Korsrud Nordlands første

Med 32 mot 21 stemmer ble Mariette Korsrud og Øyvind Mathisen valgt til Nordlands nye fylkesordfører og fylkesvaraordfører på åpningen av fylkestinget i dag.

Fylkesordfører i Nordland, Mariette Korsrud

NORDLANDS FØRSTE: Mariette Korsrud er den første kvinnelige fylkesordføreren i Nordland. Det siste året har hun vært fylkesvaraordfører.

Foto: Andre Strand / NRK

Motkandidater var Arve Knutsen (Krf) og Torill Ø. Hanssen (Frp).  Odd Eriksen (Ap) er valgt som fylkesrådsleder.

Odd Eriksen

STOR OPPGAVE: - Vår største oppgave som politikere er å legge til rette for nettopp de gode opplevelsene, sa fylkesrådsleder Odd Eriksen i rådets tiltredelseserklæring.

Foto: Andre Strand / NRK

Fylkesrådet i Nordland 2007-2011

Som NRK Nordland meldte i forrige uke er det Odd Eriksen (Ap), Trud Berg (Ap), Jon Tørset (Sp), Janne Sjelmo Nordås (Sp) og Geir-Ketil Hansen (Sv) som skal styre Nordland de neste fire årene. Bak rådet står i dag de fire samarbeidende partiene Ap, SV, Sp og Kystpartiet. Fylkesrådet har fem medlemmer.

Fylkesrådets leder:

* Odd Eriksen (Ap)

* Fylkesråd for kunnskap og utvikling: Trud Berg (Ap)

* Fylkesråd for samferdsel: Jon Tørset (Sp)

* Fylkesråd for næring: Janne Sjelmo Nordås (Sp)

* Fylkesråd for kultur og miljø: Geir-Ketil Hansen (Sv)

 

Fylkesvaraordfører Øivind Mathisen

NY KOST: Fylkesvaraordfører Øivind Mathisen (Ap).

Foto: Andre Strand / NRK

- Bygge rammeverk

I innledningen til det nye rådets tiltredelseserklæring i dag minte Odd Eriksen tilhørerne på det han mener er politikernes viktigste oppgave.

- Som politikere skal ikke vi skape eller forme menneskers liv. Vi skal bygge rammeverket slik at enkeltmenneskene selv kan forme, skape og leve sine liv. Mye av det som bidrar til det gode liv blir ofte ikke definert som politikk – det handler kanskje om venner og familie, arbeid, en aktiv fritid, og det å få lov til å ta i bruk ferdighetene sine. Men vår største oppgave som politikere er å legge til rette for nettopp de gode opplevelsene, sa Eriksen.

Valgfrihet

- Alle skal ha muligheten til å velge – velge å jobbe med det de vil, velge å ta den utdannelsen de ønsker, velge å leve sammen med den man vil. Rett og slett muligheten til å leve det gode liv.

Ambisjoner

Ingeborg steinholt

PÅ PLASS: Ingeborg Steinholt og Einar Jetne fr RV var på plass da det nye fylkestinget åpnet mandag.

Foto: Andre Strand / NRK

Når han nå tar fatt  på jobben som fylkesrådsleder er det med ambisjoner om at rådet sammen skal skape muligheter for alle menneskene i Nordland.

- Nordland er mulighetenes region. Menneskene her er vår viktigste ressurs. Å delta i samfunns- og arbeidslivet er selve grunnsteinen for utviklingen av Nordland. God utdanning til alle, sterke offentlige velferdstjenester og likestilling mellom kjønnene bidrar til verdiskapning i samfunnet, sa Eriksen.