Han teller laksen i elva

For å ta vare på den trua villaksen, besøkes alle de nasjonale laksevassdragene av dykkere.
Tellejobben under vann er utfordrende.

Video c8f9430c-706b-45c5-bdff-8b12e705478e.png

DYKKERE TELLER LAKSEN: Flere dykkere teller hvor mange laks det er i den tre mil lange Beiarelva.

Målet med tellinga er å finne ut hvordan det står til med laksebestanden.
Å telle laks og ørret er ei utfordring for spesielt interesserte.

Bruker øynene

To lokale elveentusiaster er på vei ut i Beiarvassdraget for å jakte på laksen. Med dem under vann er NRKs fotograf, denne dagen med dykkerutstyr. Det tradisjonelle fiskeutstyret ligger hjemme.

– Vi er kommet så langt på året at vi har satt stanga fra oss og bare bruker øynene, sier Ole Petter Nybakk, som er medlem av samarbeidsordninga for Beiarelva.

Trener på å se forskjell

Til sammen 5-6 dykkere er med når laks og ørret i Beiarvassdraget skal telles.
Denne gangen er det bare en treningstur. For å øve seg i å se etter detaljene på fisken.

– Nå trener vi på å se forskjell på laks og ørret. Det er ikke så enkelt når man er ute i vannet og ser fisken ovenfra, sier Bror Heminghytt, som er leder i samarbeidsordninga for Beiarelva.

Ole Petter Nybakk

Ole Petter Nybakk, medlem Samarbeidsordninga for Beiarelva.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

I tillegg skal de ende opp med et tall og stole på. Så her må ingen greie å lure seg unna eller bli talt flere ganger.

– Det er klart at 100 prosent blir det ikke, men vi får et bra overblikk over hva som rører seg i elva.

Lidenskap og galskap

Lakse- og ørret-telling foregår i alle de nasjonale laksevassdragene, og er svært viktig for å få kunnskap om hvor mye fisk som gyter og dermed hvor mye man kan fiske opp. På denne måten skal bestanden av laks beregnes.

– Vi må prøve å skaffe oss best mulig kunnskap, så vi er sikker på å ha laks både dette året og mange år framover.

Bror Hemminghytt

Bror Hemminghytt, leder Samarbeidsordninga for Beiarelva.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Og det er ikke småtteri dykkerne observerer på prøvetellinga i Beiarelva.

– Vi er jo laksefiskere selv. Og dette er helt fenomenalt. Det er så store laks å se at man blir helt satt ut, her er laks på 10.-15 kilo. For oss som driver med laksefiske er det gjerne en mellomting mellom lidenskap og galskap, så dette ser bra ut.

lakselever. den vil danne grunnlag fro hvor det blir lov å fiske laks neste sommer..

Dykking gir kunnskap

De to siste årene har omlag 60 av fylkets 90 lakseførende elver vært stengt fordi der ikke er nok gytemoden laks.

– Den tellinga som nå gjøre i 30 lakseelver i Nordland vil hjelpe oss med å finne ut hvordan det står til med laksen. Vi teller laks både i elver som er stengt og åpne elver, sier seksjonsleder Tore Vatne ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dykker på laksetelling

PÅ LAKSETELLING: Denne uka teller dykkerne laksen i Beiarelva.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Saltdalselva unnagjort

I dag, onsdag ble det gjennomført ordinær telling i Beiarelva.

– I forrige uke brukte seks dykkere to dager på å telle laksen i den 6 mil lange

Laks nede i elva

LAKS: I Beiarelva

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Saltdalselva, forteller Vatne.

I en god del elver har det vist seg å være gode forhold for telling av gytelaks i gytetida ved hjelp av dykkere.

Resultatene fra dykkerundersøkelsene i 2009 veide tungt da Fylkesmannen i 2010 vedtok kun å åpne for laksefiske i 30 av fylkets 90 vassdrag med bestander av laks.

Resultatene fra disse undersøkelsen er gjengitt i egen rapport.

Før jul skal det utarbeides en rapport som viser hvrodan det står til å fylkets lakseelver.