Dette er hemmeligheten bak norsk solcellesuksess

Ryktet om at det norske soleventyret har avgått med døden er betydelig overdrevet. En bedrift i Nordland er best i verden og dobler produksjonen i år. Men hva som er hemmeligheten får ikke NRK vite.

Video 06b49af6-27f6-47dc-a49b-59b9b4619792.jpg

Solcelleindustrien i Norge fikk et kraftig tilbakeslag da REC la ned all virksomhet i Norge. Men det finnes fortsatt en solskinnshistorie å fortelle.

For på Drag i Tysfjord klorer en bedrift seg fast og er verdens ledende i sin nisje innenfor solcelleindustrien. I år dobler de produksjonen.

Full av hemmeligheter

Norwegian Crystallites er en bedrift full av industrihemmeligheter. NRK får ikke slippe inn i det aller hemmeligste, men så er de også ledende i verden og solindustrien roper etter det hvite mineralet de foredler.

– Vårt produkt er rein kvarts med 99,997 prosent renhet, sier skiftleder Frank Langmo.

– Et unikt produkt

Og det er nettopp renheten som er suksessen. Svært få andre klarer å få til det fabrikken på Drag får til, nemlig å fjerne de siste fem prosentene av urenhetene i mineralet.

– Vi leverer et unikt og godt materiale som verden trenger. Selv om solcelleindustrien i Norge sliter, så er det andre deler av verden som har bruk for våre varer, sier fabrikksjef Asbjørn Bye.

Får råvarer fra USA

Norwegian Crystallites på Drag i Tysfjord

Norwegian Crystallites er en bedrift full av industrihemmeligheter. NRK får ikke slippe inn i det aller hemmeligste, men så er de også ledende i verden og solindustrien roper etter det hvite mineralet de foredler.

Etter at REC la ned produksjonen i Norge mistet flere hundre personer jobben i Telemark og Nordland, men det lille stedet Drag i Tysfjord er fortsatt viktig i en global industri og gir arbeid til 70 mennesker.

Mens REC lager ferdige solceller, er bedriften på Drag en råvareleverandør for solindustrien.

Selskapet har kontroll med en svært rein kvartsforekomst i USA. Herfra fraktes mineralet med båt over Atlanteren, på fabrikken på Drag foredles kvartsen, før den sendes ut til Asia som kjøper 70 prosent og til europeisk industri som tar resten.

Dobler produksjonen

– Vi er i en solid posisjon på verdensmarkedet. Vi er en av to bedrifter som greier de kravene som er i solcelleindustrien. Der skal vi fortsette å være, sier fabrikksjefen.

I år dobles produksjonen for å møte et stadig tøffere marked.

– I solcellemarkedet er alt presset og vi regner med at det blir hardere press på prisene i tiden som kommer.