– Lærerkonflikten synes umulig å løse

Lærerne nekter å godta arbeidsgivers krav om at de må tilbringe mer tid på skolen, og krever at arbeidsgiveren gir seg. Men det har ikke KS mandat til å gjøre.

Tomt klasserom

To uker inn i det nye skoleåret er det lite som tyder på at streiken går mot en snarlig løsning.

Foto: Fredrik Hansen

Ved starten av uke to i det nye skoleåret er det lite som tyder på at storstreiken blant lærerne snart er over.

Konflikten virker fullstendig fastkjørt, etter at partene heller ikke søndag kom frem til en løsning etter nye forhandlinger.

– Nå har vi en gordisk knute, konflikten synes uløselig, sier FAFO-forsker Åsmund Arup Seip, som er ekspert på arbeidskonflikter.

Han viser til at Utdanningsforbundet sier at de ikke vil ha endringer i arbeidstidsavtalen.

– KS sier at de må ha en endring, selv om den ikke må være stor. KS kan ikke gi seg på det punktet uten å få noe igjen, sier han.

Heller ikke lærerne mener de kan fire en tomme.

– Lærerne opplever at nok er nok. De opplever at hvis de må være mer på skolen, blir pålagt de pålagt arbeidsoppgaver som er langt utover det som er kjerneoppgavene deres, sa Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied til NRK i går kveld.

I løpet av mandag har både Skolenes landsforbund og Norsk lektorlag varslet at streiken vil bli trappet ytterligere opp.

– Har ikke mandat til å godta lærernes krav

Direktør Hege Mygland i forhandlingsavdelingen i KS har sagt til NRK at de ikke har mandat til å gå videre med dagens avtale, uten å avtalefeste at lærerne er noe mer på skolen.

– Vi kan ikke bevege oss helt over til deres posisjon som betyr å bevare dagens tilstedeværelse, sa Mygland i Politisk kvarter på NRK P2 mandag morgen.

Etter det NRK forstår kan ikke de som forhandler på vegne av KS droppe kravet om at lærerne må være mer på skolen med mindre styret i KS endrer det forhandlingsmandatet som er gitt.

Så langt har det ikke vært aktuelt.

Søndag kom KS med tre ulike forslag til løsning på punktet om mer bunden arbeidstid for lærerne:

  • Fire flere planleggingsdager i løpet av skoleåret.
  • Tre timer mer på skolen i uken
  • En time mer i uken, pluss to dager ekstra til samarbeid og planlegging.

Alle ble nedstemt.

– KS må flytte sin posisjon dersom vi skal komme ut av dette nå, sa Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied, til NRK i går kveld.

– Veldig vanskelig å løse

Utfordringen til Utdanningsforbundet er at ledelsen anbefalte en løsning med økt tilstedeværelse på skolen, det mye omtalte 7,5 timers-punktet.

Men det ble senere stemt ned av 3 av 4 medlemmer i en uravstemning.

Etter at dette skjedde, har Utdanningsforbundets ledelse gjentatte ganger uttalt at det nå ikke kan forhandles om økt tilstedeværelse på skolen.

– Denne type konflikt som dreier seg om prinsipper, er veldig vanskelig å løse. I tillegg har medlemmene i Utdanningsforbundet en gang sagt nei til en anbefalt løsning. Det legger på ett ekstra lag med problemer, sier FAFO-ekspert Asmund Arup Seip.

– Jeg er egentlig ikke overrasket over at Utdanningsforbundet står så steilt på sitt, sett i lys av at så mange stemte ned det anbefalte forslaget. Men jeg hadde håpet at partene fant ut av det, sier han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger