Spørsmål om ambulanseberedskap

Arbeiderpartiet ber helseministeren om å gjøre rede for usikkerheten rundt luftambulansetjenesten i nord. Bakgrunnen er at det over jul er usikkert om forsvaret fortsatt vil bistå tjenesten. – Folk må få klarhet i om beredskapen skal opprettholdes gjennom hele vinteren, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.

Beech B250. Babcock sitt fly.
Foto: Jørn Inge Johansen / NRK