Hopp til innhold

Dette er Breivik tiltalt for

SENTRUM POLITISTASJON (NRK.no) Anders Behring Breivik er tiltalt for å ha brutt terrorparagrafen og for å ha begått overlagte drap. Tiltalen åpner for å idømme straff hvis bevisene tilsier det.

Video 2d9a1da5-cb82-4a76-a69e-e8c9bc3ef614.jpg

SE VIDEO: Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden leste opp tiltalen mot Anders Behring Breivik under en pressekonferanse på Sentrum politistasjon i Oslo.

Tiltalen mot Breivik

Tiltalen mot Breivik.

Foto: David Krekling / NRK

Tiltalen mot Anders Behring Breivik

Terrortiltalen ble lagt frem klokken 12.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK
terrortiltalen legges frem

Et stort pressekorps møtte opp for å høre tiltalen.

Foto: Martin Herman Wiedswang Zondag / NRK
Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden har lagt frem tiltalen som er tatt ut mot Anders Behring Breivik (33) på Sentrum politistasjon i Oslo.

Statsadvokatene bruker terrorparagrafen mot Breivik. Det er første gang i norgeshistorien at denne paragrafen blir brukt i forbindelse med drapshandlinger.

NRK.no har publisert tiltalen. Du kan lese hele tiltalen her.

To terrorhandlinger

– Breivik er tiltalt for straffelovens paragraf 147a og b, sa Holden.

Paragraf 147 a går ut på å ha utført en terrorhandling med hensikt å forstyrre grunnleggende funksjoner i samfunnet, og paragraf 147 b dreier seg om å skape alvorlig frykt i en befolkning.

Statsadvokatene gikk først inn på hendelsene i Oslo sentrum og i Høyblokka.

– Tiltalen tar utgangspunkt i at Breivik erklæres utilregnelig. Breivik tiltales etter terrorparagrafen og paragraf 148 første ledd og paragraf 233 første og annet ledd, sier statsadvokat Holden.

– Tiltalen deles opp i to deler, en for regjeringskvartalet og en for Utøya. Cirka 200 mennesker befant seg i høyblokka og omkringliggende bygninger. 75 personer befant seg i gatene og i umiddelbar nærhet. Totalt var rundt 325 personer i området. Åtte døde, med omfattende eksplosjonsskader, sier Holden.

– Ingen rettspraksis å forholde oss til

– Tiltalen er utformet slik at vi står overfor to terrorhandlinger, en å Oslo og en på Utøya. Påtalemyndigheten har aldri tidligere anvendt terrorparagrafen på samme måte som i denne saken, sier Engh.

– Vi har dermed ingen rettspraksis å forholde oss til.

Engh poengterer at terrorbestemmelsen er en skjerpet form for drap. Det vil si at tiltalte må ha gjort noe mer enn drap for å bli straffet etter denne paragrafen.

Statsadvokat Svein Holden sier det har vært svært vanskelig å velge hvilke personer som skulle nevnes med navn i tiltalen.

Han sier det ville vært umulig å inkludere alle de mellom 600 og 800 personene som på en eller annet måte ble rammet av terroren, og at et slikt omfang ville ført til at saken ville tatt svært lang tid i rettsapparatet.

– Vi har forståelse for at det kan oppleves som tungt og vanskelig å ikke bli navngitt, sier han.

18 sider

Det var på forhånd kjent at tiltalen var på 18 sider, og at den i detalj beskriver den terrorsiktedes handlinger i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli.

Tiltalen inneholder navnene til de 77 som ble drept i Oslo og på Utøya og starter med bomben som gikk av i Regjeringskvartalet. De som ble hardest skadd i angrepene er også nevnt med navn.

Samtidig reagerer flere pårørende, som ble gjort kjent med deler av tiltalen tirsdag, på at de ikke er nevnt med navn, men i stedet oppsummeres i«sekkebetegnelser».

Tidligere onsdag leste også forsvarerne Odd Ivar Grøn og Tord Jordet opp terrortiltalen for Breivik. Breivik var ikke overrasket over tiltalen.

Brudd på terrorlovene

Det var ventet at påtalemyndigheten tok ut tiltale for brudd på terrorlovene i straffeloven.

Siden 22. juli har Breivik vært siktet i henhold til straffelovens paragraf 147a, for å ha utført en terrorhandling i form av drap med den hensikt å forstyrre grunnleggende funksjoner i samfunnet. 33-åringen er også siktet for å ha skapt alvorlig frykt i befolkningen.

Påtalemyndigheten har tidligere sagt at de vil skrive tiltalen med forbehold. Dersom retten kommer til at den siktede er strafferettslig utilregnelig, vil han etter all sannsynlighet idømmes tvungent psykisk helsevern.

Hvis retten kommer til at den siktede er tilregnelig, er det ventet at man vil be om maksimumsstraff, 21 års fengsel med forvaring.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

AKTUELT NÅ