Hopp til innhold

- Kontantstøtten bare til norske

Kontantstøtte bør bare gis til norske statsborgere, mener en intern arbeidsgruppe i Fremskrittspartiet.

Innvandrerkvinner på Grønland i Oslo
Foto: Johansen, Erik / Scanpix

Regjeringen skal legge frem forslag på ny utlendingslov, og arbeidsgruppen kommer med innspillet i forkant av dette.

En forskningsrapport fra Statistisk sentralbyrå viser at innvandrerfamilier bruker ordningen med kontantstøtte i større og større grad, mens norske familier heller velger barnehage.

Hindrer innpass

Innvandringspolitisk talsmann Per Willy Amundsen i Frp mener at dette skaper problemer for integreringen.

- En av de grunnleggende tingene som må på plass for å få til en vellykket integrering er å få innvandrerkvinnene integrert i samfunnet, og da gjerne gjennom arbeidslivet.

- Da kan vi se at kontantstøtten kan være problematisk i forhold til vellykket integrering, sier Amundsen.

Statsborgerskap

Frp vil sette grensen ved statsborgerskap, for ikke å skille mellom ulike etnisiteter.

Samtidig vedgår talsmannen at det ikke først og fremst er innvandrere fra EU-landene de ønsker å frata kontantstøtten.

- Vi har ikke de integreringsproblemene i forhold til personer som kommer fra land innenfor EU-sonen. Det er jo i forhold til land utenfor EU at problematikken er til stede.

Skuffet

Kontantstøtten er en av Kristelig Folkepartis viktigste politiske seire - og den vant de med solid søtte fra Frp.

Nestleder i KrF, May Helen Molvær Grimstad, er skuffet over Frp-forslaget. Hun mener kontantstøtten heller kan bidra til å fremme kvinners stilling.

- Vi vet at kontantstøtten betyr mest for den som har minst når det gjelder økonomisk likestilling. Jeg tror mange opplever utstpillet til Frp som diskriminerende, sier hun.

Også Høyre-leder Erna Solberg er kritisk.

- Det blir vanskelig hvis statsborgerskapet skal være avgjørende for hva slags velferdsordninger en har rett til å Norge. Det vil også være vanskelig innenfor EØS-avtalen å innføre et slikt skille. Velferdsordninger der er knyttet til om du bor i landet eller ikke, sier Solberg.

AKTUELT NÅ