NRK Meny
Normal

Redd for brennmaneter? Nå har denne arten blitt vanligere i Nord-Norge

Røde brennmaneter er et vanlig syn langs kysten vår. Nå må du også passe deg for den blå.

Blå brennmanet

Marian Leonhardsen hadde ikke sett blå brennmaneter i Nordland før inntil et par år siden.

Foto: Marian Leonhardsen

Marian Leonhardsen er en aktiv kajakkpadler, og har de siste årene stiftet nærmere bekjentskap med brennmaneter som er blå i fargen.

I august i fjor observerte hun flere blå enn «vanlige» under en padletur utenfor Nyksund/Stø i Øksnes i Vesterålen (les mer i faktaboks).

– Siden har jeg sett flere - senest i forgårs, forteller hun.

Også på Facebook-siden til Havforskningsinstituttet meldes det om blå maneter. En person observerte flere slike på en strand på Andenes for kort tid siden. Mens det i Bodø nylig ble funnet døde blåmaneter på Mulstrand.

Har de blå brennmanetene rett og slett nådd våre farvann, og er i ferd med å bli vanlige her?

Trekker nordover

Havforsker Tone Falkenhaug bekrefter at dette er en art en vanligvis ser sør i landet, men at de har sett en utbredelse nordover de seneste årene.

– Vi har fått rapporter de tre-fire siste årene om at den har beveget seg til Nordland og Vesterålen, og har også fått arten under økosystemtokt i Barentshavet.

– Vi har ikke sett den så langt nord tidligere, men dette er en trend vi har registrert for flere dyrearter, forklarer Falkenhaug.

Blå brennmanet

Blå brennmanet på Mulstrand i Bodø.

Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

– Vi ser at ulike fiskearter har blitt vanligere i områder hvor de tidligere ikke har trivdes. St. Petersfisk er for eksempel en ganske eksotisk fisk som nå finnes i Nordsjøen.

Komplekse systemer

At utbredelsesområdene til arter er i endring mener Falkenhaug henger sammen med økte havtemperaturer.

Dr. Tone Falkenhaug ved IMR

Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet.

Foto: Havforskningsinstituttet

Artene driver eller vandrer nordover og overlever lettere ved mer polare breddegrader enn før.

Hvordan dette kan komme til å påvirke økosystemet i havet forskes det mye på, men studiene som gjennomføres vil alltid ha en viss usikkerhet ved seg, forklarer Falkenhaug.

Årsaken er at vi snakker om ganske komplekse systemer.

– Vi vet ikke de direkte konsekvensene. Men det kan tenkes at bestander av fiskearter reduseres, noe som igjen vil påvirke vår høsting av havet.

– På den andre siden kan det dukke opp nye arter å høste på. Makrellen er et eksempel på det, den har vandret ganske langt nord.

Rekord mye makrell under forskningstoktet 2013

Makrellbestanden har vokst eksplosivt i størrelse og utbredelse de siste årene.

Foto: Leif Nøttestad

De siste ti årene har makrellen eksplodert i både mengde og utbredelse. Den finnes nå fra Afrika i sør til Svalbard i nord.

– Er endringene dere ser bekymringsfulle?

– Isolert sett er det ikke bekymringsfullt at blåmaneter blir vanligere langs Nordlandskysten. Men endringene totalt sett kan komme til å påvirke hele økosystemet. Det er mer bekymringsfullt.

Ikke farligere

En mager trøst for badende i sommer er at den blå ikke er farligere enn de røde, og at det er cirka like vondt å «brenne» seg på begge.

– De blå er ikke farligere enn de røde, så ingen grunn å uroe seg for det.

– De blå er ofte litt mindre og har færre brenntråder, det gjør at de brenner over en mindre overflate.