Hopp til innhold

- Forferdelig når noe går galt

Politiet oppjusterte i dag tallet på unaturlige dødsfall ved Ahus fra 11 til 13. Styredokumenter viser at ledelsen fikk tydelige advarsler om underbemanning da 160.000 pasienter ble overført fra Oslo.

Akershus universitetssykehus
Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

– Det er forferdelig når noe går galt på et sykehus, men det skjer feil på alle sykehus i Norge, sier sjefen for Helse Sør-Øst, Bente Mikkelsen.

Politiet har oppjustert antall unaturlige dødsfall ved sykehuset i Akershus til 13.

– Sykehuset må selv vuderere

Bente Mikkelsen

Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst

Administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst avventer rapporten om bemanningssituasjonen på Ahus fra Helsetilsynet, som er i gang med sin vurdering.

– Vurderingen av ansvarligheten i behandlingen er noe sykehusene selv må gjøre. Det er forferdelig når noe går galt på et sykehus, men vi ser årlig tilfeller av feil som fører til død på alle sykehus i Norge. Dette er ikke bare et problem hos Ahus,
sier Mikkelsen til NRK.

Samtidig ble det kjent at ledelsen ved sykehuset og i helseforetaket fikk tydelige advarsler da Ahus fikk overført mange pasienter fra Oslo.

Det kommer fram i styredokumenter.

Helsetilsynet er i gang med en vurdering av bemanningssituasjonen ved sykehuset. Også statssekretær Robin Kåss (Ap) avventer deres rapport.

– Selv om disse konkrete sakene ikke kan knyttes til omstillingen, betyr det ikke nødvendigvis at overføringen gikk slik den skulle. Det er viktig at Helsetilsynet fortsetter sine undersøkelser, sier han.

– Usynlig helseminister

Robin Kåss

Statssekretær Robin Kåss

Foto: Marit Kolberg / NRK

Opposisjonen mener helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) nærmest har vært usynlig i Ahus-saken. De fire opposisjonspartiene peker på at de gjentatte ganger har spurt statsråden om prosessen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) var forsvarlig.

-Gang på gang fikk vi helseministerens forsikring om at dette var under kontroll. Så ser vi nå at det er begått så alvorlige feil og mangler at pasienter har dødd. Dette må vi helt opplagt følge opp i Stortinget, sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.

Opposisjonspartiene er enige om at saken må følges videre.

-Vi må vurdere om dette er en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen. I første omgang vil vi stille kritiske spørsmål til helseministeren i Stortinget. Den videre oppfølgingen avhenger av svarene vi får, sier Skei Grande.

– Sender statssekretærene

Høyres helsepolitiske talsmann Bent Høie har allerede sendt helseministeren sju spørsmål om prosessen på Ahus.

– Det er på tide at helseministeren tar ansvar for helheten i dette. Hun kan ikke lenger lene seg på ledere lenger ned i systemet, sier han.

Fremskrittspartiets Kari Kjønaas Kjos etterlyser også en mer aktiv rolle fra helseministeren.

– Hun er ikke på banen i det hele tatt. Hun sender hele tiden statssekretærer når det skal svares på noe. Og når vi endelig får stilt henne spørsmål i Stortinget, svarer hun at hun har tillit til systemet og at hun følger nøye med. Det er vanskelig
å se at hun kan ha gjort det, sier Kjos.

KrFs Laila Dåvøy ser store spenn i virkelighetsforståelsen fra departementet og sykehustopper på den ene siden og ansatte og pasientene på den andre.

Bemanning var ikke tema

Ahus overtok ansvaret for 160.000 pasienter fra Oslo ved årsskiftet i fjor, uten at bemanningen var tilstrekkelig styrket. Ved overtakelsen manglet fortsatt 550 årsverk.

Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus har konkludert med at Ahus de første ni månedene av 2011 drev uforsvarlig. Fem av de innrapporterte dødsfallene i perioden er under etterforskning av politiet.

Statens helsetilsyn har vurdert to av dødsfallene – til en ettåring og en 20-åring. Tilsynet konkluderte med at sykehuset brøt loven, men finner ikke at bemanningsproblemer var årsaken.

– Her er det mye uryddighet i debatten. Disse dødsfallene er i seg selv tragiske, men bemanning var ikke et relevant tema, sier konstituert direktør Geir Sverre Braut.

Trakk seg

Nestleder i styret ved Ahus, Leif Frode Onarheim, trakk seg onsdag som følge av de store problemene ved sykehuset som er avdekket den siste tiden. Styreleder Peder Olsen og styreleder i Helse Sør-Øst, Per Anders Oksum, har begge varslet at de blir sittende.

– Det som nå er satt lys på, dreier seg om en vanskelig periode første halvår i 2011. Det siste styret ble oppnevnt i vår. Jeg finner at vi fortsatt har en jobb å gjøre, sier Olsen.

Opposisjonspartiene mener det viktige nå er kontinuitet, og mener ikke det er grunnlag for å kreve lederes eller styremedlemmers avgang.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ