Hopp til innhold

– Mødrene slår de minste oftest

Mødre står bak en betydelig andel av volden som barn utsettes for, viser en ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Barn vold

I forskningsoversikt fra NKVTS kommer det frem at mødre står bak en betydelig del av volden mot barn.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Anja Emilie Kruse

Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) Anja Emilie Kruse, sier at dreier seg om lugging, og slag med åpen hånd.

Foto: Irina Tjelle / NRK

Ofte dreier det seg om det som kalles mindre alvorlig vold.

– De nordiske studiene viser at mødre begår denne typen vold like ofte som fedre. Noen studier viser også at mødre begår den type vold oftere enn fedre, sier forsker ved NKVTS Anja Emilie Kruse.

Hun har samlet forskning om vold mot barn begått av foreldre, og har snakket med mødre som har utøvd vold mot barna sine.

Sammen med Solveig Bergman står hun bak en forskningsoversikt om mødres vold mot barn. I oversikten kommer det frem at mødre står bak en betydelig del av volden mot barn.

– Det dreier seg blant annet om lugging, dytting og slag med flat hånd, og volden skjer i mange ulike situasjoner, sier Kruse.

Det er mødrene som slår oftest.

Helsesøster i Oslo Solveig Ude

Angrer

Solveig Ude har vært helsesøster i 32 år. Nå jobber hun i Alna bydel i Oslo og sier at hun i løpet av sine år i yrket har møtt mange mødre som blir sinte. Hun pleier å spørre dem hva de kjenner inni seg når de slår.

– Da svarer alle at det gjør vondt. At de angrer, men at de blir så sinte.

Hun pleier å stille spørsmålet når barna er rundt 10 måneder gamle, og mener tendensen er klar.

– Det er mødrene som slår oftest, sier hun.

Solveig Ude

Helsesøster Solveig Ude sier slagene krenker de små barna.

Foto: Irina Tjelle / NRK

Mest hjemme

Udes observasjonen stemmer godt overens med funnene i Kruses intervjustudie.

Mødrene forteller hovedsakelig om tre ting:

  1. Sterkt sinne og sterk aggresjon, som kan føre til en opplevelse av at volden er berettiget.
  2. De bruker vold i situasjoner de selv oppfatter som vanskelige, de opplever mye stress i livet, kanskje samlivsbrudd eller andre livskriser. Dekan føle på stor utilstrekkelighet, og at de har for mye omsorgsforpliktelser.
  3. Noe av volden kan knyttes til tradisjonelle holdninger til barneoppdragelse, om at barn skal adlyde foreldrene sine og straffes om de ikke gjør det.

Ude sier at en av forklaringene kan være at det som oftest er mødre som er hjemme med barna. Hun sier at det ofte er fedrene som står bak volden mot eldre barn, mens mødrene slår de små.

– Mange slår uten å tenke at dette er en krenking av barnet – både fysisk og psykisk. Det er en helt uakseptabel metode, sier hun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ