Hopp til innhold

5000 migranter over Storskog: – Russland ville teste Norge

Russland kan på ny føre en bølge migranter mot norskegrensa. Det mener politimesteren i Finnmark og en av Norges fremste Russland-forskere.

Syrer som kom til Norge over Storskog i 2015.

Han kom til Norge fra Russland over Storskog i oktober 2015. Nå har han asyl i Norge.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Forrige gang det skjedde, i 2015, var det en villet handling fra Russland, sier Russland-forsker Karen-Anna Eggen.

Det året skjedde det noe som aldri hadde skjedd før: Syrere, afghanere og irakere syklet opp til norskegrensen fra russisk side, og søkte asyl i hundretalls hver uke. Grensestasjonen på Storskog i Finnmark var i knestående.

Spørsmålet mange stilte seg var dette: Var det Russland som på en eller annen måte stod bak dette? Og i så fall hvorfor? Eller hadde ikke Russland noe annet valg enn å slippe migrantene fram mot norskegrensen?

NRK har snakket med politi, forskere, og noen av dem som selv kom over grensen, for å få svar på spørsmålene. Vi har også bedt om innsyn i alt som ble rapportert inn til UD i Oslo fra ambassaden i Moskva, og også fått innsyn i dokumenter og notater fra UDI og Politiets utlendingsenhet, som håndterte trafikken over Storskog.

Flyktninger

En mann triller en liten jente over grensen fra Russland til Norge på en sykkel uten luft i dekkene, høsten 2015. Russiske regler forbyr å passere grensen til fots. Man må ha et kjøretøy. På russisk side aksepteres sykler som kjøretøy.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Russland-forsker Karen-Anna Eggen mener spørsmålene har fått ny aktualitet, med det russiske angrepet på Ukraina.

Angrepet gjør at Russlands naboland må stille seg spørsmål om hvor langt Russland er villig til å gå, mener hun.

– En villet handling

Eggen er forsker på Institutt for forsvarsstudier i Oslo, og var en av få forskere som før 24. februar i fjor mente det var mest sannsynlig at Russland ville angripe Ukraina.

Hun skriver nå doktorgrad om russiske informasjonsoperasjoner.

Karen Anna Eggen

Karen-Anna Eggen er Russland-forsker på Institutt for forsvarsstudier.

Foto: Nuno Duarte / NRK

Hun har satt seg inn i situasjonen høsten 2015, og hennes konklusjon er klar.

– Det er vanskelig å ikke tolke det som skjedde på Storskog som noe annet enn en villet handling fra russiske myndigheter. Eller fra FSB som tross alt kontrollerer grenseovergangen, som er strengt bevoktet.

– Hva bygger du det på?

– Det bygger jeg på egen forskning, og jeg har hatt ulike samtaler med folk som var der, og ikke minst som var over også på russisk side. Og de så på hvordan FSB kontrollerte og var med og fulgte strømmene fra ulike byer og flyplasser i Russland, og inn mot grensen mot Norge, sier Eggen.

FSB er den Russiske føderale sikkerhetstjenesten, og arvtageren til sovjettidens KGB.

Eggen sier at det er mye vi ikke vet om Storskog-hendelsene. Det kan hende at migranter selv kom på ideen om å dra til Schengen over Storskog, og at russiske myndigheter på en måte «hev seg på» og så at her lå det en mulighet.

Eller det kan være det ble initiert av FSB, eller enda høyere opp i Kreml, sier Eggen.

– Men hovedpoenget er at du får ikke en så stor strøm mot en grense i Russland uten at det er regulert av FSB, sier Eggen.

«Amir» slapp gjennom tre sjekkpunkter

Det poenget er «Amir» enig i. Syreren kom seg i oktober 2015 over den russisk-norske grensen ved Storskog.

– Tror du denne trafikken blir organisert av russisk grensepoliti, at de egentlig sto bak å få flyktninger over?

– Ja, det tror jeg. Ingen kommer over denne veien uten at politiet slipper deg gjennom. Det er veldig vanskelig å komme forbi her uten at det er med tillatelse fra grensepolitiet, sier «Amir», som ikke er hans egentlige navn.

Han ønsker å være anonym fordi han skjønner temaet er kontroversielt.

Tormod Strand

NRK intervjuet «Amir» et sted på Østlandet.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

«Amir» reiste på turistvisum til Russland et år før den arabiske våren, og krigen i Syria brøt ut. Han bodde i Moskva i fem år, for det meste uten papirer og oppholdstillatelse.

Da han hørte at det var åpnet en ny vei inn til Schengen, startet han å undersøke. Han var ikke politisk aktiv i Syria, og fryktet ikke forfølgelse der. Han ville bare ha opphold i Schengen, og et liv som papirløs i Russland var usikkert.

Han forteller at reisen totalt kostet rundt 4000 kroner fra Moskva og til norskegrensen.

– Vi reiste fra Moskva til Murmansk, og på flyplassen stod det en stor minibuss, med 10–12 seter. Russerne som disponerte bussen spurte om vi skulle til grensen. Da vi svarte bekreftende, kjørte sjåføren oss videre til noen sykkelselgere og kjøpte sykler til oss. Deretter kjørte vi mot norskegrensen, sier «Amir».

Hotelleieren i Nikel

Hotell-eieren Artem Elizbaryan i Nikel hadde fullt hus hele høsten 2015. Alle rommene på hotellet var fulle, og folk bodde i gangene.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Det var tre sjekkposter på veien, bemannet med russisk grensepoliti fra FSB, forteller han.

Politiet ville vite hvor de kom fra og hvor lenge de hadde vært i Russland.

– Vi ble også spurte om hvorfor vi reiste fra Russland, og hvorfor vi ville til Norge. Når politiet hadde samlet 40–50 personer, sa de at «nå kan dere ta syklene og sykle mot Norge».

– Så det var russisk politi som anbefalte denne måten å gjøre det på, å ta sykkel den siste biten?

– Ja, sier «Amir», som nå bor med syrisk kone og to barn et sted på Østlandet.

Politimester støtter Eggen

Den ugjestmilde 198 kilometer lange grensen mellom Norge og Russland har vært Russlands fredeligste siden 1945.

Til tross for Norges medlemskap i Nato. På russisk side er det en militær sikkerhetssone rundt byen Nikel og mot grensen, og her har det ikke vært tillatt noen form for ukontrollert ferdsel.

Hætta

Politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta, på grensestasjonen på Storskog denne uka.

Foto: Kristin Humstad / NRK

NRK møter politimesteren i Finnmark, Ellen Katrine Hætta ved grensebommen på Storskog.

Høsten 2015 stod hun midt i stormen. Nå er det rolig her, kun en buss med turister forstyrrer det stille vinterlandskapet. For første gang snakker Hætta om at det trolig var Russland, på et eller annet plan, som trakk i trådene på Storskog.

Hun støtter Eggens uttalelser om at dette var en villet handling fra russisk side.

– Jeg tenker at det var veldig rart at det beveget seg tredjelandsborgere i grensesonen. Eggens resonnement høres bra ut, og som et godt resonnement, sier Hætta.

– Hvilke eksempler har du selv fra disse ukene, som kan trekke i retning av at dette var en villet situasjon fra Russland?

– Det jeg så var at det var tredjelandsborgere som kom opp mot grensen, og i utgangspunktet så skal ikke de bevege seg inn mot grensen på russisk side.

Hva fortalte det deg?

– Jeg tenker at det i hvert fall tydet på at det var noen på russisk side som slapp migranter gjennom grensesonen på russisk side.

I oktober 2015 fortalte NRK at migranter som ville til Finland fra Russland, ikke slapp fram til grensen uten visum til Schengen. Men det samme russiske grensepolitiet slapp migranter uten Schengen-visum over til Norge.

Ingen hadde noen forklaring på denne russiske forskjellsbehandlingen av Norge og Finland.

Russisk avis: FSB kjørte flyktninger mot grensen

Innsyn NRK har fått i innberetninger fra ambassaden i Moskva fra 2015, tyder på at FSB hadde en finger med i spillet.

Ambassaden rapporterte om en forsidesak fra den da uavhengige avisen Novaja Gazeta. Her går det ifølge ambassadens referat fram at lokale drosjesjåfører forklarer at flyktninger har blitt fulgt av en FSB-bil til grensen.

Novaja Gazeta skriver at mens russiske grensemyndighetene tidligere ikke har tillatt personer uten Schengen-visum å passere, har de nå endret praksis og sier at det ikke er deres sak hvor og hvordan utenlandske statsborgere som har reist lovlig inn i Russland, reiser ut igjen.

NRK09844

Dokumenter fra NRKs innsyn hos UDI, UD og Politiets utlendingsenhet.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Av dokumenter NRK har fått innsyn i fra Politiets utlendingsenhet, PU, går det fram at det totale tallet på asylsøkere var 5464 personer.

Kun om lag 600 av disse hadde oppholdstillatelse i Russland. De fleste som kom over grensa hadde levd uten papirer i Russland en stund, eller de kom direkte fra utlandet til Russland for å dra rett til norskegrensa.

Av statistikken fra PU går det fram at de fleste var fra Syria, Afghanistan, Irak, Pakistan, og Egypt.

NRK09863

Statistikk fra UDI viser at migrantene over Storskog kom fra svært mange land. Mange hadde ifølge UDI ikke beskyttelsesbehov i Norge.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Norge og Russland forhandlet i mange måneder om retur av asylsøkerne som ikke hadde grunnlag for opphold, blant annet fordi de hadde opphold i Russland. Resultatet var magert. Returarbeidet endte med at 328 asylsøkere ble returnert til Russland.

Av de 5464 som kom over grensen fikk litt over totusen opphold i Norge. Resten forsvant fra Norge, og mange befinner seg nok i andre europeiske land.

– Det kan være et ledd i å øke splittelsen

Hva ønsket Russland eventuelt å oppnå, med å legge til rette for migrantene over Storskog?

Karen-Anna Eggen mener Russland kan ha hatt et helt sett med motiver, der hovedmotivet kan ha vært å teste ut Norges reaksjon.

– Det kan være et ledd i å øke splittelsen mellom myndighetene i sør og befolkningen i nord. For det ble jo oppfattet som en krise. Og som en krise som ikke ble tatt alvorlig nok i Oslo. I tillegg fikk Norge dårlig PR, internasjonalt ble Norge fordømt av FN når vi prøvde å returnere migranter. Og det er jo en veldig enkel måte å fremstille Norge som en kynisk aktør som bare sender tilbake flyktninger og ikke vil ta imot folk i nød, sier Eggen.

Hun understreker at det å bruke migranter som en form får våpen mot andre land er ekstremt kynisk og dypt umoralsk. Du utnytter mennesker, gjerne i nød og på flukt. Migranter egner seg godt, sier Eggen.

– Det vi vet er dessverre at når det gjelder flyktningspørsmål, så er det allerede en splittende tematikk både i Norge og i mange andre europeiske land. Russland ser seg tjent med å skape splid i EU, men også internt i Nato land. Derfor er jo nettopp det å øke flyktningstrømmene inn mot land et effektivt virkemiddel, sier Eggen.

Eggen

Karen-Anna Eggen mener Storskog kan skje igjen.

Foto: Nuno Duarte / NRK

Migrantstrømmen til EU i 2015, som Storskog var en del av, var ifølge et referat fra den norske ambassaden vestens feil, mente Russland. «Den russiske offisielle og dominerende fortellingen rundt situasjonen i Europa og Syria handler i stor grad om atVesten har skapt krisen og at situasjonen bare kan løses dersom USA slutter sine forsøk med å påtvinge resten av verden sine verdier», står det i referatet fra ambassaden fra 2015.

Karen-Anna Eggen mener Russland har brukt migrantvåpenet flere ganger, blant annet indirekte i Belarus i 2021, da titusener av migranter ble sluppet inn i landet og presset på grensene mot Polen og Litauen.

– Russland og Belarus har knyttet tette bånd. Særlig siden 2020, hvor Belarus har blitt svært avhengig av Russland for regimets overlevelse. Man kan tenke seg at her har noen snakket sammen og sagt at dette er et effektivt virkemiddel, mener Eggen.

– Erfaringen de gjorde, er at dette fungerte ganske bra

Men hvorfor Norge, og hvorfor 2015?

Eggen mener bakteppet kan ha vært Norges støtte til EU sanksjonene mot Russland som var innført på grunn av annekteringen av Krym. Eggen mener Russland i så fall satt igjen med svært gode erfaringer fra de hektiske høstmånedene på Storskog.

– Jeg tror den viktigste erfaringen de satt igjen med er at det er ganske effektiv måte å destabilisere en grenseovergang på. De stilte Norge i knestående. Det ble en enorm debatt. Det var mye usikkerhet. Hvor lenge vil dette vare? Ville det skje igjen? Så det tror jeg den viktigste erfaringen de gjorde, er at dette fungerte ganske bra, mener Eggen.

NRK har spurt Etteretningstjenesten om de tror migrantene over Storskog i 2015 var en hybrid operasjon fra Russland, for å teste vår evne til håndtere dette.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene svarer ikke på spørsmålet, men skriver i en e-post at «sammensatte trusler består av alle statens virkemidler, slik sett kan man heller ikke se bort fra at også migranter brukes styrt for å oppnå effekt.»

Kan det skje igjen?

25. november kl. 07.00 i 2015 trådte en ny haste-instruks i kraft. Instruksen, som det var jobbet lenge med i Oslo, gjorde det lettere å returnere de som hadde hatt opphold i Russland, eller som kom fra trygge tredjeland der de ikke ble forfulgt.

Informasjon om denne nye linjen ble gitt på russisk i papirene til hver enkelt migrant. Trafikken stoppet plutselig fra russisk side. Migrantkrisen over Storskog var over. For denne gang.

Norge ligger der det ligger, og har fortsatt Russland som nabo. En nå litt uberegnelig nabo, der det er mange spørsmål. Blant annet dette: Kan Storskog skje igjen? Eggen sier Russland akkurat nå er veldig opptatt i Ukraina. Men:

– Vi har ingen garantier for at de ikke vil bruke dette som et virkemiddel. De har sett at dette virker og de vet, og at det er veldig vanskelig for Norge å attribuere, eller si med sikkerhet at dette er det Russland som har gjort. Det er jo kjennetegnet ved mye av denne hybride virksomheten. De har den graden av benektelse som de trenger, sier Eggen.

Asylsøkere

12. november 2015, på Storskog: Migranter går ved siden av syklene sine, på vei over Storskog grensestasjon.

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Også politimesteren i Finnmark er mentalt forberedt på at Storskog kan skje igjen.

– Vi så det samme i 2021, i Belarus og på grensen til Polen. Dette er typiske midler som kan brukes. Så jeg tenker at hele vår grense her nord på 198 kilometer er utsatt, sier Ellen Katrine Hætta til NRK.

Den russiske ambassaden i Oslo har ikke svart på NRKs henvendelse om denne saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger