Nesten ingen rullestolbrukere bruker Turistforeningens «spesialhytter»

Den Norske Turistforening har 35 hytter som er tilrettelagt for rullestolbrukere, men det er nesten ingen med nedsatt funksjonsevne som benytter seg av tilbudet.

Bolnastua turisthytte

Den splitter nye Bolnastua i Rana er tilrettelagt for funksjonshemmede, men få benytter seg av tilbudet.

Foto: Robert Bjugn

Etter TV-programmet «Ingen Grenser», ble Turistforeningen inspirert til å starte opp prosjektet «Klart det Går». Prosjektet som skal få flere handikappede ut i skog og mark.

– Vi har tilrettelagt flere hytter for funksjonshemmede, forteller prosjektleder Vibeke Clausen i Den Norske Turistforening til NRK.

De har fjernet dørterskler, gjort dører bredere og adkomsten til hyttene enklere, samt tilpasset toaletter. I første omgang er det hyttene som ligger i nærheten av offentlig kommunikasjon er fullstendig tilrettelagt.

– Ytterst få bruker tilbudet

Robert Bjugn, leder i Rana Turistforening

Robert Bjugn, daglig leder i Rana Turistforening.

Foto: privat

Rana Turistforening etablerte i 2013 den første hytta i Norge som var planlagt og oppført med tanke på tilrettelegging for rullestolbrukere.

Bolnastua ligger ved inngangsporten til Saltfjellet og omtrent 100 meter fra E6. Det går vei helt opp til hytta og uteområdet har en spesialtilpasset bålplass for rullestolbrukere.

Men denne hytta og andre som er spesialtilpasset, blir ikke brukt av rullestolbrukere.

– Det er ytterst få med nedsatt funksjonsevne som bruker dette. Vi skulle gjerne hatt flere innom. Det er et fint og tilpasset tilbud vi har her, sier daglig leder i Rana Turistforening, Robert Bjugn.

– Det er nok et kommunikasjonsproblem som gjør at folk ikke er klar over dette tilbudet, sier han.

Mangler informasjon

Arne Lein

Arne Lein mener det er viktig å skape større bevissthet rundt behovene rullestolbrukere har ute i friluftsområder.

Foto: nhf / Presse

Norges Handikapforbund mener dårlige erfaringer og manglende informasjon til brukerne har noe av skylden.

– En av de store utfordringene for personer med nedsatt funksjonsevne, er at de tenker dette går kanskje, men så kommer de ikke helt fram. Da blir det en mislykket tur, sier Arne Lein, forbundsleder i Norges Handikapforbund.

Han er glad for at tilbudene finnes, men skulle også sett at flere benyttet seg av dem.

– Det å kjenne trygghet for at de kommer seg hele veien, er en forutsetning for at det blir en vellykket tur. Det er viktig å få informasjonen ut om at ting er blitt bedre. Vi er ennå ikke i mål, men må jobbe videre i fellesskap med de ulike organisasjonene for å tilby bedre informasjon og tilgjengelighet.

Jobber med bedre tillitsforhold

Den Norske Turistforening opplever at rullestolbrukere vegrer seg for å bruke hyttene.

– Det er en tillitssak for handikappede å dra til en hytte ved fjellet, for noen tør ikke være 100 prosent sikker på at de greier å komme deg rundt der, sier prosjektleder Vibeke Clausen.

Hun tror grunnen til at rullestolbrukere ikke benytter seg av tilbudet er et manglende tillitsforhold.

– Tillitsforholdet mellom turistforeningen og funksjonshemmede er ikke der ennå. Vi vil ønsker å vise at de er hjertelig velkommen.