Russland: Krever visum til Finland – ikke til Norge

Av flyktninger som vil over den finsk-russiske grensen krever Russland Schengen-visum. Vil de derimot over til Norge kreves det ingenting. – Russland sier de ikke kan nekte dem å forlate landet, sier politiet i Øst-Finnmark.

Flyktninger som skal over grensen fra Russland til Norge

TIL NORGE: En gruppe syriske flyktninger har akkurat landet i Moskva på vei til Norge. Her avtaler de med en bakmann transporten videre til norskegrensen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Så langt i år har 1685 migranter krysset grensen til Norge i nord, og senest i forrige uke kom én fjerdedel av flyktningene over grensestoppet Storskog ved Russland. Over til Schengen-landet Finland derimot kommer det så godt som ingen asylsøkere.

Ifølge finsk grensepoliti krever nemlig Russland Schengen-visum for å slippe flyktninger og andre frem til den finske grensen, og ingen av flyktningene har et slikt visum.

Til Norge, som også er en del av Schengen-avtalen, gjelder derimot ikke de samme reglene.

– Overfor oss sier Russland at de har en lov på russisk side om at de ikke kan nekte enhver som har lovlig opphold på russisk territorium å forlate landet hvor de selv måtte ønske, sier politimester Ellen Katrine Hætta i Øst-Finnmark politidistrikt til NRK.

Bekrefter endret praksis

Fordi det ikke er lov å krysse grensen fra Russland til Norge til fots har salget av sykler skutt i været. Få meter fra den norske grensen tas syklene ut av bilene og pedaler skrus på – alt skjer med russiske grensepolitis vitende og vilje.

NRK har snakket med russiske kilder som bekrefter at Russland har endret praksis slik at de ikke lenger krever Schengen-visum av dem som skal til Norge. Endringen skal ha skjedd etter Ukraina-krisen.

Det store spørsmålet er nå hvorfor russisk grensepoliti ser ut til å slippe flyktninger fram til den norske grensen, men ikke til den finske.

NRK har foreløpig ikke lykkes i å få svar på dette. Utenriksdepartementet i Moskva har ikke besvart NRKs henvendelser.

Morten Jentoft forklarer om at det er lettere for flyktninger å slippe inn i Norge enn Finland fra den russiske grensen

Har bedt om forklaring

Senest forrige uke ba også utenriksminister Børge Brende (H) russerne forklare seg om hva de gjør med de mange asylsøkerne som kommer over Storskog fra Russland til Norge.

– Jeg ba om en redegjørelse for hvorfor det kommer hundrevis av asylsøkere fra Russland til Norge over Storskog, mens det ikke kommer noen asylsøkere fra Russland til Finland, og Lavrov sa han skulle se på dette, sa Brende til NRK.

På grunn av den store flyktningstrømmen fra Russland har justisdepartementet varslet at søknadene fra asylsøkerne som kommer via Russland, ikke vil bli behandlet.

Regjeringen jobber nå med å utarbeide en instruks til UDI om at flyktninger og asylsøkere som kommer over Russland-grensen, skal returneres uten at søknadene behandles.

Syriske flyktninger reiser fra Russland til Norge, men nesten ingen kommer til Finland

SISTE NYTT

Siste meldinger