Fjerner KRL fra skolen

Regjeringen vil fjerne KRL-faget slik det er i dag, men vil dukke opp med nytt innhold og nytt navn i læreplanen. - Historieløst, sier KrF.

Bård Vegar Solhjell
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Regjeringen foreslår å endre navnet på KRL til Religion, livssyn og etikk. Dette er ett av tiltakene som gjøres for å følge opp dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD).

Den norske Staten ble 29. juni i år dømt i EMD, der domstolen fastlo at KRL-faget er et brudd på menneskerettighetene.

Les: KRL-faget bryter med menneskerettighetene

Dommen gjaldt ordningen slik den var ved innføringen av ny læreplan i 1997. KRL-faget har siden den gang fått mye kritikk fra diverse hold.

Nå tar kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell konsekvensen av dommen, og sender et forslag ut på høring om å fjerne KRL, samt forelså endringer i lovbestemmelsen om faget og i fritaksbestemmelsen.

Solhjell sier at dommen i EMD er svært alvorlig, og vil nå gjøre grep for å ikke krenke menneskerettighetene.  

KRL-time

KRL-faget blir en saga blott i skolen.

Foto: Unspecified / SCANPIX

- Nytt navn på faget og ny lovparagraf er et tydelig signal om at vi ønsker en opplæring der de ulike religioner og livssyn blir behandlet likt, sier Solhjell.

KrF misfornøyd

Endringene som gjøres i denne sammenhengen skal sikre at skolen gir kunnskap om religioner og livssyn på en objektiv måte med vekt på likeverdig behandling av dem, ifølge kunnskapsministeren.

Læreplan for faget vil bli endret, der blant annet at dagens bestemmelse om prosentfordeling av mengde mellom de ulike hovedområdene blir tatt bort.

Nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, er svært misfornøyd med at KRL-faget nå blir endret.

- De endrer navnet på faget. Det er en viktig symbolsak, men det viktigste er at de endrer innholdet. I dette forslaget blir alt like viktig. Med dette er vår tusenårige kristne tradisjon slettet ut, sier Eriksen som mener at forslaget er historieløst.

- SV har ønsket å ha et slikt fag til alle tider. Nå har det benyttet sjansen til å få det til. Det opprører oss i KrF, sier KrF-nestlederen.

KRL-faget ble endret senest i 2005, etter at FNs menneskerettskomité i 2004 kom til samme konklusjon som den EMD trakk i juni.

Nå blir altså faget fjernet. 

SISTE NYTT

Siste meldinger