Hopp til innhold

Dette er politiets digitale spor i forsvinningssaken

I tiden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant, har politiet samlet inn enorme mengder med elektronisk informasjon fra nærområdet.

Mange veier ut fra Sloraveien 4

HOVEDVEI: Politiet har bedt om observasjoner fra Strømsveien, men det er mange flere veier ut fra Sloraveien 4. I dette utsnittet finnes det rundt 100 basestasjoner som fanger opp telesignaler, opplyser Nkom.

Foto: GRAFIKK: JOAKIM NORDSTRÖM / NRK

Det har gått over 11 uker siden Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar 31. oktober i fjor, en gang mellom klokken 09.14 og 13.30.

I de ti første ukene etterforsket politiet i skjul, før de gikk ut offentlig og fortalte om forsvinningen 9. januar.

Store mengder videoopptak

NRK får opplyst at politiet startet med å hente inn opptak fra overvåkingskameraer etter at de ble varslet om forsvinningen.

Overvåkingskameraer på Futurum-bygget i Lørenskog

OVERVÅKET: Kameraene ved Futurum-bygget fanget opp bevegelsene til to personer som politiet har etterlyst.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Politiet har blant annet skaffet seg videoopptak fra butikker, bensinstasjoner og offentlige bygninger.

– Det stemmer at vi har oversendt videomateriale til politiet, sier Bettina Thorvik, kommunikasjonssjef i Lørenskog kommune til NRK.

Flere titalls personer i politiet jobber, eller har jobbet, utelukkende med det omfattende arbeidet med å gjennomgå opptakene.

10. januar offentliggjorde politiet to videoopptak de har knyttet særlig interesse til.

Opptakene er gjort av overvåkingskameraer ved ektemannen Tom Hagens arbeidsplass i Futurum-bygget, knappe fire kilometer fra familiens hjem.

Videoene viste to menn til fots og en syklist som passerte på gangveien utenfor bygget på morgenen samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Syklisten meldte seg etter kort tid for politiet og ble sjekket ut av saken. De to andre, «Telefonmannen» og «Luemannen», har ikke meldt seg, og politiet har ikke fortsatt ikke klart å identifisere dem.

Politiet opplyser at de har fått flere tips om hvem de to personene kan være.

Telefonspor

På en av videoene som ble sikret utenfor næringsbygget hvor Tom Hagen jobber, kan det se ut til at en av de til nå ikke-identifiserte personene snakker i en mobiltelefon.

– Vi har lagt merke til at det kan se ut til at personen tar opp en telefon, har politiinspektør Tommy Brøske tidligere uttalt.

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (NKOM) oversikt, er det åtte basestasjoner i nærheten av Futurum-bygget.

Kan få ut passive data

En basestasjon vil kunne gi politiet informasjon om teletrafikk i det aktuelle området innenfor et gitt tidspunkt. En vil også kunne se om en mobiltelefon har beveget seg fra et område som dekkes av en stasjon til en annen.

Nkom opplyser at totalt er ca. 100 basestasjoner i området rundt Futurum-bygget, langs Strømsveien og huset til Anne-Elisabeth og Tom Hagen og videre i retning Lillestrøm.

Basestasjoner rundt arbeidsplassen til Tom Hagen

TELEFONSPOR? Det finnes minst åtte basestasjoner som er plassert i nærheten av arbeidsplassen til Tom Hagen, viser Nkoms oversikt.

Foto: GRAFIKK: JOAKIM NORDSTRÖM / NRK

– Fra en basestasjon kan man få ut informasjon om hvem som har ringt innenfor et gitt område som basestasjoner dekker. Man kan også få ut passive data, som viser at en telefon har vært i området uten at det har blitt ringt, sier Rune Kanck, seksjonssjef i sikkerhetsavdelingen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Politiet har bekreftet at de har gjort undersøkelser av teledata opp mot basestasjoner i området for finne ut av hvem mannen er.

Ba om tips fra Strømsveien

Statens vegvesen har trafikktellere på veier over hele Norge. Minst ti slike finnes på veiene rundt huset i Sloraveien 4 i Lørenskog.

Totalt finnes det rundt 2000 trafikktellerne på veiene i Norge som måler enkeltpasseringer med fart, lengde på kjøretøy og passeringstidspunkt. Norsk rett har tidligere akseptert slike målepunkter i for eksempel en rettssak der tre menn ble dømt for råkjøring i Bergen.

Politiet har ikke svart på NRKs spørsmål om hvorvidt de har innhentet slik informasjon, men etterforskningsleder Tommy Brøske har uttalt at de er interessert i digitalt materiale fra Sloraveien, Futurumbygget, og ikke minst riksvei 159 Strømsveien fra morgenen den 31. oktober i fjor.

Et av punktene langs Strømsveien måler hastighet, tidspunkt og lengde på bilene som passerte gjennom Rælingstunnelen i retning øst. Siste livstegn fra Anne Elisabeth Hagen er klokken 09.14.

Mellom klokken ni og ti denne morgenen passerte 804 biler på Strømsveien i retning øst (se tabell*).

803 biler i Rælingstunnelen mot Lillestrøm mellom kl. 09 og 10:

Under 5,6 meter

405 kjøretøy

5,6 - 7,6 meter

34 kjøretøy

7,6 - 12,5 meter

55 kjøretøy

12,5 - 16 meter

20 kjøretøy

16 - 24 meter

21 kjøretøy

Over 24 meter

0 kjøretøy

Ukjent lengde

268 kjøretøy

*vegvesenet opplyser at lengden på bilen ikke alltid blir fanget opp hvis det f.eks. er saktegående kø eller kjøretøyet ikke kjører midt i veien.

AKTUELT NÅ