– Norske skoler svikter mobbeofre

94,5 prosent av alle skoler og kommuner som deltok i en landsomfattende undersøkelse har brutt opplæringsloven når det kommer til mobbing i skolen.

Mobbeoffer

I norsk skolegårder blir 60 000 barn mobbet. Nå konkluderer Utdanningsdirektoratet i en rapport at kommunene ikke gjør en god nok jobb med å forebygge mobbing i skolen.

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

I alt 369 skoler over hele landet deltok i en omfattende skoleundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet.

Det endelige resultatet av den nasjonale undersøkelsen slår fast at norske skoler og kommuner svikter mobbeofre. Her konkluderes det med at 94,5 prosent av alle skoler og kommuner som deltok i undersøkelsen har brutt opplæringsloven.

Ifølge loven skal kommunene forby mobbing og informere foreldre om retten til oppfølging.

Mange av skolene har ikke dokumentert hvordan de evaluerer sitt arbeids med skolemiljøet eller hvordan de jobber med å forebygge mobbing.

Det er skoleledelsen har det daglige ansvaret for skolens arbeid med elevenes miljø og trivsel på skolen. Men i undersøkelsen kommer det frem at få skoler har en rutine for å varsle skoleledelsen om mobbing.

– Ikke godt nok

Helga Johannessen i foreningen Anonyme foreldre av mobbeofre, har selv opplevd at skoleverket ikke følger opp. Hun så seg nødt til å ta dattera ut av skolen i åttende klasse på grunn av mobbing.

– Dette gjelder våre barn, det kjæreste man har. Man kommer som foreldre med et problem og skal melde fra om at barnet blir utsatt for mobbing. Så blir det ingen oppfølging fra skolen.

– Jeg føler manifestet er et papir som man setter en underskrift på. Det blir for lettvint. Nå har det gått noen år siden det første manifestet ble undertegnet. Mye har blitt gjort, men ikke nok, og ikke godt nok, sier Johannessen.

Hun mener resultatene fra undersøkelsen viser at «man må sette foten ned en gang for alle.»

– Loven trenger ny evaluering

Tidligere i år ble Kristiansand kommune dømt i høyesterett til å betale over 900.000 kroner i erstatning til et mobbeoffer.

Gisle A. Johnson

Advokat Gisle A. Johnson vil ha en evaluering av opplæringsloven.

Foto: NRK

Det er første gang en kommune blir kjent ansvarlig for mobbing i skolen.

Advokaten til mannen som fikk erstatning, Gisle A. Johnson, mener opplæringsloven burde evalueres.

– Det er store mangler i lovverket knyttet til erstatningsansvar for kommunene. Etter min vurdering er de eksisterende erstatningsrettslige vilkårene altfor vanskelig og strenge. Det gjør at det er nesten umulig å nå frem, sier Johnson.

– Dette er systemsvikt som kan gå ut over elevenes skolemiljø. Det er viktig at kommunene tar opplæringsloven på alvor. Undersøkelsen viser at dette ikke er tilfellet, sier advokaten.

– Kan ikke stole på skippertak

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er heller ikke fornøyd med resultatene av undersøkelsen.

– Det er for dårlig. 330 kommuner har skrevet under på et manifest mot mobbing. Da forventer jeg at de faktisk gjør det de skal for å følge opp forpliktelsen, sier Halvorsen.

Kristin Halvorsen

Kristin Halvorsen mener det er på tide at kommunen følger opp anti-mobbingsarbeidet der har forpliktet seg til å gjøre.

Foto: Nyhetsspiller

Hun tror resultatet av undersøkelsen, samt høyesterettsavgjørelsen vil bidra til at kommunene skjerper seg.

– Mange kommuner fikk seg en skikkelig støkk da Kristiansand kommune faktisk tapte i høyesterett. De er derfor mer oppmerksomme på dette problemet, sier Halvorsen.

– Når det gjelder mobbing, så kan vi aldri stole på skippertak, sier Halvorsen som mener slike undersøkelser og tilsyn er en bra start på å løse mobbeproblemet i skolene.

– Slike undersøkelser bidrar til at skolene vet hva som skal til for å etterleve opplæringsloven. Vi har sørget for at barneombudet har flere stillinger, slik at de kan hjelpe flere foreldre med å skaffe nødvendig informasjon og hjelp, sier Halvorsen.

SISTE NYTT

Siste meldinger