3000 rammet av sykehusstreiken

Nesten 3000 pasienter er rammet av sykehusstreiken til nå. Til sammen 378 operasjoner er utsatt, og over 2200 legetimer er avlyst. Nå krever politikere tvungen lønnsnemnd.

Sykehusstreik
Foto: Stine Hansen / NRK

- Dette er alvorlig for dem det gjelder, sier fungerende sjeflege ved St. Olavs hospital i Trondheim, Inger Williams.

Flest utsatt ved Ullevål

Det er flest utsatte operasjoner ved Ullevål universitetssykehus i Oslo, der 54 planlagte operasjoner er utsatt etter at 101 ansatte ble tatt ut i streik for en uke siden. Ved St. Olavs hospital er 95 operasjoner utsatt siden streiken startet der på mandag.

Flere avdelinger ved St.Olavs hospital er rammet av streiken, og derfor er det også føere typer operasjoner som blir utsatt.

Inn igjen på ventelister

Foreløpig er det ikke klart hva som skjer med pasientene som ikke har fått gjennomført operasjonen.

- Det kommer an på hvor lenge dette varer, men foreløpig er tanken at vi får en samlet oversikt når streiken er avsluttet, og prøver å få satt dem inn på ventelistene, sier Williams.

Til sammen er ti sykehus rammet av streiken. Helsedirektør Lars Hanssen sier at liv og helse ennå ikke er i fare.

- Streiken går ut over mange pasienter, men etter de kriteriene vi har, er det ikke fare for liv og helse i noen deler av landet nå.

Bekymrede politikere

Men helsepolitikerne på Stortinget er bekymret for pasientene som ikke får behandling.

- Det begynner å bli et slikt omfang på de operasjonene som blir utsatt nå, at det er veldig mange mennesker som nå er kommet i en vanskelig situasjon, sier lederen for helsekomiteen på Stortinget, Harald Tom Nesvik (Frp).

 

Sylvia Brustad
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Rune Skjælåen (Sp), nestleder i helsekomiteen, mener streiken bør avblåses nå. 

Helseminister Sylvia Brustad vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd ennå, men sier hun følger situasjonen svært tett og er i løpende kontakt med helsedirektøren.

Sonja Sjølie (H) håper de som nå må sende hjem pasienter blir hørt. - Det er viktig at helsetilsynet og helsedirektøren lytter til dem som må gjøre vanskelige prioriteringer hver dag, slik at det blir tatt affære.

Harlad Tom Nesvi (Frp) mener en må ha et føre var-prinsipp. - Vi kan ikke vente så lenge at et dødsfall må inntreffe før det skjer noe.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ