NRK Meny
Normal

Tar flere bakmenn og har flest narkosaker

Salten politidistrikt har høy oppklaringsprosent i vinningssaker og har flest narkosaker i hele Nord-Norge.

Salten politidistrikt, Geir Ove Heir, Arne Hammer, Margrete Torseter

Salten politidistrikt har avdekket flest narkotikasaker i landsdelen de to siste årene. Her fra dagens pressekonferanse med Geir Ove Heir, Margrethe Torseter og Arne Hammer.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Salten har hatt flest narkotikasaker i hele Nord-Norge de to siste årene med 1.051 saker i 2014. Økningen i antall narkosaker i Salten i fjor var på åtte prosent mens det på landsbasis var en nedgangen på tre prosent.

– Salten gjorde det største enkeltbeslaget av amfetamin i Nord-Norges noensinne.

Ti personer ble siktet i saken, blant annet en bakmann i Oslo og en mellommann i Bodø. Saken skal opp i retten i løpet av uke seks.

– Vi har en etterforskningsgruppe som jobber godt med organisert kriminalitet. De har god etterretning og prøver å avdekke innførsler av narkotika til distriktet. Dessuten har vi også en aktiv patruljerende styrke med to narkotikahunder som jobber forebyggende og oppsøkende. Vi jobber aktivt jobbe opp mot bakmenn, slik at blir flere tatt, forklarer politimesteren.

(artikkelen fortsetter under)

Amfetamin beslaglagt i Bodø

Politiet i Salten beslagla i juli i fjor ni kilo amfetamin. Det er Nord-Norges største enkeltbeslag av amfetamin og har en gateverdi på 4,5 millioner kroner. Ti personer er siktet, blant annet en bakmann i Oslo og en mellommann i Bodø.

Foto: Politiet

Lang saksbehandlingstid

Tidligere har flere advokater kritisert Salten politidistrikt for lang saksbehandlingstid i volds- og overgrepssaker.

Politidistriktet hadde totalt 101 familievoldssaker til behandling i 2014. Det er satt en frist på 90 dager til å oppklare slike saker, og her gikk saksbehandlingstiden ned i fjor fra 120 dager i 2013 til 105 dager i 2014.

Saksbehandlingstiden for andre forbrytelser har økt fra 75 i 2013 til 99 dager i 2014, vinningsforbrytelser fra 40 til 54 og seksualforbrytelser fra 127 dager i 2013 til 225 i fjor.

– Politiet har som mål å avdekke mest mulig av den familievold som foregår, samtidig som vi ønsker å beholde god kvalitet på etterforskningen og
en akseptabel saksbehandlingstid. Det er en utfordrende balansegang i tider med begrensede ressurser til etterforskning, sier Heir.

Ingen overfallsvoldtekter

2014 hadde vi ingen anmeldte overfallsvoldtekter.

– Dette i sterk kontrast i forhold til de to foregående år. Forhåpentligvis er politiets innsats i etterforskningssammenheng og forebyggende virksomhet en av forklaringene til dette. Nasjonalt er det registrert en nedgang i vinningskriminalitet. Det samme gjelder også for Salten selv om tallene er små.

– Dessverre var vi i 2014 på samme nivå som 2012 med hensyn til anmeldte voldssaker etter en markant nedgang i 2013. Dette skal vi analysere og forsøke å redusere antall voldssaker i 2015, sier Heir.

Trygt å bo i Salten

Politimesteren mener politiet i Salten har god oversikt over kriminaliteten i distriktet.

– Når folk tar forholdsregler i forhold til egen oppførsel mener vi at Salten er et trygt sted å bo, sier han til NRK.

Også Midtre Hålogaland politidistrikt la fram sin årsrapport i dag, med de nest beste tallene i landet.