– Valle har nedverdiget fylkestinget som politisk arena

Gruppeleder Marius Jøsevold (SV) mener May Valle nedverget fylkestinget som en politisk arena med sine uttalelser om Odd Eriksen torsdag.

Marius Jøsevold i Sv

Marius Jøsvold i Sv reagerte sterkt på uttalelsene May Valle kom med på torsdag.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– May Valle har et ønske om å kommunisere noe som hun ikke sier i klartekst. Hvis hun har noe å si, mener jeg at hun burde ta det opp på en ordentlig måte, sier Jøsevold.

Fylkesrepresentant May Valle (V) ble torsdag klubbet ned da hun fra fylkestingets talerstol hevdet at Odd Eriksen i et festlig lag hadde skrytt av at han har hatt sex med samtlige kvinner på fylkestinget.

Dette skapte reaksjoner hos flere enn hos fylkesordfører Sonja Steen (Ap), som ba henne tre ned fra talerstolen.

– Utidig angrep

Marius Jøsevold tror uttalelsene var en form for takk for sist, og viste til et spill de skal vise seg altfor gode til. Han tror også at hun har mistet tillit som politiker.

– Jeg syns May Valle her ekskluderer seg selv som en seriøs politiske aktør. Hun viser at hun bedriver en form for politisk spill som er under vår verdighet som fylkespolitikere.

Han blir heller ikke overrasket om dette kommer til å få konsekvenser for Valle.

– Jeg mener at eventuelle konsekvenser bør May Valle ta selv. Jeg mener Venstre bør ta opp dette selv. Og så syns jeg Valle bør gå i seg selv og tenke hvordan vi driver politikk her.

For uttalelsene hennes ser han på som personangrep.

– Det er et utidig angrep på folk. Jeg oppfatter at hun drev med dritslenging til enkeltpersoner, og syns det er under en hver kritikk.

Full tillit

Leder for Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran, sier han snakket med Odd Eriksen etter fylkestinget i går, og frykter ikke at det skal komme noen flere påstander om Eriksen.

Bjørnar Skjæran

Bjørnar Skjæran sier at Odd Eriksen fortsatt har tillit i Nordland Arbeiderparti.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen

– Vi snakket om situasjonen om at det ble fremstilt ganske sterke påstander fra Fylkestingets talerstol. Jeg frykter ikke at det ligger mer bak Odd Eriksen, og syns heller ikke at det å spekulere er noen måte å være partileder for meg.

Han sier videre at det var en ekstrem situasjon å ha et slikt innlegg i fylkestinget, og at Eriksen har full tillit som fylkesrådsleder.

– Jeg har tillit til Odd Eriksen. Han er nominert av Nordland sitt nominasjonsmøte som førstekandidat til fylkestingsvalget, og han er fylkesrådsleder. Så jeg har tillit til Eriksen, sier Skjæran til NRK.no.

Han sier videre at Nordland Arbeiderparti ikke har mottatt noen henvendelser om slike påstander mot Eriksen som Valle uttalte på fylkestinget.

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte påstandene, men jeg har aldri mottatt noen henvendelser om den type påstander. Ellers så oppfatter jeg at Odd Eriksen ikke kjenner igjen påstandene, og det tar jeg til etteretning.

Se May Valle sine uttalelser her:

May Valle klubbet ned fra talerstolen for språkbruk

BLE KLUBBET NED: – Det er ikke greit når Nordlands øverste politiske leder sitter på fest og skryter av alle damene han har hatt intim kontakt med, sa Valle fra talerstolen torsdag.