Undersøkes nå: Departementer drukner i digitale henvendelser

Flere departementer har de siste ukene opplevd en svært stor økning i antall innsynskrav fra en eller noen få anonyme personer. Et av departementene mottok 1.000 innsynsbegjæringer sist helg.

Elektronisk postjournal

Innsynsbegjæringene forvaltes av Difi, via systemet Offentlig elektronisk postjournal (OEP). Den siste tiden har flere departementer opplevd et stort antall henvendelser.

Foto: Skjermdump

Personene sender massegenererte innsynskrav som forårsaker unormalt stort arbeid, skriver Difi i en pressemelding.

– For å kunne håndtere disse innsynskravene på en god måte i den tekniske løsningen for offentlig innsyn har Difi midlertidig satt en teknisk begrensning på ti dokumenter per innsynskrav, til situasjonen er løst, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

NRK kunne tidligere i dag fortelle at flere departementer har hatt problemer på grunn av den store pågangen.

Steffen Sutorius

– Vi beklager om det medfører ulemper for journalister og andre som ønsker innsyn, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Foto: Ingvild Edvardsen / NRK

Pågått i måneder

– Vi kan bekrefte at departementet har mottatt en uvanlig stor mengde innsynsbegjæringer over en periode, opplyser kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til NRK.

Andersen opplyser videre at han tror dette har pågått i mer eller mindre grad i noen måneder.

Frode Overland Andersen

– Jeg ønsker ikke å spekulere på årsakene til dette, skriver kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet til NRK.

Foto: Pressefoto / UD

– Ikke hacking

Flere av departementene NRK kontaktet, bekrefter at de har mottatt uvanlig mange innsynsbegjæringer den siste tiden – særlig den siste uken.

Departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier dette er noe som skjer fra tid til annen.

– Men nå er det ekstra mange.

Difi har gjennomført teknisk analyse av utvida loggdata og så langt tyder det ikke på at dette er maskinell generering av innsynskrav (hacking), skriver Dale i en e-post til NRK.

Justisdepartementet også rammet

Også Justis- og beredskapsdepartementet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har opplevd en økningen.

Kommunikasjonsansvarlig Margot Vågdal i DSS henviser til Difi, som forvalter innsynsbegjæringene via Offentlig elektronisk postjournal (OEP), for ytterligere informasjon.

Overholder ikke fristen

– Vi beklager om det medfører ulemper for journalister og andre som ønsker innsyn, sier Sutorius i Difi.

Massekravene medfører også en svært stor ressursbruk og ekstrakostnader for staten.

– En av konsekvensene av økningen i innsynskrav, er at flere statlige virksomheter ikke vil klare å behandle kravene innen fristen på tre dager.

– Difi kommer til å prioritere vanlige innsynsforespørsler i tiden fremover, men vi kan risikere at fristen overskrides i noen tilfeller. Vi anbefaler andre statlige virksomheter som benytter OEP å legge til grunn samme prioritering, sier direktøren.

1.000 begjæringer i helgen

Et av departementene skal ha mottatt over 1.000 innsynsbegjæringer bare sist helg fra en enkeltadresse, etter hva NRK erfarer. Det normale er 8.000 per år.

Den økte digitale pågangen gjelder flere, men ikke alle departementene.

Forsvarsdepartementet har ikke opplevd noen økt pågang i innsynsbegjæringer.

Journalister skriver på sosiale medier at det har blitt innført en maksgrense på innsyn på maks 10 dokumenter samtidig i elektronisk postjournal i flere departementer. Det samme har journalister i NRK erfart.

Difi skriver i en pressemelding at de vurderer tiltak fortløpende.

– Vi er i dialog med andre myndighetsorganer for at vi så snart som mulig skal komme tilbake til en normalsituasjon.

Etter det NRK forstår vil også Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) etter hvert undersøke det høye antallet bestillinger av dokumenter.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.

Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger