Hopp til innhold

Det blir ingen havnestreik

Etter å ha meklet tolv timer på overtid, er Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og transport kommet til enighet.

Oslo Havn

Oslo havn er blant havnene som ville ha blitt rammet dersom havnearbeiderne hadde gått ut i streik fra i dag.

Foto: Knut-Martin Løken/NRK

– Det har vært en svært komplisert mekling, men alt i alt har vi fått frem forslag til nye overenskomster som forhandlingsutvalget enstemmig anbefaler, sier Terje Samuelsen, NTFs forhandlingsleder.

Timelønnen i overenskomstene økes med 0,75 kroner fra 1. april, det vil si det samme som i frontfagene.

– Vi kunne naturligvis tenke oss mer, men denne gangen har vi prioritert krav knyttet til kompetanseutvikling og HMS, sier Samuelsen.

Ikke enighet om tariffspørsmål

Det partene ikke er kommet til enighet om, er striden om hvorvidt NTFs tariff skal gjelde også på de private havneområdene.

Begge partene bekrefter at det spørsmålet skyves frem i tid, til juni når saken skal opp i retten.

Boikotten av Risavika terminal i Rogaland og sympatistreikene i Mosjøen og Tromsø var ikke en del av meklingsløsningen, så konflikten fortsetter, opplyser NTF.

Risikerte streik ved 21 havner

Dersom partene ikke hadde oppnådd enighet, kom 292 losse- og lastearbeidere ved 21 norske havner til å gå ut i streik fra i dag.

Bakgrunnen for konflikten er ifølge det LO-tilknyttede forbundet NTF at arbeidsgiverne mener forbundets tariffavtaler ikke skal gjelde på privat område.

Fagforeningen mener det vil kunne åpne for at havneeiere kan leie bort havner til private drivere og påstå at havnene dermed er private, for således å kvitte seg med tariffavtaler.

Forslagene til nye overenskomster skal ut til uravstemning med frist 6. juni klokken 12.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ