Lager rapport om dødsalgen

Kontali Analyse i Kristiansund skal lage rapport om konsekvensene av algeoppblomstringa som førte til laksedød i Nordland og Troms i vår. Daglig leder Anders Marthinussen sier de ser på konsekvensene for den enkelte oppdretter og for samfunnet. Det er Fiskeri- og havbruksnæringas forskningsfond (FHF) som er oppdragsgiver.

Sjurelv fiskeoppdrett
Foto: Dan Henrik Klausen / NRK