Hopp til innhold

Frykter rasering av tingrettene: – Dramatisk for rettssikkerheten

Det er for mange tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. I dag la de fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter. KrF og Sp er sterkt kritisk.

Advokat Trude Marie Wold på Sortland

– Vesterålen tingrett har vært truet av nedlegging siden jeg startet som advokat i 1997. Hver gang har politikerne på Stortinget kommet og reddet oss. Det blir spennende å se hva de gjør denne gangen, sier advokat Trude Marie Wold.

Foto: Henrik Skjevestad / Advokatbladet

I dag overleverte kommisjonen, som har vært ledet av Oslo-sorenskriver Yngve Svendsen, sin første delrapport til justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

Der går det fram hvordan de ser for seg at den norske tingrettsstrukturen bør være i fremtiden.

– Kommisjonen anser det som viktig at uavhengige domstoler fortsatt er bærebjelken i rettsstaten, men da må kvaliteten være høy og strukturen må legge til rette for det, sier Svendsen.

Advokat Trude Marie Wold på Sortland frykter en rasering av tingrettene i Midt-Hålogaland, som i dag består av Vesterålen tingrett, Lofoten tingrett, Ofoten tingrett og Trondenes tingrett.

– Dette er dramatisk, sier Wold, som er kretsleder for advokatene i Midtre Hålogaland.

Fra 60 til 32 tingretter

Kommisjonen foreslår en kraftig sentralisering av domstolene i samtlige fylker. En rekke små tingretter foreslås slått sammen med andre og samlet i de større byene.

I forslaget heter det blant annet at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder. Og at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder.

– Det er dramatisk. Fra før har vi verken fengsel eller barnehus. Nå risikerer det tettest befolkede området i Nord-Norge og blir stående uten domstol.

Går ut over rettssikkerheten

Wold driver advokatfirma på Sortland med til sammen seks ansatte. Hun synes det er et paradoks at utviklingen på andre områder i samfunnet går i motsatt retning.

– Vi ser at store bedrifter satser i Vesterålen. Myndighetene svarer oss med å legge ned tjenestetilbud til befolkningen som bor her.

Hun har sett det innenfor politiet, Forsvaret og ambulansetjenesten.

– Nå skal altså folk miste tilgang på rettshjelp i sin nærhet. Det er menneskerettigheter vi snakker om.

Vesterålen tingrett

Vesterålen tingrett har kontorsted på Sortland i Nordland og rettskretsen omfatter kommunene Andøy, Bø i Vesterålen, Hadsel, Sortland og Øksnes.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

140 flyreiser i året

Store deler av befolkningen i dette området kan få en reisetid på fem-seks timer på mørke vinterveier for å komme seg til Tromsø eller Bodø.

Wold har tidligere fortalt Advokatbladet om 140 enkeltflyreiser i 2018. Flesteparten av disse var til Bodø og Tromsø for tilrettelagte avhør på barnehusene, samt saker i lagmannsretten og fylkesnemnda.

Det er ikke uvanlig at hun er borte to-tre dager i uken. Hun har diamantkort i SAS og et livslangt platinum-kort i hotellkjeden Choice.

– I Bodø får jeg personlig hilsen fra hotellet på bursdagen min, fortalte hun til Advokatbladet.

Nå frykter hun og kollegene enda større reiseaktivitet.

– En ting er konsekvensene for meg personlig og min familie. Men så er alle klientene mine. Vitner skal også fraktes rundt, så det blir en dyr affære.

Vil kjempe

Advokatene i Vesterålen har skrevet en uttalelse til Domstolkommisjonen, hvor de uttrykker sin bekymring.

– Dette er ikke avgjort. Vi kommer ikke til å gi oss. Vi skjønner også at det må skjer endringer. Men svaret er ikke nedlegging.

Wold sier det ligger en rekke forslag på bordet til hvordan tingrettene kan bli mer effektive. Blant annet at tingrettene får felles ledelse og at dommerne bli mobile i stedet for å være tilknyttet en tingrett.

– Til slutt er det politikerne på Stortinget som skal ta endelig stilling til hvor mange domstoler vi skal ha. Men med det styresettet vi har i dag – hvor det sentraliseres på alle hold, er vi ikke veldig optimistiske.

– Et bestillingsverk

Siv Mossleth, Sp

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) vil beholde dagens domstolsstruktur.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) kaller forslaget om å kutte antallet tingretter et bestillingsverk for sentralisering av viktige arbeidsplasser innen lov og rett.

– I tillegg vil nedleggingene sentralisere folks rettssikkerhet. Nordland trenger de tingrettene som er i dag.

Hun vil jobbe for at de områdene som rammes ikke skal stå alene i kampen mot å miste tingrettene.

– Også lokalpolitikerne må jobbe mot dette forslaget, men i stedet for å kjempe for egen domstol så må alle satse på å beholde dagens domstolsstruktur, sier Mossleth.

– Uaktuelt å støtte

Forslaget fra Domstolkommisjonen møter også motstand i regjeringen.

– Det er uaktuelt for KrF å støtte Domstolskommisjonens forslag til framtidig strukturendring, slår justispolitisk talsmann Geir Toskedal i KrF fast overfor NTB.

Dermed er det lite trolig at forslaget som foreløpig ligger på bordet vil få flertall i Stortinget. Så langt har også Ap og Sp varslet at de er imot tiltakene i kommisjonens rapport.

Høyres justispolitiske talsperson, Peter C. Frølich, reagerer på sin side på at opposisjonspartiene Sp og Ap har skutt ned forslaget allerede før rapporten ble lagt fram.

– I stedet for å avvise alt på autopilot, vil Høyre jobbe grundig med rapporten. Det fortjener domstolene som har jobbet hardt i to år med dette, sier han.

Svært skuffet

Ordfører i Volda Jørgen Amdam

Volda-ordfører Jørgen Amdam mener forslaget ikke tar hensyn til befolkningens behov.

Foto: Arne Flatin / NRK

En annen som er svært skuffet over forslaget er Volda-ordfører Jørgen Amdam (Ap).

– Jeg er skuffet fordi det betyr at de tar svært lite hensyn til behovet i befolkningen, sier Amdam.

Forslaget innebærer for Møre og Romsdal sin del at Volda og Molde blir lagt ned som rettssteder, mens Kristiansund og Ålesund opprettholdes.

– I stor grad må de fra vårt område da reise til Ålesund. Det medfører blant annet at mange advokater får mye lengre reisevei, sier Amdam