Hopp til innhold

Dette alteret kan skjule en oppsiktsvekkende skatt

I 1170 ble Thomas Becket drept i Canterbury-katedralen. Tre år senere ble han utropt til helgen av paven. Nå tror flere at levningene etter erkebiskopen kan ha endt opp i Gildeskål i Nordland.

Alteret i Gildeskål kirke kan skjule en skatt som vil vekke oppsikt over hele Europa. Relikviene etter helgenen Thomas Becket.

Oscar Berg ved alteret i Gildeskål kirke hvor han tror det skjuler seg relikvier etter Thomas Becket.

Gildeskål gamle kirke

Inne i alteret her tror Oscar Berg relikviene kan ligge.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Museumskonsulent Oscar Berg ved Nordlandsmuseet bretter bort litt av duken på alteret og viser med hånden hvor «skrinet med rare i» kan befinne seg. I murstrukturen er det forsenkninger som viser at det har vært gjort forandringer.

– Hvis skrinet befinner seg inne i alteret vil det nok ligge her, sier Oscar Berg, og fører hånden fram og tilbake over ei steinhelle i alteret.

Vi er i den gamle middelalderkirka i Gildeskål. Ei kirke som ikke er av våre største og mest prangende byggverk, men inne i kirka kan det skjule seg en skatt som vil vekke oppsikt langt utenfor vårt lands grenser.

Verdenssensasjon

Thomas Becket

Thomas Becket, her på et glassmaleri i Canterburykatedralen.

– En verdenssensasjon, sier Oscar Berg, hvis det viser seg at skrinet er støpt ned i alteret, og at skrinet inneholder det mange nå håper på; relikvier.

Hellige levninger etter Thomas Becket. En av verdens mest berømte erkebiskoper. Brutalt myrdet av kong Henrik den 2. sine menn i Canterbury-katedralen i England i 1170.

Tre år etter det brutale drapet ble Thomas Becket gjort til helgen av paven i Roma. Da hadde flere mirakler skjedd på det stedet i Canterbury-katedralen hvor Becket ble drept. Paven var ikke i tvil om at den drepte erkebiskopen måtte kanoniseres. Og slik fikk Thomas Becket sin helgenstatus og ble til St. Thomas.

(artikkelen fortsetter under)

Gildeskål kirke

Middelalderkirka i Gildeskål.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Innviet til St. Thomas

Flere av de norske kirkene som ble bygd på slutten av 1100- og 1200-tallet før reformasjonen, ble innviet til St. Thomas. Ei av disse kirkene var middelalderkirka i Gildeskål.

Thomas Becket

Mordet på Thomas Becket.

Foto: Walters Art Museum

Under reformasjonen i England ble alt av relikvier i Canterbury-katedralen fjernet og tilintetgjort av kong Henrik den 8. Den brutale kongen som kvittet seg med flere av sine koner blant annet ved å hugge hodet av dem, og som havnet i konflikt med den katolske kirke.

Også under reformasjonen i Norge ble de fleste kirkene renset for relikvier. Med unntak av noen få. Gildeskålkirka er en av disse. Derfor håper man nå at relikviene etter Thomas Becket skal befinne seg inne i kirkas alter.

Hvordan havnet det i Gildeskålkirka?

Og da er det store spørsmålet: Hvordan i all verden har Thomas Becket sine levninger havnet i Gildeskålkirka?

Biskop Tor B. Jørgensen i Sør Hålogaland tror forklaringen er enkel, og at «mysteriet» kan ha forbindelse til erkebiskop Eystein Erlendsson i Nidaros.

Eystein Erlendsson

Erkebiskop i Nidaros, Eystein Erlendsson.

– Erlendsson studerte sammen med Thomas Becket i Paris. Vi vet også at Eystein Erlendsson besøkte Canterbury, og dermed blir denne forbindelsen svært interessant.

Bestillingsverk

Tor B. Jørgensen

Biskop Tor B. Jørgensen er spent på om det skjuler seg reilkvier etter Thomas becket i Gildeskål kirke.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Det kan tenkes at erkebiskopen av Nidaros nærmest har bestilt relikvier etter Thomas Becket til Gildeskålkirka etter at denne ble innviet til St. Thomas, sier biskop Tor B. Jørgensen.

Skulle det vise seg at det finnes et skrin med relikvier, altså gamle beinrester fra et menneske, finnes det ingen garanti for at disse knoklene virkelig stammer fra Thomas Becket. Snarere tvert i mot.

– Mange av relikviene som ble plassert i de katolske kirkene var ikke opprinnelige. Jeg vet ikke hvor mange ben og knokler etter Jesus som har dukket opp i kirkene over hele verden, men det er åpenbart at antallet overskrider langt det fysiske grunnlaget som måtte være til stede.

– Må ha en viss skepsis

– Vi må derfor ha en viss skepsis til at det er relikvier fra Thomas Becket som skjuler seg i alteret i Gildeskål-kirka, hvis det viser seg at det er relikvier i alteret. Her er det først og fremst snakk om en symbolfunksjon. Og en verdenssensasjon er det uansett, sier Tor B. Jørgensen.

Biskopen i Sør Hålogaland innrømmer at han er veldig spent på denne saken. Så spent at det kribler i fingrene hans til å gå inn i Gildeskål og åpne alteret. Men så enkelt er det ikke.

– Heldigvis er det slik at vi må gå varsomt fram i saker som dette. Det er en omfattende prosess å åpne alteret, der Riksantikvaren vil ha et avgjørende ord med i laget, sier Jørgensen.

(artikkelen fortsetter under)

Canterburykatedralen

Stedet i Canterburykatedralen der Thomas Becket ble drept.

– Jeg er veldig nysgjerrig

Et grubleseminar skal arrangeres i Gildeskål i løpet av sommeren, der fagfolk innenfor arkeologi og historie, samt framtredende representanter for kirken skal delta.

Seminaret vil sannsynligvis ende i en anmodning til Riksantikvaren om å åpne alteret eller gjennomlyse det slik at vi får svar på om det skjuler seg relikvier i den gamle middelalderkirka.

– Jeg er veldig nysgjerrig på dette. Og det skal det bli veldig interessant å få et svar, sier biskop Tor B. Jørgensen.

Også Oscar Berg i Nordlandsmuseet venter i spenning.

Richard Burton

Richard Burton i rollen som Thomas Becket i filmen Becket fra 1963.

– Uansett om beinrestene stammer fra Thomas Beckett eller ikke, hvis det viser seg at middelalderkirka i Gildeskål inneholder relikvier, så er det uten tvil en sensasjon som vil gi gjenklang over hele Europa. Ikke minst i Canterbury og i miljøet rundt den store og mektige katedralen der, sier Oscar Berg.

Film med Richard Burton

I 1964 ble historien om Thomas Becket festet til filmleret. «Becket» heter filmen, med Richard Burton i tittelrollen. Kong Henrik den 2. spilles av Peter O'Toole, og Kong Ludvig den 7. av Frankrike blir spilt av John Gielgud.