Hopp til innhold

Sensasjonelt funn: – Dette er trolig verdens eldste avbildning av båt

I sommer rapporterte pensjonert geolog Ingvar Lindahl om ei ny helleristning ved Valle i Efjorden i Nordland. Funnet viste seg å være sensasjonelt.

helle_baat_

Denne «båten» omtales som sensasjonell av ekspertene.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Mellom 10.000 og 11.000 år gamle slipehelleristninger av en båt er funnet på Valle i Efjord i Ballangen. Funnet er beskrevet som unikt, og dette kan være verdens eldste helleristninger av båt, mener arkeolog Jan Magne Gjerde fra Universitetet i Tromsø.

– Det er ekstremt stort dette her, det er egentlig en verdenssensasjon som kommer til å gå inn i forskningshistorien på en eller annen veldig, veldig stor måte, sier Gjerde.

70 meter over havet i Efjord i Ballangen er helleristningen som skaper begeistring hos forskeren.

– Her ser vi sjølinja går bortover, sier Gjerde i det han viser fram baugen på den i overkant av fire meter lange «båten».

Gjerde har inspisert funnet flere ganger i løpet av høsten for å dokumentere. Helleristningene er svært vanskelig å se, og trer bare frem nå sollyset kommer direkte inn fra siden.

Båten er om lag fire meter lang, men bakenden har forvitret, så det er trolig at den var om lag 4,3 meter da den ble lagd. Figuren er slipt inn i berget i form av 2–3 centimeter brede linjer.

Ingvar Lindahl viser funnet av helleristninger

Ingvar Lindahl viser funnet av helleristningene.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Helleristning på Valle i Efjord i Ballangen

Øverst ser vi båten slik den ser ut i vanlig lys. Under er båten markert med svart markering.

Foto: UiT

Pensjonert geolog gjorde oppsiktsvekkende funn

Den pensjonerte geologen Ingvar Lindahl fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjorde det unike funnet. Jan Magne Gjerde omtaler funnet som sensasjonelt forskningsmessig.

– Det er dette vi tror er verdens eldste avbildning av en båtfigur. Det er ganske unikt at den blir funnet nå, men det viser også at det kan finnes nytt der det tidligere er funnet helleristninger, sier Gjerde.

– Avhengig av gode lysforhold

I 1932 ble geologer første gang kjent med helleristninger av både nise, sel og bjørn på Valle i Efjord. De var ikke lette å oppdage, forteller forskeren.

forsker Jan Magne Gjerde ved Tromsø museum og Univeritetsmuseet

Jan Magne Gjerde er arkeolog og forsker ved Universitetet i Tromsø.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Man må ha lyset i akkurat riktig vinkel for å se figurene. De er datert gjennom endring i havnivået. I steinalderen lå havet lenger opp, på grunn av landhevinga kan vi datere helleristningene. Da ser vi at disse er mellom 10.000 og 11.000 år gamle, sier han.

De er svært godt bevarte. Arkeologen sier båten minner om en skinnbåt, lignende et annet funn på Grønland,

– Du har kjøl-linja, relingslinja, og en veldig flott avslutning som ender i stammen på båten. Det går ikke an å beskrive slike funn som dette, det er ufattelig artig, sier han.

hellr

Det er også tidligere gjort funn av ristninger i området, slik som denne dyrefiguren.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK
Valle i Efjord