ved Oslo legevakt, Odd Martin Vallersnes

Lege ved Oslo legevakt, Odd Martin Vallersnes.

Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Noe av forklaringen kan ligge her: De fleste som drikker alkohol har et lite risikabelt alkoholforbruk. Den tiendedelen av befolkningen som drikker mest, drikker om lag halvparten av det samlede alkoholforbruket.

Alkoholbruken blant 15-16-åringer i Norge har gått ned siden årtusenskiftet. Fram til 2015 var det en markant nedgang. Deretter har det flatet ut, ifølge FHI.

Trenden gjelder andelen som drikker alkohol, hvor ofte de drikker, og mengden per gang.

Tidlig hjelp for unge

Regjeringen har et mål om å få ned alkoholbruken med 10 prosent innen 2025. Dette er en del av WHOs globale handlingsplan mot ikke-smittsomme sykdommer.

Derfor la regjeringen frem en nasjonal alkoholstrategi onsdag. Der vil de forsterke innsatsen mot skadelig alkoholbruk, særlig hos unge.

Ungdom som har havnet på legevakten med alkoholforgiftning skal få tilbud om samtaler og videre oppfølging.

– En viktig del av planen handler om å gi kompetanse til dem som møter disse unge. Til å avdekke at dette handler om alkohol. For det er et øyeblikk i livet hvor kanskje de unge også er mottagelige for å erkjenne at de er i ferd med å få et problem, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Siden 2010 har blant annet Oslo legevakt jobbet med nettopp det regjeringen foreslår.

– Vi snakker med folk etter at de har våknet opp og hører litt om hva som har skjedd og hva de tenker om det. så får vi på plass en avtale om å ringe dem opp igjen og snakke med dem i løpet av en ukes tid, sier Vallersnes.

Han opplever at den korte samtalen er til hjelp for de som rammes av dette, og mener det er bra at myndighetene nå oppfordrer hele helsevesenet til å gjøre det samme.

– Det er av betydning for å redusere risikabel rusing, og så gir det også muligheten for å fange opp de som har større problemer og trenger mer enn bare en prat.

Mangler tiltak rettet mot pårørende

Blå Kors, som jobber med rusbehandling og forebygging, er glad for den økte innsatsen for de unge.

– Vi er også opptatt av gode, gratis lavterskeltilbud til ungdom, slik at de skal slippe å gå veien om fastlegen.

Det sier generalsekretær i Blå Kors Trine Stensen. Hun påpeker samtidig hvor viktig det er at psykisk helsevern involveres i oppfølging av unge med rusproblemer.

Men hun savner større fokus på pårørende, særlig barn og unge som vokser opp i familier med alkoholproblemer, og deres behov for behandling.

– Vi opplever at oppfølging av disse personene ikke er tilstrekkelig dekket i denne strategien.

Ungdom på fest

Den tiendedelen av befolkningen som drikker mest, drikker om lag halvparten av det samlede alkoholforbruket, ifølge FHI.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Viderefører dagens alkoholpolitikk

Alkohol-strategien kommer samtidig som Høyres programkomité ønsker utvidede åpningstider for salg av alkohol, og tillate salg av sterkere øl i butikken.

Trine Stenersen

Generalsekretær i Blå Kors, Trine Stensen.

Foto: Silje-Lisette Tennøy / NRK

Blå Kors synes det er merkelig at tilgjengelighet på alkohol ikke er mer omtalt i strategien.

Vi stiller store spørsmål ved Høyres partiprogram. Vi vet at tilgjengelighet er et meget viktig virkemiddel i alkoholpolitikken, sier Stensen.

Bent Høie sier at han ikke er enig i programkomitéens ønsker og kommer til å fremme forslag om å endre dette.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ