Verneombudet i politiet: – Skjer det to hendelser samtidig så sliter vi

Mens justisministeren skrøt av politireformen på besøk ved Nordland politidistrikt i dag, mener tillitsvalgte at bemanningen er kritisk lav.

Vegard Kristiansen, tillitsvalgt region Salten, Nordland politidistrikt

Verneombud ved Bodø politistasjon, Vegard Kristiansen, mener at politiet er underbemannet, og at det skaper store utfordringer både for ansatte og samfunn.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I dag besøkte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) Bodø politistasjon for å diskutere den nye politireformen. Der ble han møtt av bekymrede verneombud og tillitsvalgte.

– Politireformen har ført til bemanningskrise. Den reelle beredskapen i Bodø har gått ned, og det er ei utfordring å akseptere. Skjer det to lovbrudd samtidig, så sliter vi. Det er ei utfordring å akseptere, sier verneombud ved Bodø politistasjon Vegard Kristiansen.

Ser gode resultater av omstillingen

Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er fornøyd med resultatene som den nye politireformen har gitt så langt.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Justisminister Jøran Kallmyr mener at den nye politireformen er en suksess.

– Vi har blant annet mer kompetanse på teknologi nå, som gjør at vi har fått opp kvaliteten på etterforskningen, som igjen fører til at vi avdekker mer.

Kallmyr mener at dette kan skape et større press på etterforskningsledere, fordi politiet har flere saker enn tidligere.

Ifølge han er politiet under en krevende omstilling, men at den har gitt svært gode resultater.

– Vi har blitt flinkere til å forebygge, og antall anmeldelser har gått ned med 15 prosent, sier Kallmyr.

Justisdepartemenet opplyser om at kriminaliteten måles ut fra antall anmeldelser i Norge.

Den nye politireformen har også lagt vekt på etterforskning av overgrep på barn og unge.

– Dette er ofte svært krevende og tunge saker. Men mitt inntrykk er at politiet i Nordland gir jernet hver eneste dag, og gjør en god jobb, sier Kallmyr.

Ønsker tid til å ta innover seg den nye reformen

Som følge av reformen er flere politifolk under etterutdanning, og jobber nå med spesialistfunksjoner.

– Vi har fått flere spesialistfunksjoner, og det er bra, men dermed blir det færre som jobber ute. Det har kostet stillingene ute i patruljen, det sier leder i politiets fellesforbund i Nordland, Marina Sørgård.

politioverbetjent Marina Sørgård ved Narvik politistasjon.

Lokallagsleder i politiforbundet i Nordland, Marina Sørgård, forteller at den nye reformen er krevende for de ansatte

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Hun understreker at politiet ikke er imot reformen men ber om at regjeringen tar en ting om gangen.

Det er mye nytt, og mye er veldig bra. Men det er krevende for alle ansatte. Vi står på, men nå er folk slitne, sier Sørgård.