FHI frykter juks med karantene blant utenlandske arbeidere

Noen bedrifter med arbeidere fra utlandet jukser med koronakarantene. Det frykter FHI. Arbeidere skal ha blitt bedt om å reise til Sverige i helgene for å få unntak.

Havyard Verft, Hyllestad i Sogn

I høst har det vært flere utbrudd både ved verft og i byggenæring der det har vært mange arbeidsinnvandrere. Blant annet ved skipsverftet i Hyllestad i Vestland. 131 ble smittet.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Smitte fra arbeidsinnvandrere har vært et problem i Norge. FHI har avdekket tre måter der de mistenker regelbrudd rundt karantenene. Det viser blant annet et notat NRK har fått innsyn i:

  • Bevisst reising sammen med en som er smittet
  • Planlagte opphold i Sverige «på vei til arbeid»
  • Folk i helsevesenet får status som «strengt nødvendige»

FHI vet ikke omfanget rundt de tre forholdene, men er bekymret. De har etterforsket utbrudd på flere arbeidsplasser med arbeidsinnvandrere denne høsten. I kontakten med kommunene har FHI kommet over omgåelser av karantenereglene.

Alle arbeidsreisende til Norge skal i utgangspunktet i 10 dagers karantene hvis de kommer fra land med mye smitte.

Kommuner må betale?

Det koster mer for en arbeidsgiver å ha folk i innreisekarantene enn i smittekarantene. Smittekarantene betyr det at du har vært nærkontakt med en smittet. Du har da oppholdt deg mindre enn to meter fra en smittet i mer enn 15 minutter.

I et notat skriver FHI at «FHI er kjent med at enkelte arbeidsgivere bevisst prøver å få arbeidstakere omdefinert som nærkontakter, for eksempel ved at mange reiser sammen med en som er smittet, og dermed skyve ansvaret for å stille med karantenested over på kommunene».

Ved smittekarantene er det ofte kommunen som betaler for oppholdet. Men er du i innreisekarantene er det du eller arbeidsgiver som må betale.

Trude Arnesen, overlege ved Folkehelseinstituttet

Trude Margrete Arnesen ved FHI

Foto: Folkehelseinstituttet

– I tillegg er det sånn at arbeidstakere som er i smittekarantene kan få utbetalt sykelønn mens dette ikke er like rett fram for innreisekarantene, sier Trude Margrete Arnesen, overlege i FHI.

Hun sier at FHI har fått informasjon om denne type brudd fra lokale smittevernteam i enkelte kommuner.

– Vi har ikke grunn til å tro at denne praksisen er omfattende, og det behøver heller ikke være bevisst juks, men det er forhold det er viktig å være klar over, sier Arnesen til NRK.

I verste fall kan denne måten å omgå regler på føre til økt smittefare, understreker Arnesen.

– Oppfordres til å tilbringe helgene i Sverige

FHI er også bekymret for misbruk av unntakene for innreisekarantene.

Du kan slippe innreisekarantenen på 10 dager fra Sverige under visse betingelser. Det gjelder hvis du mer enn en gang i løpet av en periode på 15 dager kommer til Norge fra Sverige på vei til arbeid. Forutsetningen er at du tester deg i Norge hver sjuende dag.

– Vi får tilbakemeldinger på at denne unntaksbestemmelsen fra innreisekarantene omgås, ved at arbeidstakere oppfordres til å tilbringe helgene i Sverige, eller reise til Norge via Sverige. Dette er i så fall en bevisst omgåelse av regelverket, sier Trude Margrete Arnesen til NRK.

Bekymret for helsevesenet

Også når det gjelder helsepersonell er FHI bekymret. Noen utlendinger er nemlig unntatt fra karantene i arbeidstiden. Men disse personene skal være strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov.

– Vi er bekymret for at dette unntaket fra innreisekarantene brukes på større grupper enn dette unntaket var ment for, for eksempel at det brukes generelt for alle helsearbeidere. Dette unntaket gir, i tillegg til fritak fra karantene og tester i arbeidstida, også fritak fra test før innreise, sier Trude Margrete Arnesen til NRK.

Hun sier bekymringene er meldt videre.

– Bevisst omgåelse av regelverket kan vi likevel ikke unngå bare ved å forbedre reglene, sier Arnesen til NRK.

Har søkt å gjøre alt riktig

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Industri, der blant andre skipsverft er medlemsbedrifter.

Han sier foreningen siden mars har hatt voldsom pågang om tolkningen av reglene.

– Forskriften er endret mange titalls ganger, og vi har vært i løpende dialog med Helsedepartementet om avklaringer knyttet til regelverket. Vi har hatt mange Teams-møter om dette med stor deltakelse fra medlemmene, sier Lier-Hansen.

Lier-Hansen sier hans medlemmer hele veien har søkt å gjøre alt riktig.

– For bedrifter som ikke har hatt slikt tilbud, som ikke er medlemmer hos oss, er det åpenbart at oppgaven å gjøre alt riktig til enhver tid, har vært svært krevende. Vi ønsker ikke å bidra med spekulasjon om hvem som ikke har maktet oppgaven, sier Lier-Hansen.

Stein Lier-Hansen

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Industri, der blant andre skipsverft er medlemsbedrifter. Han sier foreningen siden mars har hatt voldsom pågang om tolkningen av reglene, som han mener er kompliserte.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Også bransjeforeningen for byggenæringen er opptatt av at regelverket er komplisert, sier administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening, NBL, Jon Sandnes.

– Vi får daglig mange telefoner fra bedrifter som ønsker å gjøre dette på riktig måte, og vi forventer også at bedriftene følger reglene. Men vi ser en stor utfordring med at reglene er kompliserte og har endret seg ofte, og det kan være vanskelig å følge med i svingene. At noen spekulerer i reglene eller jukser er selvfølgelig helt uakseptabelt.

Sandnes sier de er opptatt av de nødvendige unntakene ikke blir fjernet, selv om enkelte misbruker eller misforstår reglene.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening.

Jon Sandnes, adm. dir i NBL -Vi ser en stor utfordring med at reglene er kompliserte og har endret seg ofte.

Foto: Moment Studio

Bemanningsbransjen: – Alle må følge reglene

Bemanningsbransjen ansetter mange arbeidstakere fra utlandet. De leier dem ut til privat og offentlig virksomhet i bransjer som bygg og anlegg, og helse. I byggebransjen har mange østeuropeisk bakgrunn, i helsebransjen er det mange svensker og dansker. Et flertall i norske bemanningsbedrifter har utenlandsk bakgrunn.

Bransjedirektør Even Hagelien i Bemanning og rekruttering sier det er viktig å stå sammen i dugnaden rundt smittevern.

– Alle må følge reglene og ingen må fuske. Både de som leier inn og de som leier ut utenlandsk arbeidskraft har derfor et stort ansvar for å sørge for at smittevernregelverket følges. Det er vårt bestemte inntrykk at bedriftene våre etterlever regelverket. Vi er ikke kjent med at noen av våre medlemsbedrifter er involvert i eksemplene det vises til i saken, sier Even Hagelien til NRK.

FHI: økning i tall på utbrudd

Det er en økning i antall utbrudd knyttet til utenlandsk arbeidskraft. Det viser data samlet inn av det nasjonale smittesporingsteamet i FHI fra lokale utbrudd. Fra juni til slutten av november ble det registrert i underkant av 300 utbrudd i Norge totalt, ifølge FHI. Av disse kunne ca. 13 prosent knyttes til importsmitte, mens dette utgjorde ca. 10 prosent av smittetilfellene.

Av utbruddene som kunne knyttes til importsmitte hadde ca. 38 prosent tilknytning til arbeidsinnvandrere, og utgjorde ca. 58 prosent av smittetilfellene. Utbruddene blant gjestearbeidere varierte i størrelse. I gjennomsnitt ble det registrert 15 smittetilfeller per utbrudd. For de fleste utbruddene bodde gjestearbeidere på brakkerigger ved arbeidsplassene, skriver FHI i en e-post til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger