Dette må du kunne om Jesus for å få asyl

Hva er navnet på disiplene til Jesus? Dette er et av spørsmålene man må kunne svaret på hvis man vil lure seg til asyl som kristen konvertitt fra Iran og Afghanistan. Det hevder selskaper i Iran og Tyrkia som tilbyr falske dokumenter og falske asylhistorier.

Test om Jesus

NRK har funnet flere selskaper i Iran og Tyrkia som på sine nettsider reklamerer med at de – for betaling – skreddersyr falske asylhistorier.

NRK har avdekket at flere av selskapene tilbyr seg å produsere falske dokumenter til personer som vil oppnå asyl ved å framstå som konvertitter til kristendommen. I Iran risikerer konvertitter å bli straffeforfulgt.

Da NRKs medarbeider utga seg for å være ute etter asyl i Norge, foreslo et selskap uoppfordret at de kunne produsere papirer som dokumenterte at vedkommende tilhørte en iransk hjemmekirke og av den grunn hadde blitt innkalt til rettsmøte.

– Dette skal vi ordne, ikke noe problem. Vi må snakkes nærmere, få vite mer om deg og ditt liv, og basert på det skal vi lage en religiøs eller politisk historie som passer deg best, forsikret mannen, som er basert i Tyrkia. Konfrontert med uttalelsene avviste mannen at han har gjort noe ulovlig, og framstiller seg som en rådgiver.

På flere av selskapenes nettfora søker folk svar på om det er mulig å komme til Norge via Russland, og hvilket land det er lettest å få asyl i, Norge eller Sverige?

Det er åpenbart at selskapene har stor kunnskap om asylprosessen, og vet at søkere må gjennom intervjuer med myndighetspersoner der historien kartlegges og testes.

På enkelte av hjemmesidene tilbys kunnskapstester om kristendomsmenn. Spørsmålene er laget slik at en konvertitt – falsk eller ekte – skal framstå mer troverdig i asylavhør, hvis den kristne troen skal brukes som asylgrunn.

Et av dokumentene NRK fant – som er gratis tilgjengelig på hjemmesiden til et av selskapene – inneholder 100 spørsmål og svar om kristendom. NRK har oversatt 27 av dem fra persisk til norsk:

1. Hva er navnet på Jesus sine disipler?

Svar: Simon Peter, Andreas, Jakob (sønn av Sebedeus), Johannes, Filip, Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob (sønn av Alfeus), Simon seloten, Judas (Jakobs sønn) og Judas Iskariot

2. Bibelen inndeles i hvor mange bøker?

Svar: Bibelen inndeles i totalt 66 bøker. (39 bøker fra Det gamle testamente og 27 bøker fra Det nye testamentet)

3. Hvilke Mosebøker finnes?

Svar: Bereshit (I begynnelsen), Shemot (Navnene), Vayiqra (Og Herren kalte), Bamidbar (I rkenen) og Devarim (Ordene)

4. Hvor ble Jesus arrestert?

Svar: Jesus ble arrestert i Getsemanehagen i Jerusalem.

5. Hvem solgte Jesus og hvor mye fikk han for det?

Svar: Judas Iskariot, 30 sølvpenger.

6. I hvilken by og hvor ble Jesus født?

Svar: I Betlehem – i en stall.

7. Hvor ble Jesus hengt på korset?

Svar: I Jerusalem, på en kolle som heter Golgata.

8. Hvem av disiplene var på stedet under korsfestingen av Jesus?

Svar: Johannes.

9. Hvem var Jesus sin himmelsk far og hvem var hans jordiske far?

Svar: Gud og Josef.

10. Hvor mange brødre hadde Jesus?

Svar: Fire brødre. De heter Jakob, Judas, Josef og Simon.

11. Hva betyr det å bli døpt?

Svar: Dåpen er symbol på døden, begravelse og et nytt liv som en kristen som har gitt sitt liv til Gud.

12. Hva er bibelens viktigste vers?

Svar: Matteus 28:18-19. Og Jesus trådte fram, talte til dem og sa: Meg er gitt all makt i himmel og på jord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

13. Hvem var Jesus Kristus?

Svar: Jesus etterlignet nøyaktig Guds måte å være på. Han ble skapt som menneske og ble sendt til jorden for å ta straffen for alles synd og skyld.

14. Hva betyr Jesus?

Svar: Det betyr frelser. Redning av menneskene fra synd og død til et evig liv.

15. Jesus sitt første mirakel?

Svar: Jesus forvandlet vann til vin i en bryllupsfest i Kana i Galilea.

16. Hvem var kristendommens første martyr?

Svar: Den første martyren var Stefanus.

17. Hvem var de to første disiplene?

Svar: Andreas og hans bror Simon.

18. Jesus vasker disiplenes føtter, hvorfor gjorde han det?

Svar: Jesus var alles mester og herre. Ved å vaske føttene deres, ville han vise ydmykhet og fellesskap. Han var villig til å bøye seg så langt ned, at han ble alles tjener.

Johannes 13:14-16

Dersom nå jeg, som er deres Herre og Mester, har vasket føttene deres, da er også dere skyldige i å vaske føttene til hverandre. Jeg har gitt dere et eksempel til å følge: Gjør som jeg har gjort mot dere. Jeg forsikrer dere at en tjener står ikke over sin herre, og en utsending står ikke over han som har sendt ham.

19. Hvem var den første som møtte Jesus etter at han var stått opp fra de døde?

Svar: Maria Magdalena.

20. Hvem begravde Jesus?

Svar: Josef fra Arimatea, Nikodemus og Simon.

21- Hva er bønn? Hvorfor ber kristne?

Svar: Bønn er en form for kontakt mellom Gud og menneske. Bønn brukes som et middel til å få Guds vilje her på jorden.

22. Hvorfor ble de 10 bud skrevet på to tavler?

Svar: Fordi budene deles i to kategorier. De første 4 budene handler om menneskets forhold til Gud. Og de 6 neste handler om menneskenes forhold til hverandre.

23. Hvordan var Jesu bønn til disiplinene? Eller hvordan kan kristne be?

Svar: Slik skal de be. Matteus 6: 9–13

Fader vår, du som er i himmelen! Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen, så òg på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt er riket og makten og æren i evighet. Amen.

24. Hva er de tre viktigste kristne høytider?

Svar: Jul, påske og pinse.

25. Hva er påskedag?

Svar: Det er søndagen etter langfredag. Det er dagen Jesus sto opp fra døden.

26. Hva er kristendommens fundament?

Svar: Faderen, Sønnen og den Hellig Ånd.

27. Hvem var den siste profeten?

Svar: Jeremia.

Det store spørsmålet er om norske utlendingsmyndigheter gjennom årene har latt seg lure av fabrikkerte asylhistorier og falske dokumenter.

– Vi har et asylintervju som er en grundig gjennomgang av asylsøkerens historie. Vi samarbeider også tett med politiet i asylsaker, sa avdelingsdirektør Hanne Jendal i UDI til NRK i går. Hun understreket samtidig at asylsystemet er basert på tillit.

– Vi kan ikke være sikre på at noen ikke klarer å komme gjennom systemet med falske historier. Men da har vi mulighet, også flere år senere, å tilbakekalle opphold hvis vi oppdager at historien var falsk, sa Jendal.

Landinfo, som er norske utlendingsmyndigheters ekspertorgan, bekreftet at de kjenner til de aktuelle selskapene, og betegner dem som overraskende sofistikerte.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger