Strør penger til kultur i Nordland

Den rødgrønne regjeringen ønsker større satsing på kultur i Nordland. Hos Hurtigrutemuseet jubler de over tilskudd. – En fantastisk nyhet, sier styrelederen.

Den rødgrønne regjeringen ønsker større satsing på kultur i Nordland. Hos Hurtigrutemuseet jubler de over tilskudd. – En fantastisk nyhet, sier styrelederen.

FÅR PENGER OVER STATSBUDSJETTET: Regjeringen bevilger fire millioner kroner til et bygg over gamle «Finnmarken» på Stokmarknes.

Finansminister Sigbjørn Johnsen la i dag frem sitt siste statsbudsjett før den nye borgerlige regjeringen tar over. Der ventet det mer penger til Hurtigrutemuseet, Salten Museum og Nord-Norsk opera og symfoniorkester.

Sten Magne Engen, styreleder Hurtigrutemuseet

Styreleder Sten Magne Engen ved Hurtigrutemuseet, jubler over det nye statsbudsjettet.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Det er blant annet bevilget fire millioner kroner i startkapital til et bygg over gamle «Finnmarken» på Stokmarknes.

– Det er en fantastisk nyhet med tanke på hvor mange år man har holdt på med dette, og ønsket å komme inn på statsbudsjettet, sier styreleder Sten Magne Engen ved Hurtigrutemuseet.

I teorien kan det komme endringer, men Engen er ikke redd for at den neste regjeringen skal stryke bevilgningen.

– Vi går ut fra at det går gjennom og at vi får kommet i gang slik vi har tenkt. Nordland fylkeskommune er også med, og der er det enighet mellom forskjellige partier om at dette skal gjennomføres.

Innfrir løfte

Are Nakling

Direktør Are Nakling i Nordland Teater er fornøyd med at den avtroppende regjering innfrir kultur løftet.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Også Nordland Teater får mer penger å rutte med, men det holder kun til å dekke den generelle lønns- og prisveksten. Direktør Are Nakling er likevel fornøyd med at kulturen får mer.

– Vi opplever det som forventet. Vi har fått en økning på 3,5 prosent som representerer kompensasjon for lønns- og prisvekst.

Med det nye budsjettet innfrir den avtroppende regjeringen kulturløftet, som innebærer at staten skal bruke én prosent av utgiftene på kulturformål.

– Vi kan med glede konstatere at kulturløftet som den avtroppende regjeringen gikk inn for blir innfridd.

Avventer endringer

Erna Solberg og den nye blåblå regjeringen skal nå i gang med arbeidet, som skal avgjøre hvilke endringer de vil gjøre i statsbudsjettet.

– Vi skal vurdere hva den gamle regjeringen har lagt inn i forhold til hva vi ønsker å prioritere, sier påtroppende statsminister Erna Solberg (H).

Erna Solberg under fremleggingen av statsbudsjettet 2014

Erna Solberg og den nye regjeringen skal nå se på mulige endringer i statsbudsjettet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det har vært varslet at den nye regjeringen vil kutte i tilskuddet til kultur, og da må kulturlivet satse på andre inntektsformer. Nakling i Nordland Teater mener kulturinstitusjonene må tenke annerledes.

– De ønsker et større innslag av privat finansiering i form av gavefondsmidler, sponsormidler og lignende. Men det er verdt å merke seg at 40 prosent av institusjonene ikke har sponsoravtaler i dag. Vi må sørge for at institusjoner i landet for øvrig får nyte godt av de offentlige midlene.

Han avventer nå hva den nye regjeringen vil foreta seg, og kaller regjeringsplattformen defensiv og lite spenstig. Han frykter likevel ikke teateret vil rammes av kutt.

– Vi avventer den nye regjeringen og kommer til å argumentere for vår berettigelse til tilstedeværelse.